Slávnostný večer v Bratislave, príspevok TV JOJ ( 5.maj 2011)