Majerský o podvode s ihriskom: Nemôžeme kontrolovať všetko

25.02.2024


Avizujú trestné oznámenie. O kauze búrlivo rečnili. Starosta mlčí.

PREŠOV. Kauza skolaudovaného neexistujúceho ihriska v Raslaviciach (okres Bardejov), ktorú otvoril denník Korzár, vyvolala na pondelkovom zasadnutí župného zastupiteľstva búrlivú diskusiu.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) totiž na ihrisko prispel dotáciou 50-tisíc eur.

„Multifunkčné športovisko s umelým trávnikom a celoročnou prevádzkou, ktoré sa vybudovalo, má presah na rozvoj celého mikroregiónu a na území horného Šariša je raritou," pochválila sa nedávno župa ihriskom na webovej stránke aj s peknými fotkami.

Nové ihrisko však v obci stále nie je a fotografie z neho, ktoré Raslavice v rámci vyúčtovania aj s kolaudačným rozhodnutím poslali kraju, boli fotomontážou.

Vicežupan: Nám všetko sedí
Pred začiatkom rokovania vicežupan Jozef Kanuščák (SaS) povedal, že situáciu preveroval a zo strany kraja podľa neho všetko splnili.

Kanuščáka sme oslovili ešte počas minulého týždňa, aby situáciu v obci preveril.

Po tom, ako sa Korzár začal o kauzu zaujímať, kontrolovala cez víkend župa všetky doklady.

Tie podľa podpredsedu kraja Kanuščáka sedia.

Preplatené boli faktúry na nákup trávnika a bolo tam aj kolaudačné rozhodnutie.

„Berieme to ako memento do budúcna, že si na to budeme musieť dať viac pozor. Určite sa tým budeme zaoberať. Pošleme tam kontrolu,“ povedal vicežupan.

Ak sa potvrdí pochybenie, tak podľa Kanuščáka bude musieť obec peniaze vrátiť. „Budeme na tom trvať.“

Ocenil, že boli na problém v Raslaviciach upozornení.

„Nemáme dostatok personálu, aby sme chodili na kontroly všetkých projektov, lebo je ich hromada,“ doplnil.

Majerský: Nemôžeme kontrolovať všetko
Hneď na začiatku programu zasadnutia zastupiteľstva sa župní poslanci zaoberali správou hlavného kontrolóra.

Hlavnou témou rozpravy k tejto správe bola aktuálna raslavická kauza.

„Hádže to zlé svetlo na všetkých poslancov,“ povedal nezávislý poslanec Ján Vook a vyzval na kontrolu stavby.

„Je to živá vec, ťažko sa nám k tomu vyjadrovať,“ reagoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý je zároveň predsedom KDH.

Práve za KDH a DS kandidoval hlavný aktér kauzy - starosta Raslavíc Adrián Rychvalský.

Podľa jeho straníckeho šéfa Majerského bol úrad kraja v zmysle všeobecne záväzného nariadenia povinný vykonať administratívnu kontrolu, čo urobil.

„Tých projektov je strašne veľa. Ak by chceli všetky skontrolovať, museli by prijať nových ľudí,“ posťažoval sa a podotkol, že nemôžu kontrolovať každú harmoniku pre folklórny súbor.

„Harmonika so športoviskom sa nedá porovnávať,“ nadviazal na jeho slová poslanec Miroslav Benko (Hlas), ktorý sa pýtal na kolaudačné rozhodnutie.

„Je tam niekto podpísaný, určite tam boli nejakí ľudia, je zápisnica. Treba preveriť, kto to zobral všetko na seba.“

A položil tiež rečnícku otázku, či v minulom období nepodporil kraj futbalový klub v Raslaviciach sumou 50-tisíc.

Majerský reagoval, že na rečnícke otázky sa odpovede nedávajú.

Žiadne otvorenie nebolo, avizujú trestné oznámenie
„Ako je možné, že my ako poslanci sme nedostali pozvánku na slávnostné otvorenie tohto športoviska?“ pýtal sa bardejovský poslanec Juraj Bochňa (nezávislý).

Majerský mu potvrdil, že žiadne otvorenie nebolo: „Ja som nebol, ani som neevidoval žiadnu pozvánku.“

Vedúci odboru projektového riadenia na úrade župy Ján Kocák konštatoval, že vyúčtovanie projektu ihriska v Raslaviciach bolo v decembri, obec doložila kolaudačné rozhodnutie a úrad vykonal administratívnu kontrolu.

„Nemali sme žiadnu pochybnosť o tom, že projekt, tak ako bol navrhnutý, bol aj zrealizovaný,“ konštatoval.

„Garantujem vám, že ak tam nebude súlad reality s papiermi, dáme aj my trestné oznámenie. Budeme sa snažiť domôcť týchto peňazí, ak tam nebude ihrisko stáť,“ pridal sa Majerský.

Poslankyňa Nadežda Sirková z Hlasu povedala, že župa má „normálne požadovať vrátenie finančnej čiastky, ktorá bola vyúčtovaná“, účtovať úroky z omeškania a tiež overiť obec, či je dôveryhodná pre ďalšie dotácie z kraja.

Ako bývalá dlhoročná starostka podotkla, že bola odvaha starostu predložiť niečo také.

Kontrolór: Mali tam ísť osobne
Marcel Novotný, hlavný kontrolór PSK hovorí, že v rámci zákona o finančnej kontrole mala župa povinnosť vykonať administratívnu a finančnú kontrolu aj v obci priamo na mieste.

„Mal tam niekto ísť. Je pravda, že nemôžu osobne kontrolovať všetky projekty, ale pri takej sume tam mali ísť,“ povedal.

Aj keď argumentáciou kraja môže byť, že dotáciou prispeli na umelý trávnik a nie aj na jeho montáž, Novotný hovorí, že aj tak to nie je zo strany kraja v poriadku a je potrebné to prešetriť.

Potvrdil, že s komplexnou kontrolou chce začať čo najskôr a chce, aby bol prítomný aj stavbár.

„Z môjho pohľadu ide o subvenčný podvod, keď nebol trávnik položený na zemi. Ako môže byť niečo skolaudované, keď sú tam stále rolky trávy?“ pýta sa.

Župan sa na zastupiteľstve k našim otázkam vyjadriť nechcel.

Namiesto neho situáciu opäť okomentoval vicežupan Kanuščák.

Zopakoval, že sa chcú ísť pozrieť aj do terénu a osobne by podal aj trestné oznámenie, ak bude mať v rukách konkrétne fakty.

Ceľuch o ničom nevedel
Poslanec za Bardejovský okres Pavol Ceľuch (nezávislý) nám povedal, že o celej kauze netušil, dozvedel sa o nej až na zasadnutí župného zastupiteľstva.

Nad kolaudáciou ihriska v Raslaviciach krútil hlavou.

„Kraj však dával dotáciu na kúpu materiálu. A ten zakúpený bol.“

Sám je dlhoročným starostom obce Sveržov.

Keď vo svojej obci robil podobné ihrisko, pozval kolegov i vedenie župy na otvorenie.

„Nedovolil by som si ich nepozvať. Ihrisko stále slúži,“ poznamenal.

Jánošík: Lipany dotáciu vrátili
Primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík (Hlas), ktorý je aj župným poslancom za sabinovský obvod, podobnú situáciu zažil.

Mesto muselo vrátiť dotáciu na ihrisko 85-tisíc eur Fondu na podporu športu.

„Začali sme s výmenou umelej trávy z vlastných prostriedkov a z Fondu na podporu športu. Tie peniaze, ktoré išli z fondu, sme mali použiť do konca roka 2023. Avšak vzhľadom na to, že firma to nestihla, aj pre nepriaznivé počasie, peniaze sme čestne vrátili,“ povedal Korzáru Jánošík.

„Podobný prípad ako Raslavice, len sme nijakými fotkami nedokladovali, že je ihrisko dokončené, lebo nebolo,“ podotkol primátor Lipian.

Podľa jeho slov pokračuje ďalej, mesto hľadá zdroje na jeho dofinancovanie.

Trávik chce položiť hneď, ako bude teplé počasie.

Buď to samospráva zaplatí z vlastných zdrojov, ale skúsi sa tiež znova uchádzať o podporu z fondu.

K Raslaviciam sa zatiaľ vyjadriť nevedel.

„Aj mňa trápilo, že sme ihrisko nedokončili. Avšak iná možnosť nebola. Ani som nad ňou neuvažoval... Nový trávnik je zrolovaný vedľa, sú tam kubíkové vrecia s granulátom a pieskom a čakáme na lepšie počasie. A je nereálne položiť trávnik, zasypať to sto tonami piesku a potom ho zrolovať. Je to technicky nemožné,“ dodal Jánošík.

Okresný úrad: Také vyjadrenie sme nevydali
Oslovili sme aj Okresný úrad v Bardejove.

Jeho odbor starostlivosti o životné prostredie dal totiž súhlasné stanovisko v rámci kolaudácie neexistujúceho ihriska.

Samotné kolaudačné rozhodnutie vydala ako príslušný stavebný úrad obec Osikov.

Tá má pritom spoločný stavebný úrad, teda rovnakých úradníkov ako obec Raslavice.

„Okresný úrad Bardejov nie je príslušným orgánom štátnej správy, nie je stavebným úradom (všeobecným stavebným úradom), aby kontroloval základné podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení," napísal vedúci odboru Ľubomír Derco.

Ďalej uviedol, že kontrola právneho a technického stavu ihriska spadá do pôsobnosti príslušného všeobecného stavebného úradu v pôsobnosti obce Osikov.

Vedúci odboru Derco hovorí, že vyjadrenie, ktoré je uvedené v kolaudačnom rozhodnutí, úrad nevydal.

Za okresný úrad je tam napísané, že z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva nemajú námietky a súhlasia s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Okresný úrad Bardejov k tomu teraz uviedol: „Vychádzajúc z kolaudačného rozhodnutia vydaného obcou Osikov ako povereným stavebným úradom, ktorým bolo povolené trvalé užívanie stavby „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“, je uvedené zavádzajúce číslo Okresného úradu Bardejov, odboru starostlivosti o životné prostredie „pod č. ORHZ-BJ-OSZP-2023/014126-002 zo dňa 23. 11. 2023“. Pod takýmto číslo Okresný úrad Bardejov odbor starostlivosti o životného prostredie takéto vyjadrenie nevydal.“

To, či existuje vyjadrenie okresného úradu pod iným číslom, však už nespresnil.

Do decembra 2023 šéfoval Okresnému úradu v Bardejove Ján Paľa, nová vláda ho vymenila za Jozefa Guligu.

Stavbu síce nevidel, ale skolaudoval ju
Okrem dotácie 50-tisíc eur od župy dostala obec aj takmer 211-tisíc od verejnoprávneho Fondu na podporu športu.

Fond tiež nekontroloval fyzicky, či je ihrisko hotové, len administratívne - podľa dokumentov.

Celé sumy oboch dotácií už Raslavice - aj vďaka fotkám ihriska a právoplatnému kolaudačnému rozhodnutiu - dostali vyplatené koncom minulého roka.

Kvôli týmto dvom dotáciám musela obec ihrisko dokončiť najneskôr v novembri 2023 (podmienka župy), resp. v decembri (podmienka fondu).

Že sa tak stalo, obec aj deklarovala, vznikli i údajné fotky a prebehla zjavne fiktívna kolaudácia.

Návrh na kolaudáciu ihriska dali Raslavice 20. novembra, teda dva dni po terénnych úpravách externým špeciálnym strojom na prázdnej ploche.

Terénne úpravy v novembri, keď malo byť ihrisko hotové a pod snehom (4 fotografie)
Všetko podstatné sa udialo v jediný deň - 18. decembra. V tento deň stavebný úrad návrh preskúmal, urobil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, vyhotovil kolaudačné rozhodnutie, podpísal ho starosta Osikova Jozef Kvokačka (nezávislý) a jeho kolega z Raslavíc sa vzdal odvolania, takže hneď nadobudlo právoplatnosť.

Starosta Osikova v kolaudačnom rozhodnutí tvrdil, že stavba nemala nedostatky, ktoré by bránili jej užívaniu, a bola v stave, keď bolo možné rozhodnutie vydať.

Dnes už priznáva, že ihrisko pri kolaudácii nevidel a rozhodnutie len podpísal.

Materiál na multifunkčné ihrisko s umelou trávou a tartanovou bežeckou dráhou od súkromnej firmy Funny Sport Slovensko z Nitry, ktorý dodala a dodnes leží vedľa ihriska, stál 177-tisíc.

Až po medializácii kauzy väčšinu roliek z pôvodného balenia aspoň vybrali.

Montáž za takmer 245-tisíc eur má podľa zmluvy ako in-house zákazku robiť vlastný sociálny podnik Obecné služby Raslavice.

Ten vraj ihrisko aj namontoval, ale zle, tak ho údajne celé dal dole a musí to urobiť nanovo, ale čakajú na lepšie počasie, takto sa pôvodne bránil bránil starosta Raslavíc pre Korzár.

Teraz, keď ho oslovila TV Markíza, to už netvrdí úplne jednoznačne a pripúšťa aj nejaké úpravy fotografií.

Podľa media officer Fondu na podporu športu Lucie Antalovej sa kancelária fondu od zistenia skutočností prípadom intenzívne zaoberá. Chcú začať s finančnou kontrolou na mieste.

„Ak sa preukáže skutočnosť, že prijímateľ použil príspevok alebo jeho časť v rozpore s dohodnutým účelom uvedeným v zmluve a výzve, predloží kancelária správu z kontroly s návrhom ďalšieho postupu na zasadnutie správnej rady Fondu na podporu športu.“

Celkové náklady na výstavbu ihriska sú takmer 422-tisíc.

Zvyšok sumy, teda 422-tisíc mínus dotácie 261-tisíc, čiže 161-tisíc, dopláca obec.

V pondelok sme oslovili aj starostu Raslavíc Adriána Rychvalského (KDH), aké budú jeho ďalšie kroky a či voči sebe vyvodí zodpovednosť.

Na naše otázky zatiaľ neodpovedal.

Lenka Haniková, Michal Frank
Redakcia


zdroj:
https://presov.korzar.sme.sk/c/23281357/majersky-o-podvode-s-ihriskom-nemozeme-kontrolovat-vsetko-avizuju-trestne-oznamenie.html?ref=av-center

foto:
Terénne úpravy pred položením ihriska však robili v novembri 2023, teda v čase, keď už malo byť podľa tvrdenia obce hotové.
zdroj: FB/archív

Aktuality

Zobraziť všetky
20.05.2024

V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku

Na posadi predsedŷ bŷv potverdženŷj Martin Karaš. V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku V nediľu 19-ho maja 2024-ho roku zŷšly s’a v Starij Ľubovni delegatŷ i hosti na jubilejnim 15-im Sejmi Rusyňskoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.05.2024

„Jenom deset dní nepil, a ejhle! Umřel.“

K alkoholismu na Podkarpatské Rusi   V 19. století se začaly objevovat spolky propagující střídmost a abstinenci a došlo také k  lékařskému popsání následků popíjení alkoholu. Nepřekvapí, že mnohé oblasti a  společenské skupiny byly k těmto názo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Vychvaľovaný aj kritizovaný Edvard Beneš

Aký bol politik, ktorý doplatil na krutosť dejín V máji pred 140 rokmi sa narodil druhý československý prezident Edvard Beneš. Čo v skutočnosti „napáchal“, čo ho k tomu viedlo a v čom mu jeho vášniví kritici krivdia? V českom Senáte sa bud…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Beneš sa Mussoliniho neobával. Pred 100 rokmi s ním vyjednal medzištátnu zmluvu

V polovici mája 1924 rokoval československý minister zahraničných vecí Edvard Beneš v Ríme s talianskym premiérom Benitom Mussolinim. Výsledkom rokovaní bola československo-talianska zmluva o srdečnej spolupráci. Československý minister zahrani…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.05.2024

Rozhovor. Veľa závisí aj od toho, v akej rodine človek vyrastá

Ocenený Marián Marko: Zbožňoval matematiku, páčilo sa mu povolanie rušňovodiča, je z neho herec Už takmer 25 rokov šéfuje jedinému rusínskemu divadlu na Slovensku so sídlom v Prešove. S úsmevom konštatuje, že hercom sa stal vlastne vďaka svoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.05.2024

Atentáty v našich dejinách  

O život išlo Masarykovi, Hlinkovi, Tisovi a ďalším Ani medzivojnová československá demokracia sa nevyhla atentátom či aspoň neúspešným pokusom. Po atentáte na Roberta Fica sa začali objavovať varovania, že prudká polarizácia slovenskej spolo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Paraska:
-Dakoly sja mi choče, žebŷ ňa dachto lem tak poobjimav i poviv: "Znam, že ťažko... No lem vŷtrym a všytko zajs bude dobri ....tu maš čokoladku i 2 milionŷ evr..."
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať