TAKU ŠUVNU ZAHRAJTE...Keď zme my sja od rodičoch, doma odberaly,
odpuščiňja pred sobašom, rodiče nam daly.
 
Taku šumnu zahrajte špivanku, žeby~m  ňigda ne zabyla mamku,
aj na ňaňka premiloho, i na dobre serdce joho.
 
Mamka z ňaňkom pred sobašom sobi poplakaly,
jak nas oni od maleňka, ťažko vychovaly.
 
Ne plačte, vy mamko moja, ne roňte slyzočky,
ne zabudu ňigda vas, choč mam svoji ročky.
 
Ne bijte sja ňaňku ľubyj, o svoju ďivočku,
ja vše budu spomynala, vašu tverdu ručku.
 
Jak mene muzikanty, do tanca vyzvaly,
peršyj tanec po sobašu, šumňi mi zahraly.