Menšiny žiadajú, aby boli zapojené do prípravy novely zákona o KultMinore

03.10.2023

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny na svojom 50. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov a prijal 7 uznesení. Najväčšia diskusia prebehla pri informácii o činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Členovia výboru sa kriticky vyjadrili k chodu inštitúcie a poukazovali na reálne problémy kvôli meškajúcim dotáciám. Riaditeľka Kultminoru pripustila, že fond nevie zabezpečiť menšinami požadované predvídateľné postupy, ale zdôraznila, že postupujú podľa platnej legislatívy, ktorú je potrebné zmeniť. Očakáva, že do plánovanej novelizácie zákona o Kultminore bude zapojený aj fond.

S danou témou súvisel aj ďalší bod programu, pri ktorom Ministerstvo kultúry SR predložilo informáciu o plánovanej novelizácii zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Štátny tajomník Matúš Bieščad informoval o minimalistickej verzii úpravy, ktorá by garantovala finančnú podporu pre vietnamskú menšinu, ale taktiež celkové navýšenie objemu finančných prostriedkov fondu o 500 tisíc eur. Zástupcovia menšín sa vyjadrili kriticky k plánovanej novele z obsahových, ako aj procesných dôvodov. Výbor preto požiadal MK SR, ako gestora zákona, zriadiť pracovnú komisiu na prípravu novely zákona o Kultminore s účasťou odborníkov nominovaných výborom.

Členovia výboru schválili zmenu Štatútu výboru, ktorá reaguje aj na júnové uznesenie vlády SR, ktorým bola vietnamská komunita uznaná za oficiálnu národnostnú menšinu. Vietnamskú menšinu bude vo výbore zastupovať jeden volený člen. Na návrh predsedu výboru Lászlóa Bukovszkeho sa počet mandátov za rusínsku menšinu zvýši o jedného člena, t. j. z pôvodných dvoch na tri. Táto zmena vyplýva z posledných dvoch výsledkov SODB. Zároveň sa zmenila periodicita prípravy Hodnotiacej správy výboru o národnostnej kultúre, národnostnom školstve a o používaní menšinových jazykov z dvoch na tri roky. Bukovszky očakáva, že v priebehu októbra prebehnú doplňujúce voľby do výboru a ďalšie zasadnutie v decembri sa bude konať už v zmysle novelizovaného štatútu.

Zástupca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informoval o príprave ďalšieho monitorovacieho cyklu Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov, a taktiež o plnení záväzkov vyplývajúcich zo spomínaných dokumentov a odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy.

Výbor prerokoval a zobral na vedomie informáciu o príprave Hodnotiacej správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za obdobie rokov 2021 – 2022. Hodnotiacu správu pripravujú zástupcovia národnostných menšín s cieľom ponúknuť pohľad na národnostnú kultúru, národnostné školstvo a používanie jazykov národnostných menším.

V rámci posledného bodu výbor zobral na vedomie informáciu o vzniku Rady pre národnostné múzeá Slovenského národného múzea, ktorá v júni mala ustanovujúce zasadnutie.

zdroj: 
https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/mensiny-ziadaju-aby-boli-zapojene-do-pripravy-novely-zakona-o-kultminore/

Aktuality

Zobraziť všetky
20.05.2024

V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku

Na posadi predsedŷ bŷv potverdženŷj Martin Karaš. V Starij Ľubovni odbŷv s’a jubilejnŷj 15-ŷj Sejm Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku V nediľu 19-ho maja 2024-ho roku zŷšly s’a v Starij Ľubovni delegatŷ i hosti na jubilejnim 15-im Sejmi Rusyňskoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.05.2024

„Jenom deset dní nepil, a ejhle! Umřel.“

K alkoholismu na Podkarpatské Rusi   V 19. století se začaly objevovat spolky propagující střídmost a abstinenci a došlo také k  lékařskému popsání následků popíjení alkoholu. Nepřekvapí, že mnohé oblasti a  společenské skupiny byly k těmto názo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Vychvaľovaný aj kritizovaný Edvard Beneš

Aký bol politik, ktorý doplatil na krutosť dejín V máji pred 140 rokmi sa narodil druhý československý prezident Edvard Beneš. Čo v skutočnosti „napáchal“, čo ho k tomu viedlo a v čom mu jeho vášniví kritici krivdia? V českom Senáte sa bud…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.05.2024

Beneš sa Mussoliniho neobával. Pred 100 rokmi s ním vyjednal medzištátnu zmluvu

V polovici mája 1924 rokoval československý minister zahraničných vecí Edvard Beneš v Ríme s talianskym premiérom Benitom Mussolinim. Výsledkom rokovaní bola československo-talianska zmluva o srdečnej spolupráci. Československý minister zahrani…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.05.2024

Rozhovor. Veľa závisí aj od toho, v akej rodine človek vyrastá

Ocenený Marián Marko: Zbožňoval matematiku, páčilo sa mu povolanie rušňovodiča, je z neho herec Už takmer 25 rokov šéfuje jedinému rusínskemu divadlu na Slovensku so sídlom v Prešove. S úsmevom konštatuje, že hercom sa stal vlastne vďaka svoj…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.05.2024

Atentáty v našich dejinách  

O život išlo Masarykovi, Hlinkovi, Tisovi a ďalším Ani medzivojnová československá demokracia sa nevyhla atentátom či aspoň neúspešným pokusom. Po atentáte na Roberta Fica sa začali objavovať varovania, že prudká polarizácia slovenskej spolo…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Otec duchovnyj prybyvajuť v saďi štachitky na ploťi. Dvoje malych na ňoho dovho zazerajuť.
-Ďity moji, chočete sja naučity klynci zabyvaty?
-Ňi, my lem chočeme znaty, jak hrišyť svajščenyk, kiď sja buchne molotkom po paľcoch...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať