Vasiľ Karaman, rusínsky politik a novinár

21. 5. 1903 sa narodil v Ňagove v Medzilaboreckom okrese Vasiľ Karaman, politik a novinár. Skončil Obchodnú akadémiu v Mukačeve, bol tajomníkom Karpatorus’kej republikánskej strany. Počas svojho politicky aktívneho života pôsobil ako redaktor vo viacerých novinách, napríklad v redakcii Rus’kij zemledelec, Prjaševskaja Rus’ či Slava Rusi. V roku 1938 sa zúčastnil na formovaní štátnych štruktúr, ale už autonómnej Podkarpatskej Rusi. Zastával napríklad post tajomníka ministra vnútra Edmunda Bačinského vo vláde Andreja Bródiho a Augustína Vološina. Vološinovu ukrajinizačnú politiku však ostro napadol. V januári 1939 sa vrátil do Prešova, kde vystupoval proti slovakizácii Rusínov. V roku 1945 ho zvolili za predsedu Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny a stal sa aj redaktorom jej oficiálneho tlačového orgánu Prjaševščina. Snažil sa dosiahnuť záruky rovnoprávnosti Čechov, Slovákov a Rusínov. No Slovenská národná rada takýto prístup rázne odmietla. Po februárových udalostiach v roku 1948 komunisti, len čo sa zmocnili vlády, robili čistky vo funkciách a Karamana, ako aj ďalších politikov, ktorí neboli v komunistickej strane, zosadili. Karamana navyše obvinili z ukrajinského buržoázneho nacionalizmu, čo bolo podľa historikov absurdné, keďže bol rusofil. Zomrel 25. 12. 1961 v Prešove.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľu, ty jes sja oženyv... Jes štastlyvyj?
-A što mi inše zostavať...?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať