Vojtech Borecký, umelec a pedagóg rusínskeho pôvodu

14. 11. 1910 sa narodil v Ubli v Sninskom okrese Vojtech Adalbert Borecký, umelec a pedagóg. V roku 1925 sa celá rodina presťahovala do Užhorodu, kde absolvoval gymnázium a učiteľský seminár. Ako talentovaný výtvarník navštevoval rokoch 1928 – 1932 Večernú školu maľovania pod vedením Vojtecha Erdélyiho, Jozefa Bokšaya a E. Grabovského. V tomto období vstúpil aj do vznikajúceho Spolku výtvarných umelcov na Podkarpatskej Rusi. V rokoch 1934 –1936 študoval na Vojenskom jazdeckom učilišti v Pardubiciach a v Prahe, kde sa oboznamoval s výtvarným dianím a klasikmi českého výtvarného umenia. V začiatkoch podkarpatskej maliarskej školy bol Borecký predstaviteľom jej mládežníckeho pokolenia. Tvoril krajinky a žánrové kompozície v štýle expresionizmu. Ako maliar sa vyvinul do zrelej umeleckej osobnosti s vlastným názorom a smerovaním. Vystavoval v Užhorode, Moskve, vo Viedni, v Rige, Bratislave, Prahe, Mukačeve. Po 2. svetovej vojne sa jeho rodina presťahovala do Košíc, on však zostal na Ukrajine. Zanechal učiteľstvo, plne sa oddal maľovaniu a v roku 1946 vstúpil aj do Zväzu sovietskych umelcov Ukrajiny. Ideologicky sa však nestotožnil so socialistickým realizmom. Praktiky vládnuceho komunistického režimu 50. rokov ho vyhnali z krajiny, kde nemohol vystavovať, a tak sa v roku 1964 presťahoval aj on do Košíc. Vo východnej metropole spoluvytváral obraz výtvarného života mesta až do svojho skonu. Ako mnohí umelci podkarpatskej školy doplatil na socialistický realizmus 50. a 60. rokov, ktorý udusil jeho umeleckú originalitu. Jeho obrazy sa dodnes objavujú na rôznych výstavách najmä na Zakarpatskej Ukrajine a pútajú pozornosť dynamickým nábojom a výraznou farebnosťou. Jeho poslednú samostatnú výstavu inštalovali po jeho smrti vo Svidníku. Zomrel 12. 6. 1990 v Košiciach.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Zviduje sja Vasyľ Parasky:
-Milačik, ne znaš, jak dovho žyjuť capy?
-Ňi... Čom sja zviduješ, može ti plano...!?

Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať