Exkomunikačná bula z roku 1054 

20.04.2024

 
Exkomunikačná bula, ktorú položil kardinál Humbert da Silva Candida (známy tiež ako Humbert z Moyenmontiers) na prestol Chrámu svätej Múdrosti (Agia Sofia) v Konštantínopole dňa 16. júla 1054:

Humbert z Božej milosti svätej Rímskej cirkvi kardinál, biskup; Peter, arcibiskup z Amalfi a Frederik, diakon a kancelár, všetkým synom katolíckej cirkvi.

Svätej a rímskej, prvej a apoštolskej stolici, ako hlave prináleží zvláštna starostlivosť o všetky cirkvi. Pre dosiahnutie pokoja medzi cirkvami a užívajúc milosť ráčila poslať nás, svojich vyslancov, do tohto kráľovského mesta, aby sme podľa toho, ako je napísané, zostúpili a uvideli, či sa zakladá na pravde ten krik, ktorý bez prerušenia z tohto mesta k jej ušiam vystupuje, a ak tak nie je, aby sme to poznali. A preto nech vedia predovšetkým slávni cisári, klérus, senát a ľud tohto mesta konštantínopolského a aj celá katolícka cirkev, že sme tu uvideli veľké dobro, z čoho sa veľmi tešíme v Pánovi, ale aj veľmi veľké zlo, za ktoré sa biedne rmútime, lebo pokiaľ ide o stĺpy cisárske a čestných a múdrych občanov, je toto mesto pravoverné a kresťanské.

Avšak od Michala, pyšne zvaného patriarcha, a od tých, čo nasledujú jeho hlúposť, je do jeho stredu každodenne zasievaný nesmierny kúkoľ bludu.

Lebo oni, tak ako simonisti, predávajú Boží dar. Tak ako valeziáni kastrujú svojich priateľov a nielen do klerického, ale navyše aj do biskupského stavu ich povyšujú. Tak ako ariáni, znovu krstia v mene svätej Trojice pokrstených, najmä latinských veriacich. Ako donatisti tvrdia, že okrem Gréckej cirkvi nikde inde vo svete nie je pravá cirkev, ani pravá sviatosť vrátane krstu. Ako nikolaiti obhajujú telesný zväzok a povoľujú ho aj posvätným služobníkom oltára. Ako severiáni preklínajú Mojžišov zákon. Ako pneumatomachovia alebo theumachovia vyhodili z vyznania viery vychádzanie Svätého Ducha od Syna. Tak ako manichejci uznávajú okrem iného, že je možné ľubovoľne používať kvasený chlieb na premieňanie. Ako nazaréni sa držia židovského zákona o očisťovaní, takže ani zomierajúce dieťa pred dovŕšením ôsmeho dňa po narodení nepokrstia a žene v dobe menštruácie či pri pôrode v nebezpečenstve smrti nechcú podať Eucharistiu a ak je pohanka, odmietajú ju pokrstiť. A vlasy na svojej hlave i bradu si pestujúc, tých, čo si vlasy strihajú a podľa predpisu Rímskej cirkvi bradu holia, nepripúšťajú k prijímaniu.

Pre tieto omyly a iné jeho skutky bol Michal pokarhaný listom nášho pána, pápeža Leva, odmietol však prísť k rozumu. Navyše nás, jeho vyslancov, chcejúcich rozumne zastaviť toľké zlo, nechcel prijať a ani sa s nami zhovárať. V kostoloch zakázal slúženie omší. Latinské chrámy dal však prv zatvoriť a nazvúc ich nekvasenými, slovami a činmi všade, kade chodil, na nich kydal až natoľko, že medzi svojimi synmi preklial (anathema) apoštolskú stolicu, proti ktorej sa doteraz nazýva ekumenickým patriarchom.

Preto my, neznesúc takéto neslýchané urážky na svätú a prvú apoštolskú stolicu a chrániac katolícku vieru pred mnohými spôsobmi zničenia, autoritou svätej a jedinej Trojice a tiež apoštolskej stolice, ktorej poslanie vykonávame, tiež pravoverných otcov všetkých siedmych ekumenických koncilov, kliatbu (anathema), ktorú náš najdôstojnejší pápež na tohto Michala a jeho nasledovníkov, ak by len neprišli k rozumu, uvalil, potvrdzujeme.

Michal, nafúkanec medzi patriarchami najmladší, a len z ľudského strachu nositeľ mníšskeho rúcha, teraz však známy tými najhoršími zločinmi, s ním tiež Lev Ochridský zvaný biskup a Michalov kaplán Konštantín, ktorý zneuctiac latinské sviatosti pošliapal ich nohami a všetci ich prívrženci vo vyššie spomínaných bludoch a mienkach, ak ich dôkladne neodvrhnú, nech sú prekliati, prekliati sú so simonistami, valeziánmi, ariánmi, donatistami, nikolaitami, severiánmi, pneumatomachmi, manichejcami a nazarénmi a so všetkými heretikmi, ba aj s diablom a jeho anjelmi. Amen, amen, amen.

Taktiež iná exkomunikácia s týmto obsahom, bola prednesená nahlas pred cisárom a jeho veľmožmi:

Ktokoľvek by vieru svätej rímskej stolice a jej obetu a sviatosti tvrdošijne odmietal, nech je prekliaty, Maranatha, nech sa už nenazýva kresťanom katolíkom, ale kvaseným heretikom (t. j. tým, čo zavrhuje nekvasené v obete), tak nech je, fiat, fiat, fiat.

Preklad, prepis a komentár: p. Chrysostomos Marek VADRNA

Latinský originál: J. P. Migne: Patrologia Latina, vol. 143, col. 1001 – 1004.

zdroj:
https://www.grkat.net/texty/exkomunikacna-bula-1054.html 

foto ilustračné: Michael Cerularius (1000-1059), konštantínopolský patriarcha, známy aj pod gréckym menom Keroularios. Táto miniatúra pochádza z gréckeho rukopisu zo 14. storočia
zdroj: (Bibliothèque nationale de France, Paríž). Ph. Coll. Larbor Archives 

Aktuality

Zobraziť všetky
20.05.2024

V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku

Na posadi predsedŷ bŷv potverdženŷj Martin Karaš. V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku V nediľu 19-ho maja 2024-ho roku zŷšly s’a v Starij Ľubovni delegatŷ i hosti na jubilejnim 15-im Sejmi Rusyňskoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.05.2024

„Jenom deset dní nepil, a ejhle! Umřel.“

K alkoholismu na Podkarpatské Rusi   V 19. století se začaly objevovat spolky propagující střídmost a abstinenci a došlo také k  lékařskému popsání následků popíjení alkoholu. Nepřekvapí, že mnohé oblasti a  společenské skupiny byly k těmto názo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Vychvaľovaný aj kritizovaný Edvard Beneš

Aký bol politik, ktorý doplatil na krutosť dejín V máji pred 140 rokmi sa narodil druhý československý prezident Edvard Beneš. Čo v skutočnosti „napáchal“, čo ho k tomu viedlo a v čom mu jeho vášniví kritici krivdia? V českom Senáte sa bud…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Beneš sa Mussoliniho neobával. Pred 100 rokmi s ním vyjednal medzištátnu zmluvu

V polovici mája 1924 rokoval československý minister zahraničných vecí Edvard Beneš v Ríme s talianskym premiérom Benitom Mussolinim. Výsledkom rokovaní bola československo-talianska zmluva o srdečnej spolupráci. Československý minister zahrani…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.05.2024

Rozhovor. Veľa závisí aj od toho, v akej rodine človek vyrastá

Ocenený Marián Marko: Zbožňoval matematiku, páčilo sa mu povolanie rušňovodiča, je z neho herec Už takmer 25 rokov šéfuje jedinému rusínskemu divadlu na Slovensku so sídlom v Prešove. S úsmevom konštatuje, že hercom sa stal vlastne vďaka svoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.05.2024

Atentáty v našich dejinách  

O život išlo Masarykovi, Hlinkovi, Tisovi a ďalším Ani medzivojnová československá demokracia sa nevyhla atentátom či aspoň neúspešným pokusom. Po atentáte na Roberta Fica sa začali objavovať varovania, že prudká polarizácia slovenskej spolo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska:
-Ja ho pohostyla kavov... A vin posmotriv na moju hruď... Takoj mi bylo jasno, že choče z molokom...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať