Československo: Národnostní situace po válce

16.11.2021


Již první republika se potýkala s nemalými národnostními problémy, které vyústily v její rozpad. Otázku dalšího soužití Čechů a Němců v poválečném Československu je nutno vyřešit. Košický vládní program definoval ČSR jako stát dvou rovnoprávných národů – Čechů a Slováků, čímž bylo ostatní obyvatelstvo postaveno opět do role menšin. A především německá menšina byla v této době v ČSR vnímána jako nežádoucí.

Plány na vystěhování Němců se poprvé objevily v prostředí londýnské emigrace nedlouho po vypuknutí druhé světové války. Postupem času se pro tuto myšlenku podařilo československým exilovým činitelům získat i podporu západních politiků. Začátkem srpna 1945 postupimská konference vyjádřila souhlas s odsunem Němců z Československa. Ten však živelně probíhal již od května téhož roku. Tzv. divokému odsunu padly za oběť stovky německých civilistů.

Z odsunu byli vyjmuti lidé ze smíšených manželství, antifašisté a také osoby, které byly nezbytné pro chod národního hospodářství (odborníci, vysoce kvalifikovaní dělníci atd.). V letech 1945–1946 byly z Československa odsunuty asi tři miliony osob německé národnosti.

Snaha stejným způsobem vyřešit otázku maďarské menšiny na Slovensku se nesetkala s mezinárodní podporou. V únoru 1946 byla podepsána československo-maďarská dohoda o výměně obyvatelstva, v jejímž důsledku přišlo z Maďarska na 90 000 Slováků a opačným směrem odešlo přes 60 000 Maďarů. Z těch, kteří na Slovensku zůstali, bylo přes 50 000 osob násilně přesídleno do českého pohraničí. To vedlo k vyhrocení vztahů mezi státem a maďarskou menšinou.

Obtížné bylo také začleňování občanů židovského původu do poválečné společnosti, a to z několika důvodů. Předně to byl problém navracení zabaveného majetku původním vlastníkům, roli však hrála i otázka národnostní. Mnozí Židé se hlásili k německé národnosti a bez ohledu na to, co prožili v průběhu války, bylo na ně pohlíženo jako na Němce. Někteří zůstali, někteří byli odsunuti, část přeživších využila možnost vysídlení do Palestiny, kde se zapojila v roce 1948 do formování nově vzniklého státu Izrael.

V červnu 1945 byla mezistátní smlouvou připojena Podkarpatská Rus jako Zakarpatská Ukrajina k Sovětskému svazu. Rusíni, kteří byli příslušníky Svobodovy armády, dostali možnost opce stejně jako jejich rodinní příslušníci. Rusíni z východního Slovenska se také významným způsobem podíleli na osidlování českého pohraničí. Jedním z důvodů, proč komunistický režim tuto akci podporoval, byla snaha oslabit početnost této vesměs hluboce věřící komunity.

Zdroj:
https://www.myjsmetonevzdali.cz/temata/povalecne-usporadani-ceskoslovenska/narodnostni-situace-po-valce/

Aktuality

Zobraziť všetky
02.12.2021

Lúčime sa – Janko Štefánik...

Nad ránom 19. novembra nás vo veku 96 rokov navždy opustil posledný priamy účastník odboja v II. svetovej vojne z okresu Svidník Janko Štefánik. Ako 17-ročný mladík v lone Kobylnickej prírody sa stretával s ľuďmi, ktorí k nim domov prichádzali …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.12.2021

Zomrel posledný hrdina z Dukly: Ján Štefánik (†96) pomáhal partizánom a bojoval po boku s Červenou armádou

Hrdinovia pomaly odchádzajú. Pred niekoľkými dňami skonal posledný slovenský vojak, ktorý bojoval v 2. svetovaj vojne na Dukle. Jána Štefánika z Giraltoviec odviedli ešte v 19 rokoch a dostal sa do blízkosti Červenej armády. Na prežité bojové…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2021

Dnes je 30. výročie zakarpatského referenda

1. december 1991 sa súčasne s celoukrajinským referendom o potvrdení Aktu o nezávislosti Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti konalo aj miestne referendum o samosprávnom štatúte Zakarpatska ako súčasti samostatnej Ukrajiny. Pripomeňme si chronológ…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2021

Konec impéria. Těžké probouzení Rusínů v novém státě – nezávislé Ukrajině

Українською мовою: https://www.rusyn.sk/knec-mper/ V polovině 80. let minulého století se Sovětský svaz ocitl na rozcestí. Tři úmrtí nejvyšších představitelů státu za sebou (L. Brežněv, J. Andropov, K. Černěnko) donutil vedení KSSS – průměrný…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2021

Ve Vlaku svobody ji napadlo dát ruce vzhůru, ale nechtěla být za blázna

Dne 11. září 1951 prorazil železnou oponu rychlík z Prahy do Aše a převezl 110 cestujících do západního Německa. Seděla v něm i tehdy patnáctiletá Marie Kohoutová, studentka 2. ročníku chebského gymnázia. Přes těžkou nemoc, s níž v současnosti b…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2021

Ako zadrôtovali československé hranice

Nový európsky západ sa od východu oddeľuje pohraničnými bariérami s ostnatým drôtom. Šesť rokov po prvom maďarskom plote na hraniciach so Srbskom vyrastajú podobné prekážky aj medzi Poľskom, pobaltskými štátmi a Bieloruskom. Pripomína to obdobie…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska Marči:
-Kiď ťa muž pozve na kavu z kolačikom, ta to značiť, že ty i bez koňaka/borovičky šuvna...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať