Akoš Horoň: Menšŷnovŷj fond zistane zachovanŷj

11.02.2024


Upovnomočenŷj pro menšŷnŷ vŷslovyv nezhodu iz zlučiňom menšŷnovoho fondu

Okremŷj Fond na pidporu kulturŷ narodnostnŷch menšŷn zistane zachovanŷj. Іnformovav o tim v ponediľok 5-ho februara 2024-ho roku upovnomočenŷj vladŷ Slovac’koj republikŷ pro narodnostnŷ menšŷnŷ Akoš Horoň na svojim oficialnim profili na siti Facebook.

Ministerka kulturŷ Martina Šimkovičova na četver’hovim zasidaňu vladŷ (1-ho februara, pozn. red.) zňala z legislativnoho planu propoziciju na zlučiňa fondiv,“ napysav upovnomočenŷj.

Prypomyname, že slovac’ka vlada v decembri mynuvšoho roku publikovala Plan legislativnŷch zadač vladŷ SR na rik 2024, v kotrim s’a rachovalo iz zlučiňom Fondu na pidporu kulturŷ narodnostnŷch menšŷn iz Fondom na pidporu umeňa, čim bŷ s’a stvoryv novŷj Fond na pidporu kulturŷ.

Proty toho ozvaly s’a predstavyteli menšŷn, bŷla spysana hromadna prypominka, a proty takoho zlučiňa vŷslovyv s’a i upovnomočenŷj Akoš Horoň.

„Počas moho kurtoho ur’adovaňa jem zrealizovav iz dotulenŷma dakiľko strič, čoho ciľom bŷlo skapčaty sylŷ pro sochraniňa fondu. Takoj po novim roci napysav jem pysmo pani ministerci, vŷslovyv jem nezhodu iz zlučiňom fondiv, a iniciovav jem holosovaňa menšŷnovoho vŷboru, v kotrim menšŷnŷ uznesiňom odšmaryly propoziciju zlučiňa, i žadaly zminu legislativnoho planu,“ napysav dalše menšŷnovŷj upovnomočenŷj.

„Naslidno jem uznesiňa peredložŷv i na Radu vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu rivnosť, kotra stotožnyla s’a z holosovaňom vŷboru. Zaveršiňom ciloho procesu bŷla osobna striča z ministerkov kulturŷ u premjera, na kotrij s’me s’a dobisidovaly na zrušiňu toj zadači,“ informovav Horoň.

Upovnomočenŷj vladŷ Slovac’koj republikŷ poďakovav všŷtkŷm, kotrŷ pidpysaly peticiju za zachovaňa fondu, tak samo členam Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷŷ i etničnŷ grupŷ, ale i predsedovy partiji Magyar Szövetség – Maďar’ska aliancija, Kristianovy Forro, kotrŷj podľa Horoňa odkrŷv totu temu na striči z premjerom.

Poďakovav i predstavyteľam Ministerstva kulturŷ Slovac’koj republikŷ „za konštruktivnŷj dialog i vŷsluchaňa požadavok menšŷn“.

„Prodovžujeme v roboti i budeme spolupracovaty na novelizaciji zakona tak, žebŷ bŷv Fond na pidporu kulturŷ narodnostnŷch menšŷn pružnišŷj, i žebŷ pracovav pro vekšu spokijnosť narodnostnŷch menšŷn. To zadača, kotra nas teper’ čekať. KULTMINOR-u teper’ ‘hrozyť’ už lem jedna sprava: bude musyty pracovaty efektivniše,“ zakinčiv upovnomočenŷj Horoň.

Petro Medviď 

žridlo:
https://www.lem.fm/horon-menshynovyj-fond-zistane-zakhovanyj/

********
Samostatný Fond na podporu kultúry národnostných menšín bude zachovaný

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová na štvrtkovom zasadnutí vlády stiahla z legislatívneho plánu návrh na zlúčenie fondov. Za moje krátke pôsobenie som uskutočnil s dotknutými niekoľko stretnutí s cieľom spojiť sily pre záchranu Fondu. Hneď po novom roku som napísal list pani ministerke, vyjadril som nesúhlas so zlúčením fondov a inicioval hlasovanie menšinového výboru, v ktorom menšiny uznesením odmietli návrh zlúčenia a žiadali zmenu legislatívneho plánu. 

Následne som uznesenie predložil aj na Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá sa stotožnila s hlasovaním výboru. Vyvrcholením celého procesu bolo osobné stretnutie s ministerkou kultúry u premiéra, na ktorom sme sa dohodli na zrušení tejto úlohy. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí podpísali petície za zachovanie Fondu, tiež členom menšinového výboru, ďalej predsedovi Maďarskej Aliancie Krisztiánovi Forróovi za otvorenie témy na stretnutí s premiérom, ale aj predstaviteľom ministerstva kultúry za konštruktívny dialóg a za vypočutie požiadavky menšín.

Viackrát som sa vyjadril v tom duchu, že pre zachovanie Kultminoru urobím všetko čo bude v mojich silách, tento sľub som splnil. Pokračujeme v práci a budeme spolupracovať na novelizácii zákona tak, aby bol Fond pružnejší a aby pracoval pre väčšiu spokojnosť národnostných menšín. Toto je úloha, ktorá nás teraz čaká. Kultminoru teraz „hrozí“ už len jediná vec: bude musieť pracovať efektívnejšie.

Ákos Horony
Životopis
Odborná prax
od roku 2018 Člen Mestskej rady v Dunajskej Strede
od roku 2018 Člen jazykovej poradnej skupiny za maďarský jazyk na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
od roku 2015 Predseda Komisie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede pre záležitosti používania jazyka národnostnej menšiny
od roku 2014 Poslanec mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede
od roku 2010 Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín
2006 -2010 Asistent poslanca Národnej rady SR
2004 -2006 Asistent štátneho tajomníka, Ministerstvo kultúry SR
2003 -2004 Referent, Mestský úrad, Dunajská Streda
2000 -2003 Umelec na voľnej nohe
Vzdelávanie
2009 právnik (titul: dr.jur.), Katolícka univerzita Pétera Pázmánya, Budapest
1999 umelec (titul: Mgr.art.), Maliarstvo, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
1993 maturita, Škola uměleckých řemesel, Brno
Jazykové znalosti
Maďarský jazyk - materinský jazyk
Anglický jazyk – pokročilý
Nemecký jazyk - pokročil


A.H.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

zdroj:
https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/samostatny-fond-na-podporu-kultury-narodnostnych-mensin-bude-zachovany


 

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2024

2% z Vašich daní

Uchádzame sa o Vašu priazeň... Uveďte naše o.z. do svojho daňového priznania resp. vyhlásenia a my Vás potešíme knižným darom. Notársky centrálny register určených právnických osôb Informácie o určenej právnickej osobe Evidenčné čí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.02.2024

Ryžkov měl spasit SSSR, ale nepochopil funkci peněz

Uplakaný bolševik.  Ve věku 94 let v Moskvě zemřel bývalý sovětský premiér Nikolaj Ryžkov. Rodák z Ukrajiny byl posledním žijícím předsedou sovětské vlády, ve skomírajícím komunistickém impériu se pokoušel zavádět ekonomické reformy. Před des…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.02.2024

Seriál STALO SA PRED 105 ROKMI (d)...

1. januára 1919 Rusínska delegácia z Užhorodu (A. Vološin, P. Legeza, I. Kontratovič) jednala v Budapešti so splnomocnencom čs. vlády M. Hodžom o možnosti pripojenia Podkarpatskej Rusi k Republike československej. Hodža vedel o promaďarskej ori…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.02.2024

Smysl Československa a jeho zmizení

Tento text neusiluje o přesnou rekonstrukci procesů, které se odehrály v minulosti, nebo komplexní výčet událostí a postav, které v příběhu Československa sehrály svou roli, je „pouze“ krátkým a možná trochu provokativním zamyšlením nad tím, co …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.02.2024

Dva pruhy už nestačia

Na rýchlocestu R4 do Poľska sa robí ďalšia štúdia za stovky tisíc. Štát zatiaľ nerozhodol ani o forme financovania autostrády z Prešova na severnú hranicu. Štát stále nevie, ako sa bude stavať a financovať výstavbu rýchlostnej cesty R4. Še…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
27.02.2024

Rozhovor. Bolí ma, keď vidím, koľko Slovákov je ochotných veriť ruskej propagande

Gréckokatolícky kňaz z Užhorodu  O dvoch rokoch vojny a jej dosahoch na Zakarpatie a Mukačevskú eparchiu sme sa rozprávali s protosynkelom Petrom Berešom. Po rannej liturgii v gréckokatolíckej Katedrále Povýšenia Svätého kríža v centre Užh…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ

Prychodyť ujko Vasyľ ku seksuologovi:
-Jakyj mate problem, što vas trapyť?
-Znate…, jak to povisty…, ne možu skinčity…, hvaryť hamblyvo ujko.
-Maty tak vašy starosty, ja any začaty ne hoden!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať