Mikuláš Klimčák: „Umenie si vyžaduje absolútnu slobodu."

25.06.2013

 
Vyznanie umelca, ktorý svoju celoživotnú tvorbu programovo zacielil na Slovienov. Počnúc ich archetipmi pohanských koreňov, cez dejiny Veľkej Moravy, Byzantskú misiu, až po slovenskú súčasnosť a autorom vypovedané posolstvo tomuto národu v ikone „Aby všetci jedno boli". Jediný súčasný slovenský umelec, ktorý skutočne cez mnohé príkoria doby predchádzajúcej náboženskej neslobody a doby terajšej, konzumno-trhovej, nezištne kráča po tejto ceste.

Všetka česť majstre. Preto si zaslúži, aby jeho diela zdobili najreprezentatívnejší priestor sninského kaštieľa, obradnú miestnosť. O to viac, že tento historický a kultúrny stánok mesta Sniny otvorí svoje brány verejnosti v sviatok sv. Cyrila a Metoda, v roku, keď slávime 1150. výročie príchodu Solúnskych bratov na naše územie.
 
Až sa zdá, akoby tieto udalosti boli zámerom osudu, nie chcením kurátora, či umelca. Aj ked sa v našej spoločnosti stretávame s formálnym prístupom k tomuto výročiu, kde často ľudské, narcistické ego zatieni veľkoleposť cyrilo-metodského dedičstva, ktoré by malo zaujať ústredné miesto v celých našich dejinách, dielo Mikuláša Klimčáka je odkazom čistého srdca umelca, ktoré je naplnené „hlaholom" slov byzantského cisára Michala III., ktorý vo svojom diplomatickom posolstve píše Rastislavovi: „Hľa, prijmi tento dar, väčší a vzácnejší nad všetko zlato i striebro, drahé kamene a bohatstvo pominuteľné. Hľadaj Boha celým srdcom a všetkých povzbuď, aby bez váhania nastúpili cestu pravdy. Zanecháš tak pamiatku po sebe budúcim pokoleniam ako veľký cisár Konštantín."
 
Mikuláš Klimčák, maliar, sochár, monumentalista, filozof, historik. Narodil sa 16.11.1921 v Humennom. V rokoch 1943 - 1945 študoval na oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave u prof. Jána Mudrocha. V roku 1948 ukončil VŠUP v Prahe u profesorov Františka Tichého a Jozefa Nováka.
 
Od roku 1950 žije a tvorí v Bratislave. Svojím rozsiahlym dielom zasiahol takmer do všetkých oblastí výtvarnej tvorby. Diela Mikuláša Klimčáka sa nachádzajú v mnohých slovenských múzeách, galériách, chrámoch i súkromných zbierkach. Nájdete ich v slovenskom parlamente i na historických múroch Bratislavského hradu. Zdobia umelecké zbierky prezidentov (Václav Havel, Vladimír Putin) aj pápeža Benedikta XVI., ktorý v roku 2007 menoval umelca za rytiera Rádu svätého Silvestra, čo je najvyššie cirkevné vyznamenanie laikov.
 
Jeho diela na pripravovanej výstave „Byzantská misia" v sninskom kaštieli výrazovo čerpajú najmä z tradičnej byzantskej ikonografie, akcentujú počiatky slovenských národných dejín a obdobie Veľkej Moravy, z ktorého autor vytvoril ikony viacerých osobností. Autor vo vlastnom náklade vydal reprezentačné, bohato ilustrované vydanie Konštantína Filozofa Proglas, básnického Predspevu staroslovienskeho prekladu evanjelia (v slovenskom preklade Viliama Turčányho).
 
PaedDr. Daniela Kapráľová,
kurátorka
 

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2024

2% z Vašich daní

Uchádzame sa o Vašu priazeň... Uveďte naše o.z. do svojho daňového priznania resp. vyhlásenia a my Vás potešíme knižným darom. Notársky centrálny register určených právnických osôb Informácie o určenej právnickej osobe Evidenčné čí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.02.2024

Ryžkov měl spasit SSSR, ale nepochopil funkci peněz

Uplakaný bolševik.  Ve věku 94 let v Moskvě zemřel bývalý sovětský premiér Nikolaj Ryžkov. Rodák z Ukrajiny byl posledním žijícím předsedou sovětské vlády, ve skomírajícím komunistickém impériu se pokoušel zavádět ekonomické reformy. Před des…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.02.2024

Seriál STALO SA PRED 105 ROKMI (d)...

1. januára 1919 Rusínska delegácia z Užhorodu (A. Vološin, P. Legeza, I. Kontratovič) jednala v Budapešti so splnomocnencom čs. vlády M. Hodžom o možnosti pripojenia Podkarpatskej Rusi k Republike československej. Hodža vedel o promaďarskej ori…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.02.2024

Smysl Československa a jeho zmizení

Tento text neusiluje o přesnou rekonstrukci procesů, které se odehrály v minulosti, nebo komplexní výčet událostí a postav, které v příběhu Československa sehrály svou roli, je „pouze“ krátkým a možná trochu provokativním zamyšlením nad tím, co …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.02.2024

Dva pruhy už nestačia

Na rýchlocestu R4 do Poľska sa robí ďalšia štúdia za stovky tisíc. Štát zatiaľ nerozhodol ani o forme financovania autostrády z Prešova na severnú hranicu. Štát stále nevie, ako sa bude stavať a financovať výstavbu rýchlostnej cesty R4. Še…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
27.02.2024

Rozhovor. Bolí ma, keď vidím, koľko Slovákov je ochotných veriť ruskej propagande

Gréckokatolícky kňaz z Užhorodu  O dvoch rokoch vojny a jej dosahoch na Zakarpatie a Mukačevskú eparchiu sme sa rozprávali s protosynkelom Petrom Berešom. Po rannej liturgii v gréckokatolíckej Katedrále Povýšenia Svätého kríža v centre Užh…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


- Marča nezvykne spaty z frajirami na peršim rande, no teper ne vytrymala i zaspala...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať