Československý svet v Karpatoch 3

31.01.2024

Чехословацькый світ в Карпатах 3


Vladimír Kuštek
Text, fotografie a písomnosti:
© Vladimír Kuštek
Všetky práva sú vyhradené.Obálka a grafická úprava knihy:
© Katarína Rybnická, Katkat, s. r. o.
Jazyková úprava:
Jiří Výborný, Táňa Rundesová
Preklad textov do rusínskeho jazyka:
Alena Jancurová, Anna Kuzmiaková
Fotograf artefaktov: Ján Kmec
Digitalizácia a úprava fotografií: Jozef Lauruský,
Beáta Lipinská, Ján Lipinský

© Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o. z.
Pribišova 8, 841 05 Bratislava
https://www.rusyn.sk

Prvé vydanie, 2023
náklad: 450 ks
odporúčaná cena: 22,00 €
počet strán: 184, plnofarebne

formát: 190x285mm
väzba: V/8  s bavlnkou
jazyk vydania: český, rusínsky, slovenský


vysádzané písmom: Quercus, Storm Type Foundry
papier: Luxoart samt, 135 g
Tlačiareň: Finidr, Český Těšín

ISBN: 978 – 80 – 973455 – 3 – 2
EAN: 9788097345532

Fotografie na obálke:
Pohľad na úradnícku kolóniu v Chuste so starobylým
hradom v pozadí (výsek)
Mladé dievča z oblasti Užhorodu

Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2023

Výrobu publikácie podporili aj naši významní partneri:
Róbert Bockanič, advokát
Ján Šanta, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry
MEGA & LOMAN, s. r. o.


OBSAH
Předmluva k 3. dílu Československého sveta v Karpatoch
Vojenský život v Užhorodě v období Československé republiky
Воєньскый жывот в Ужгородї в часах першой Чехословацькой републікы
Čeští a slovenští podnikatelé v Užhorodě a v Chustu
Чеськы і словацькы подникателї в Ужгородї і Хустї
Činnost okrašlovacích spolků na Podkarpatské Rusi
Дїяня скрашлюючіх сполків на Підкарпатьскій Руси
Podkarpatská astronomická společnost v Užhorodě
Підкарпатьскe астрономічне общество в Ужгородї
Město Užhorod v české literatuře
Podkarpatská Rus očami slovenských spisovateľov a publicistov
Když na filmovém plátně kralovali V. Burian a A. Mandlová. Kina v předválečném Podkarpatsku
Přednáškový kurz českého katolického učitelstva na Podkarpatské Rusi v r. 1935
Vysílání Čs. rozhlasu na Podkarpatskou Rus
Z dějin sportu a tělovýchovy na Podkarpatské Rusi
Rozvoj silniční dopravy a automobilizmu za časů TGM
K vývoji podkarpatského zemědělství v období Československé republiky
Poplach! Hoří! Hasiči na Podkarpatské Rusi
Kroj, výšivka a ornament ako súčasť kultúrneho dedičstva Rusínov
Hvězdy nad poloninami. Trampi, skauti a tuláci v zemi pralesů a medvědů
Kronika četnické stanice Žornava v okrese Velký Berezný
Obrazová príloha

Shrnutí
Československé období v letech 1919–1939 zanechalo nepřehlédnutelnou stopu na Podkarpatské Rusi, dnešní Zakarpatské Ukrajině. Předválečné dvacetiletí přineslo pro Rusíny národní obrození nejen ve smyslu politickém, ale i v oblastech vzdělanosti a kultury. Ústava ČSR zaručovala možnosti rozvoje národního života a zachování vlastní identity i příslušníkům jiných národností, žijících v zemi. Významným faktorem při obnově Podkarpatska byla vyspělost západních častí republiky v hospodářské a vzdělanostní oblasti a v neposlední řadě účast českých a slovenských odborníků na rozvoji země. ez vysoké úrovně českého průmyslu a vědy by se těžko mohly zabezpečit dodávky na Podkarpatskou Rus pro potřeby dopravy, zemědělské mechanizace nebo i rozhlasového vysílání. Podávají o tom svědectví kapitoly 3. dílu Československého světa v Karpatech (ČSSK 3) o rozvoji zemědělství, automobilizmu, o hasičích, o českých a slovenských podnikatelích v Užhorodě a v Chustu, o vysílání čs. rozhlasu pro Podkarpatskou Rus. V průběhu předválečného období je v zemi zaznamenán rozvoj i v oblastech společenského života a kultury. Pojednávají o tom také kapitoly ČSSK 3 (Činnost okrašlovacích spolků, Astronomická společnost v Užhorodě, Kina na Podkarpatské Rusi, Město Užhorod v české literatuře, Podkarpatsko očima slovenských spisovatelů, Tělovýchova a sport, Hvězdy nad Poloninami, Vojenský život v Užhorodě a další). Svědectví a vzpomínky nám připomínají Podkarpatskou Rus – sousední zemi, s kterou jsme žili ve společném státě a která je součástí společného kulturního a historického dědictví.

Resumé
The Czechoslovak period between 1919 and 1939 left its mark on Subcarpathian Rus, now Transcarpathian Ukraine. The pre-war twenty years brought a national revival to the Rusyns, not only in the political sense, but also in the fields of education and culture. Members of other nationalities living in the country were guaranteed by the constitution of Czechoslovakia the opportunity to develop their national life and preserve their own identity. An important factor in  the reconstruction of Subcarpathia was the economic and educational maturity of the western parts of the republic and, last but not least, the participation of  Czech and Slovak specialists in the development of the country. Without the highly developed Czech industry and science, it would have been difficult to supply Subcarpathian Rus with equipment for transport, agriculture or radio broadcasting. This is shown in the book „The Czechoslovak World in the Carpathians“ (CSSK vol. 3) in the chapters on the development of agriculture, motor vehicles and roads, fire brigades, Czech and Slovak entrepreneurs in the towns of Užhorod and Chust, and Czechoslovak radio broadcasting for Subcarpathian Rus. The prewar period also saw the development of social and cultural life in the country. This is also reflected in the chapters of CSSK volume 3 (Activity of the Beautification Societies, Astronomical Society in Užhorod, Cinemas in Subcarpathian Rus, The City of Užhorod in Czech Literature, Subcarpathia through the Eyes of Slovak Writers, Physical Education and Sport, Stars over the Plains, Life of a Soldier in pre-war Užhorod and others). These testimonies and memories remind us of Subcarpathian Rus – a neighbouring country with which we shared a common state and which is a part of our common cultural and historical heritage.

Aktuality

Zobraziť všetky
20.06.2024

Recenzie: Dokumentárny film Podkarpatská rusínska maliarska škola 

(28 min, © ZIRS-RTVS, 2019,  réžia a kamera: Igor Sivák, scenár: Ivan Pop, komentár: Peter Rúfus, strih: Alan Bezák, producent: Ján Lipinský) jazyk: slovenský titulky: anglické, maďarské, rusínske   Josif Bokšaj na adresu podkarpatskej ml…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.06.2024

Rozlúčkový prejav prezidentky Zuzany Čaputovej

Slovensko, prajem ti pokojnejšie časy, múdre vedenie a viac ľudskosti  Vážené občianky, vážení občania, milí hostia a prítomní. Zajtra sa skončí môj päťročný prezidentský mandát. Pri tejto príležitosti by som sa vám chcela poslednýkrát pri…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
13.06.2024

Recenzia: (Ne)zabudnutá história Rusínov

Malé dejiny Rusínov (Ivan Pop, 2020, vydávateľ: o.z. ZIRS) Ivan Pop je uznávaným historikom, politológom, kulturológom, ale hlavne rusínistom, ktorý sa roky venuje problematike rusínskeho národa. Na konte má už viacero knižných publikácií či …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.06.2024

Obrazy Andyho Warhola posypané diamantovým prachom zavítali na hrad v Starej Ľubovni

Kráľovská edícia Andyho Warhola vytvorená v roku 1984 dorazila v týchto dňoch na hrad Ľubovňa a bude sprístupnená do konca septembra 2024. Ako uvádza hrad na sociálnych sieťach, Kompletné portfólio Kráľovnej Ntombi, ktorého lukratívnosť repre…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.06.2024

Kardiológ Janko mal rovnaké ochorenie ako Heriban

Zachránilo ho, že včas rozpoznal diagnózu.  Ako poslanec zažil piatich primátorov. Patrí medzi slovenskú kardiologickú špičku. Má šikovné ruky a sluch, vďaka čomu dokáže u detí diagnostikovať problémy so srdcom. Pred rokmi visel jeho život n…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.06.2024

Prof. Peter Švorc: MOJA CESTA KU KRAJINSKEJ HRANICI

Medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou Je to už viac ako 30 rokov, keď som sa prvýkrát pustil do poznávania dejín Podkarpatskej Rusi, o ktorej sme sa na vysokej škole počas štúdia na odbore dejepis v 70. a 80. rokoch minulého storočia v podstat…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ na smertelňi postely hvaryť Paraski:
-Choču, žeby jes sja po moji smerty vydala za Fedora...
-Ja dumala, že joho ne navydyš...
-Joj, Bože, jak ja ho lem ne navidžu...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať