Zdeněk Fierlinger, český diplomat a politik

11. 7. 1891 sa v Olomouci narodil Zdeněk Fierlinger, český diplomat a politik. Absolvoval obchodnú akadémiu v Košiciach, potom pôsobil v Rusku ako zástupca americkej firmy. Za 1. svetovej vojny bol v československých légiách, zúčastnil sa na československom zahraničnom odboji v USA a vo Francúzsku. Od roku 1919 pôsobil v diplomatických službách ČSR. Bol blízky spolupracovník Edvarda Beneša. Koncom 30. rokov a začiatkom 40. rokov bol vyslancom, potom veľvyslancom v Sovietskom zväze. Nadviazal úzku spoluprácu so sovietskymi orgánmi a počas 2. svetovej vojny sa stal faktickým agentom záujmov ZSSR v československom zahraničnom odboji. Bol skôr veľvyslancom Stalina u Beneša, než naopak. Na jeseň 1944 sa angažoval na strane ZSSR v riešení otázky Podkarpatskej Rusi. Exilovej vláde do Londýna dodával skreslenú informáciu o tamojšej situácii, ako aj o činnosti sovietskych orgánov na tomto východnom území. Spolu s Klementom Gottwaldom a členmi Slovenskej národnej rady naliehal na odovzdanie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu. Minister zahraničných vecí Jan Masaryk sa ho rozhodol odvolať, avšak po zásahu ZSSR z toho zišlo. 29. júna 1945 podpísal v Moskve ako predseda vlády zmluvu o odstúpení Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu – známu ako „rusínsky Mníchov“. Dohoda bola protiprávna, uzavrela ju dočasná vláda, ratifikoval ju nevolený, dočasný parlament ČSR. Fierlinger zohral neslávnu úlohu aj počas februárových udalostí v roku 1948. V noci na 21. februára po dohode s KSČ sa so skupinou ľavicových študentov podieľal na obsadení sídla Ústredného výboru Českej sociálnodemokratickej strany. Po februári 1948 mal významný podiel aj na likvidácii tejto strany a na jej zlúčení s KSČ. Zomrel 2. 5. 1976 v Prahe.

Autorka textov: Táňa Rundesová

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Dumala jem, že ty ne takyj...
-No, ale to ty jes mene pidvela...
-Ja dumala źe jes velykodušnyj i probačiš mi... Ale ty takyj pytnyj, jak i všytky ostatňi...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať