Tomáš Garrigue Masaryk, český filozof, politik a štátnik, zástanca čechoslovakizmu

7. 3. 1850 sa v Hodoníne na Morave narodil český filozof, sociológ, politik a štátnik Tomáš Garrigue Masaryk. Bol spoluzakladateľ a prvý prezident ČSR. Do politiky vstúpil v roku 1889. Otázka pripojenia Podkarpatskej Rusi mala veľký význam v jeho úvahách o povojnovom usporiadaní strednej Európy. Šlo mu o geopolitický aspekt – susedstvo s potenciálnym spojencom Rumunskom. O budúcnosti Podkarpatska Masaryk rokoval v Kyjeve v lete 1917 s tamojšími politikmi, ktorí sa vtedy usilovali iba o autonómiu Ukrajiny v Rusku. Hlavné rokovania však rozbehol v USA, v roku 1918, najprv s Nikolajom Pačutom, neskôr s Grigorijom Žatkovičom z vedenia Americkej národnej rady Uhro-Rusínov. Masaryk sľúbil, že ak sa Rusíni pripoja k ČSR, zaručí im autonómiu. Po vzniku nového štátu Masarykovi záležalo na tom, aby vojsko nezabralo územie Podkarpatska bez ohľadu na postoj rusínskeho obyvateľstva. Preto sa 8. mája 1919 stretli rusínski zástupcovia a iniciovali vznik Centrálnej rus’kej národnej rady, ktorá schválila pripojenie Podkarpatskej Rusi k ČSR. Následné rozpory o hranicu medzi Slovenskom a Podkarpatskom však vyústili do toho, že zmluva na mierovej konferencii v Paríži zakotvila iba dočasnú hranicu a ponechala vláde ČSR možnosť jej úpravy. Spor o hranicu mala vyriešiť v septembri 1919 slovensko-rusínska komisia, no Rusíni žiadali priveľa: pripojiť i Zemplínsku župu a časť Šarišskej a Spišskej. Spor gradoval, keď rusínsky dočasný správny orgán Direktórium dal prezidentovi a vláde ultimátum na vznik autonómie, čo protistrana neprijala – najmä požiadavku vymenovať samostatného ministra pre Podkarpatskú Rus’. V máji 1920 tam prezident vymenoval Žatkoviča za dočasného guvernéra, ale skutočnú moc mal český úradník, viceguvernér. Po 10 mesiacoch preto podal Žatkovič demisiu. Prezident sa osobne snažil vysvetliť Rusínom predčasnosť požiadavky na plnú autonómiu – mal obavy z tlaku ďalších národnostných menšín, čo by mohlo viesť k destabilizácii mladého štátu. Neskôr už Masaryk do politiky Podkarpatska nezasahoval, finančne však podporoval rusínsku kultúru a vzdelávacie spolky. Zomrel 14. 9. 1937 v českých Lánoch.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska Marči:
-Zaťam soj, radisť korotka - naslidky vičny...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať