Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - BESKID ANTON

09.11.2023

 

BESKID Anton (*16.9.1855, Hanigovce, okr. Sabinov - †16.6.1933, Užhorod, ČSR, dnes Ukrajina), rusínský právník a politik. Vystudoval práva na budapešťské univerzitě. Od roku 1881 advokát v Kežmarku, později v Prešově. V letech 1910-18 poslanec uherského sněmu, kde se významně angažoval za národnostni práva Rusinu a Slováků, ostře kritizoval uherskou justici a vládu, která organizovala v letech 1913-14 v Marmarošské Sihoti politický proces proti pravoslavným Rusínům. Po rozpadu Rakouska-Uherska A.Beskid stanul v čele prešovské Ruské národní rady, která se vyslovila pro připojení území karpatských Rusínů k Rusku. Brzy však pochopil, že tato varianta je díky bolševickému převratu nereálná.

Navázal spojení se Slovenskou národní radou v Martině a zvolil praktičtější variantu - připojení Podkarpatské Rusi k Československu. Čs. vláda ho následně v lednu 1919 odeslala na mírovou konferenci do Paříže jako rusínského delegáta. V Paříži Beskid spolu s představitelem amerických Rusínů G. Žatkovičem vytvořili Rusínskou komisi, která vystupovala jménem všech Rusínů doma i v zahraničí. 8. května 1919 vytvořili představitelé všech podkarpatských národních rad spolu s delegací amerických Rusínů na zasedaní v Užhorodě Centrální ruskou národní radu (CRNR), jejímž předsedou byl zvolen A. Beskid,

Vedl rusínskou delegaci do Prahy, která odevzdala čs. vládě deklaraci CRNR o připojení Podkarpatské Rusi k ČSR. Jako člen čs. delegace na mírové konferenci byl jedním ze signatářů Saintgermainské mírové dohody (1O.9.1919). Za podpory čs. vlády v doprovodu prof. D. Verguna podnikl agitační turné po USA. Ve svých vystoupeních v krajanských rusínských spolcích ostře kritizoval činnost ukrajinských emigrantů a jejich stoupenců na Podkarpatské Rusi. Po návratu se věnoval zřízení a činnosti Ruské národní banky, která své působení ukončila v roce 1925 fúzí s Podkarpatskou bankou.

V politickém smyslu představovali A. Beskid a jeho stoupenci karpatoruský směr v rusínské politice. Založili Ruskou národní stranu, spolupracovali s národnědemokratickou stranou K. Kramáře, uplatňovali určitou kontinuitu s rusofilským směrem 19. století, zvlášť v řešení jazykové otázky, a přesto tento politický proud nebyl velkoruským, moskvofilským. A. Beskid byl jedním ze zakladatelů Společnosti A. Duchnoviče (Russkoje kulturno-prosvetitelnoje obščestvo im. Alexandra Duchnoviča), ostře si konkurující s ukrajinskou Prosvitou.

14.12.1923 byl A. Beskid jmenován do funkce guvernéra Podkarpatské Rusi. Obnovil vážnost funkce guvernéra de iure, vybudoval nový úřad guvernéra, který po abdikaci G.Žatkoviče (1921) fakticky zanikl. Přesto zůstával jako administrátor ve stínu viceguvernéra Antonína Rozsypala, od roku 1928 zemského prezidenta. A. Beskid ostře kritizoval zákon č. 125/1927, který zavedl v ČSR zemské a okresní správy a rozdělení státu na čtyři země - Českou, Moravskoslezskou, Slovenskou a Podkarpatoruskou. Guvernér poukazoval na protiústavnost těch ustanovení zákona, která negovala Ústavní listinou zakotvené autonomní zřízení na území Podkarpatské Rusi. Kritizoval přenos většiny pravomocí guvernéra na zemského prezidenta a zemský úřad. Z formálně právního hlediska se guvernér stal dekorativní figurkou. A. Beskid zůstal ve svém úřadě až do smrti v roce 1933, změnit postavení guvernéra se mu však nepodařilo.

prof. Ivan Pop

 

Aktuality

Zobraziť všetky
20.05.2024

V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku

Na posadi predsedŷ bŷv potverdženŷj Martin Karaš. V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku V nediľu 19-ho maja 2024-ho roku zŷšly s’a v Starij Ľubovni delegatŷ i hosti na jubilejnim 15-im Sejmi Rusyňskoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.05.2024

„Jenom deset dní nepil, a ejhle! Umřel.“

K alkoholismu na Podkarpatské Rusi   V 19. století se začaly objevovat spolky propagující střídmost a abstinenci a došlo také k  lékařskému popsání následků popíjení alkoholu. Nepřekvapí, že mnohé oblasti a  společenské skupiny byly k těmto názo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Vychvaľovaný aj kritizovaný Edvard Beneš

Aký bol politik, ktorý doplatil na krutosť dejín V máji pred 140 rokmi sa narodil druhý československý prezident Edvard Beneš. Čo v skutočnosti „napáchal“, čo ho k tomu viedlo a v čom mu jeho vášniví kritici krivdia? V českom Senáte sa bud…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Beneš sa Mussoliniho neobával. Pred 100 rokmi s ním vyjednal medzištátnu zmluvu

V polovici mája 1924 rokoval československý minister zahraničných vecí Edvard Beneš v Ríme s talianskym premiérom Benitom Mussolinim. Výsledkom rokovaní bola československo-talianska zmluva o srdečnej spolupráci. Československý minister zahrani…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.05.2024

Rozhovor. Veľa závisí aj od toho, v akej rodine človek vyrastá

Ocenený Marián Marko: Zbožňoval matematiku, páčilo sa mu povolanie rušňovodiča, je z neho herec Už takmer 25 rokov šéfuje jedinému rusínskemu divadlu na Slovensku so sídlom v Prešove. S úsmevom konštatuje, že hercom sa stal vlastne vďaka svoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.05.2024

Atentáty v našich dejinách  

O život išlo Masarykovi, Hlinkovi, Tisovi a ďalším Ani medzivojnová československá demokracia sa nevyhla atentátom či aspoň neúspešným pokusom. Po atentáte na Roberta Fica sa začali objavovať varovania, že prudká polarizácia slovenskej spolo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ: Kiď soj Christian Ronaldo zlomyť nohu o zadňicu Jenifer Lopez, tak zaplačena poistka bude vyšša jak rozrachunok Angoly...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať