30. VÝROČIE BIBLIOBUSOV VO SVIDNÍKU

06.11.2023


Podduklianska knižnica vo Svidníku je regionálnou knižnicou, ktorá pôsobí v územnom obvode dvoch okresov - Svidník a Stropkov a ako jediná knižnica na Slovensku sa môže pýšiť tým, že prevádzkuje bibliobus, ktorým zabezpečuje knižničné a informačné služby na regionálnej úrovni vidieckemu obyvateľstvu už 30 rokov. Pri tejto príležitosti by sme si radi pripomenuli začiatky projektu bibliobusov vo svidníckom regióne.

PROJEKT AJ VĎAKA PODPORE HOLANDSKEJ VLÁDY
20. október 1993 má Podduklianska knižnica má vo svojej histórii zapísaný ako výnimočný, pretože vtedy zaviedla jedinečnú knižnično-informačnú službu prostredníctvom dvoch pojazdných knižníc do knižničnej siete v regióne. Projekt bibliobusov sa realizoval vďaka podpore holandskej vlády Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cieľom projektu bolo posilniť knižničný systém, keďže po novembri 1989 nastali zmeny, ktoré sa dotýkali ľudových knižníc v dôsledku prijatia zákona o obecnom zriadení. Rozpadol sa strediskový systém a patronát nad miestnymi knižnicami prevzali obce, ktoré nedisponovali dostatočnými finančnými prostriedkami a personálnym zabezpečením na ich prevádzku, a to zapríčinilo stagnáciu väčšiny miestnych knižníc.

 V roku 1990 sa holandská vláda rozhodla pre Program spolupráce s východnou Európou. V rámci spomínaného programu sa v júni 1992 uskutočnil v Bratislave, za účasti predstaviteľov Holandska, workshop pre pracovníkov z oblasti knižnej kultúry a knižníc a jeho výsledkom bolo prijatie konkrétneho návrhu na spoluprácu. Do programu boli zapojené viaceré krajiny, medzi nimi aj Slovenská republika, kde bol naplánovaný projekt mobilných knižníc. Holandské Ministerstvo životného prostredia, zdravia a kultúry vyzvalo CBD Frízsko, aby riadilo tento projekt na základe ich odborných skúseností v tejto oblasti. Podrobný návrh modelu vypracovali zamestnanci Koordinačného centra knižníc SNK MS v Bratislave za účasti zamestnancov našej knižnice (vtedajšia Okresná knižnica vo Svidníku).

VEĽA OBCÍ S MALÝM POČTOM OBYVATEĽOV
Región Svidník ako modelový región mal pre takúto formu knižničných služieb ideálne podmienky, pretože z hľadiska územného osídlenia sa tu nachádza veľa obcí s malým počtom obyvateľov a prispel k tomu aj nepriaznivý stav obecných knižníc v regióne. Projekt sa zakladal na princípoch a filozofii verejnej knižnice, zameriavajúcej sa na to, aby umožnila všetkým ľuďom bez výnimky prístup k dokumentom a informáciám a účasť v sociálnom a kultúrnom živote.

BIBLIOBUSY MALI ALTERNOVAŤ STAGNUJÚCE OBECNÉ KNIŽNICE
Bibliobusy mali alternovať stagnujúce obecné knižnice v našom regióne. V októbri 1993 boli slávnostne uvedené do prevádzky dva bibliobusy za účasti mnohých významných hostí a médií. Slávnostnú stuhu prestrihla Hedy d´ Ancona, ministerka zdravotníctva, sociálnych vecí a kultúry Holandska a Dušan Slobodník, minister kultúry Slovenskej republiky. Služby bibliobusov boli poskytované v obciach regiónu podľa stanoveného harmonogramu trás s týždennou frekvenciou a s obsahom viac ako 3 500 dokumentov v každom bibliobuse. Realizácia projektu bola naplánovaná na dva roky a počas tohto obdobia bibliobusy zaznamenali veľké úspechy v hlavných ukazovateľoch, a tak naša knižnica dosahovala najvyššie priečky v porovnaní s inými knižnicami v rámci celého Slovenska.

Zverejnenie dosiahnutých výsledkov projektu bolo prezentované na Medzinárodnom sympóziu o využití bibliobusov, ktoré prebiehalo 24. - 26.4.1995 vo Svidníku, kde došlo k záveru, že dvojročný experiment s bibliobusmi dosiahol úspech, opodstatnenosť a nenahraditeľnosť v našej regionálnej knižničnej činnosti.

PO SKÚŠOBNÝCH ROKOCH ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA
Bibliobusy po dvoch skúšobných rokoch prešli do štandardnej prevádzky a pokračovali vo svojom poslaní a úspešne poskytovali knižničné služby vo vidieckych lokalitách. V roku 2008 však musela naša knižnica vyradiť z prevádzky jeden bibliobus z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vozidla. Po prospešnej 15 ročnej existencii ukončil svoju funkciu a knižnica dodnes zabezpečuje služby už len jedným bibliobusom v obidvoch okresoch v dvojtýždňovom intervale.

BIBLIOBUS NAVŠTEVUJE 55 OBCÍ
V súčasnosti navštevuje bibliobus 55 obcí a má svojich skalných čitateľov a návštevníkov. Týmto patrí poďakovanie všetkým štatutárom obcí za ich podporu, všetkým našim čitateľom a priaznivcom čítania a taktiež pedagógom, ktorí vedú svojich žiakov k návšteve bibliobusu, ku knihám a k čítaniu, ktoré má nenahraditeľnú hodnotu v živote jedinca a jeho edukácii.

DOSLUHUJÚCI VYMENIA ZA NOVŠÍ TYP
Potešením pre nás aj pre našu čitateľskú verejnosť je fakt, že po 30. rokoch sa nám podarí vymeniť aktuálny dosluhujúci bibliobus za novší typ, ktorým budeme naďalej intervenovať kvalitné knižničné služby vidieckej komunite vo svidníckom regióne. Na záver patrí poďakovanie vtedajšiemu vedeniu knižnice, pani Zuzane Sejkovej za realizáciu tohto projektu aj všetkým zamestnancom, ktorí sa na ňom podieľali a stále podieľajú, knihovníčkam i vodičom, a nepochybne aj súčasnému vedeniu knižnice, pánovi riaditeľovi Kamilovi Benkovi za dlhoročné, stabilné fungovanie našej jedinečnej mobilnej knižnice. Milí naši čitatelia, ďakujeme, že čítate!

Ľudmila Priputníková
Podduklianska knižnica Svidník

Foto: Bibliobus
autor Lukáš Mano

Aktuality

Zobraziť všetky
10.12.2023

Začleňovanie územia Rusínov do rámca Československa (1919 - 1920)

  Od leta 1919 bolo evidentné, že vzhľadom na vývoj medzinárodnej situácie a stanoviská rusínskej reprezentácie doma i v Amerike stalo sa pripojenie územia juhokarpatských Rusínov k Československu jedinou alternatívou. Pravda, zostávalo ešte veľa…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.12.2023

VRAŽDY ŽIDOV A KOMUNISTOV V OBCIACH NOVÁ SEDLICA, ULIČ A KOLBASOV V DECEMBRI 1945

Prenasledovanie Židov na území Slovenska sa neskončilo 8. či 9. mája 1945, teda kapituláciou Nemecka alebo pádom ľudáckeho režimu. Podobne ako v prípade iných skupín obyvateľstva alebo jednotlivcov, i ďalšie roky boli sprevádzané rasovými a naci…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.12.2023

Slovenský Indiana Jones sa vrátil domov, do Vihorlatského múzea chce priniesť dobrodružstvo

Časy pochodujúceho návštevníka sú preč. Paleobiológ MARTIN KUNDRÁT (1969) je novým riaditeľom Vihorlatského múzea v Humennom. Pod jeho vedením prejde múzeum radikálnou zmenou, čaká ho historicky najrozsiahlejšia a modernizačná rekonštrukcia v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.12.2023

Komentar’. Keď je skleroza myliša pryjateľka

Maly bŷ žertvŷ ďakovaty, že ne spaly na poľu? Riznŷ tipŷ inštitucij pamjaty naroda, kotrŷ vŷnykly v okremŷch postkomunističnŷch deržavach, bŷ maly dokumentovaty i ociňovaty všŷtkŷ informaciji, kotrŷ odnos’ať s’a na časŷ neslobodŷ i pereslidov…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2023

Smišok 22_2023

-Parasko, zostaňme lem kamaraťa...! -Ňi, Andriju, už jem sja vŷzlekla... ******* Fotosmišok: Kamaraťa
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2023

Nemôžeš Rusínom hovoriť, že sú Ukrajinci...

...vraví najznámejší bača z televíznej reklamy S prezidentom Zelenským sme sa zoznámili ako kolegovia na premiére filmu Čiara v Kyjive. Je to fajn chlapík, rozpráva ukrajinský herec Eugen Libezňuk. Не можна казати русинам, що вони україн…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Marča soj dumala, že vin "bez rozuma" z ňoj... No skoro sja vkazala, že vin i "pered ňov" byv už je***tyj...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať