30. VÝROČIE BIBLIOBUSOV VO SVIDNÍKU

06.11.2023


Podduklianska knižnica vo Svidníku je regionálnou knižnicou, ktorá pôsobí v územnom obvode dvoch okresov - Svidník a Stropkov a ako jediná knižnica na Slovensku sa môže pýšiť tým, že prevádzkuje bibliobus, ktorým zabezpečuje knižničné a informačné služby na regionálnej úrovni vidieckemu obyvateľstvu už 30 rokov. Pri tejto príležitosti by sme si radi pripomenuli začiatky projektu bibliobusov vo svidníckom regióne.

PROJEKT AJ VĎAKA PODPORE HOLANDSKEJ VLÁDY
20. október 1993 má Podduklianska knižnica má vo svojej histórii zapísaný ako výnimočný, pretože vtedy zaviedla jedinečnú knižnično-informačnú službu prostredníctvom dvoch pojazdných knižníc do knižničnej siete v regióne. Projekt bibliobusov sa realizoval vďaka podpore holandskej vlády Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom projektu bolo posilniť knižničný systém, keďže po novembri 1989 nastali zmeny, ktoré sa dotýkali ľudových knižníc v dôsledku prijatia zákona o obecnom zriadení. Rozpadol sa strediskový systém a patronát nad miestnymi knižnicami prevzali obce, ktoré nedisponovali dostatočnými finančnými prostriedkami a personálnym zabezpečením na ich prevádzku, a to zapríčinilo stagnáciu väčšiny miestnych knižníc.

 V roku 1990 sa holandská vláda rozhodla pre Program spolupráce s východnou Európou. V rámci spomínaného programu sa v júni 1992 uskutočnil v Bratislave, za účasti predstaviteľov Holandska, workshop pre pracovníkov z oblasti knižnej kultúry a knižníc a jeho výsledkom bolo prijatie konkrétneho návrhu na spoluprácu. Do programu boli zapojené viaceré krajiny, medzi nimi aj Slovenská republika, kde bol naplánovaný projekt mobilných knižníc. Holandské Ministerstvo životného prostredia, zdravia a kultúry vyzvalo CBD Frízsko, aby riadilo tento projekt na základe ich odborných skúseností v tejto oblasti. Podrobný návrh modelu vypracovali zamestnanci Koordinačného centra knižníc SNK MS v Bratislave za účasti zamestnancov našej knižnice (vtedajšia Okresná knižnica vo Svidníku).

VEĽA OBCÍ S MALÝM POČTOM OBYVATEĽOV
Región Svidník ako modelový región mal pre takúto formu knižničných služieb ideálne podmienky, pretože z hľadiska územného osídlenia sa tu nachádza veľa obcí s malým počtom obyvateľov a prispel k tomu aj nepriaznivý stav obecných knižníc v regióne. Projekt sa zakladal na princípoch a filozofii verejnej knižnice, zameriavajúcej sa na to, aby umožnila všetkým ľuďom bez výnimky prístup k dokumentom a informáciám a účasť v sociálnom a kultúrnom živote.

BIBLIOBUSY MALI ALTERNOVAŤ STAGNUJÚCE OBECNÉ KNIŽNICE
Bibliobusy mali alternovať stagnujúce obecné knižnice v našom regióne. V októbri 1993 boli slávnostne uvedené do prevádzky dva bibliobusy za účasti mnohých významných hostí a médií. Slávnostnú stuhu prestrihla Hedy d´ Ancona, ministerka zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry Holandska a Dušan Slobodník, minister kultúry Slovenskej republiky. Služby bibliobusov boli poskytované v obciach regiónu podľa stanoveného harmonogramu trás s týždennou frekvenciou a s obsahom viac ako 3 500 dokumentov v každom bibliobuse. Realizácia projektu bola naplánovaná na dva roky a počas tohto obdobia bibliobusy zaznamenali veľké úspechy v hlavných ukazovateľoch, a tak naša knižnica dosahovala najvyššie priečky v porovnaní s inými knižnicami v rámci celého Slovenska.

Zverejnenie dosiahnutých výsledkov projektu bolo prezentované na Medzinárodnom sympóziu o využití bibliobusov, ktoré prebiehalo 24. - 26.4.1995 vo Svidníku, kde došlo k záveru, že dvojročný experiment s bibliobusmi dosiahol úspech, opodstatnenosť a nenahraditeľnosť v našej regionálnej knižničnej činnosti.

PO SKÚŠOBNÝCH ROKOCH ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA
Bibliobusy po dvoch skúšobných rokoch prešli do štandardnej prevádzky a pokračovali vo svojom poslaní a úspešne poskytovali knižničné služby vo vidieckych lokalitách. V roku 2008 však musela naša knižnica vyradiť z prevádzky jeden bibliobus z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vozidla. Po prospešnej 15 ročnej existencii ukončil svoju funkciu a knižnica dodnes zabezpečuje služby už len jedným bibliobusom v obidvoch okresoch v dvojtýždňovom intervale.

BIBLIOBUS NAVŠTEVUJE 55 OBCÍ
V súčasnosti navštevuje bibliobus 55 obcí a má svojich skalných čitateľov a návštevníkov. Týmto patrí poďakovanie všetkým štatutárom obcí za ich podporu, všetkým našim čitateľom a priaznivcom čítania a taktiež pedagógom, ktorí vedú svojich žiakov k návšteve bibliobusu, ku knihám a k čítaniu, ktoré má nenahraditeľnú hodnotu v živote jedinca a jeho edukácii.

DOSLUHUJÚCI VYMENIA ZA NOVŠÍ TYP
Potešením pre nás aj pre našu čitateľskú verejnosť je fakt, že po 30. rokoch sa nám podarí vymeniť aktuálny dosluhujúci bibliobus za novší typ, ktorým budeme naďalej intervenovať kvalitné knižničné služby vidieckej komunite vo svidníckom regióne. Na záver patrí poďakovanie vtedajšiemu vedeniu knižnice, pani Zuzane Sejkovej za realizáciu tohto projektu aj všetkým zamestnancom, ktorí sa na ňom podieľali a stále podieľajú, knihovníčkam i vodičom, a nepochybne aj súčasnému vedeniu knižnice, pánovi riaditeľovi Kamilovi Benkovi za dlhoročné, stabilné fungovanie našej jedinečnej mobilnej knižnice. Milí naši čitatelia, ďakujeme, že čítate!

Ľudmila Priputníková
Podduklianska knižnica Svidník

Foto: Bibliobus
autor Lukáš Mano

Aktuality

Zobraziť všetky
20.05.2024

V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku

Na posadi predsedŷ bŷv potverdženŷj Martin Karaš. V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku V nediľu 19-ho maja 2024-ho roku zŷšly s’a v Starij Ľubovni delegatŷ i hosti na jubilejnim 15-im Sejmi Rusyňskoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.05.2024

„Jenom deset dní nepil, a ejhle! Umřel.“

K alkoholismu na Podkarpatské Rusi   V 19. století se začaly objevovat spolky propagující střídmost a abstinenci a došlo také k  lékařskému popsání následků popíjení alkoholu. Nepřekvapí, že mnohé oblasti a  společenské skupiny byly k těmto názo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Vychvaľovaný aj kritizovaný Edvard Beneš

Aký bol politik, ktorý doplatil na krutosť dejín V máji pred 140 rokmi sa narodil druhý československý prezident Edvard Beneš. Čo v skutočnosti „napáchal“, čo ho k tomu viedlo a v čom mu jeho vášniví kritici krivdia? V českom Senáte sa bud…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Beneš sa Mussoliniho neobával. Pred 100 rokmi s ním vyjednal medzištátnu zmluvu

V polovici mája 1924 rokoval československý minister zahraničných vecí Edvard Beneš v Ríme s talianskym premiérom Benitom Mussolinim. Výsledkom rokovaní bola československo-talianska zmluva o srdečnej spolupráci. Československý minister zahrani…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.05.2024

Rozhovor. Veľa závisí aj od toho, v akej rodine človek vyrastá

Ocenený Marián Marko: Zbožňoval matematiku, páčilo sa mu povolanie rušňovodiča, je z neho herec Už takmer 25 rokov šéfuje jedinému rusínskemu divadlu na Slovensku so sídlom v Prešove. S úsmevom konštatuje, že hercom sa stal vlastne vďaka svoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.05.2024

Atentáty v našich dejinách  

O život išlo Masarykovi, Hlinkovi, Tisovi a ďalším Ani medzivojnová československá demokracia sa nevyhla atentátom či aspoň neúspešným pokusom. Po atentáte na Roberta Fica sa začali objavovať varovania, že prudká polarizácia slovenskej spolo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ego logika
-Chodyv jem z Marčov, zochabyv jem ju... A teper smotrju na jej fotky na FB jak soj podorožuje po sviťi furt z druhym frajiromi...
Kibŷ ne JA, ta bŷ any svit ne viďila...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať