Na Slovensku budeme mať 763 menšinových obcí

25.01.2023


Vláda na dnešnom zasadnutí schválila nový vykonávací predpis k menšinovému jazykovému zákonu. Nové naradenie vlády v zmysle výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2021 reaguje na novelizovaný zákon z roku 2011, ktorý zaviedol 15% hranicu pri aplikácii jazykových práv národnostných menšín.  Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta schválenie nového nariadenia vlády a pripomína, že nariadenie vlády viac odzrkadľuje jazykovú pestrosť Slovenska.

Nariadenie vlády obsahuje celkovo 763 miest a obcí, v ktorých príslušníci 5 národnostných menšín (maďarskej, nemeckej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej) tvoria viac ako 15 % obyvateľstva. Príloha nariadenia sa rozširuje konkrétne o 125 nových obcí.

Pribudlo 88 rusínskych, 63 rómskych, 5 maďarských a 1 nemecká obec. (Súčet je väčší, lebo niektoré obce už boli v predchádzajúcom nariadení s inou národnosťou.) Až v 50 obciach žijú popri sebe dve národnostné menšiny. Schválené nariadenie vlády okrem zoznamu obcí obsahuje aj časti obcí v menšinových jazykoch, konkrétne ide o 347 častí obcí.

Príloha nariadenia, ktorá obsahuje zoznam obcí a častí obcí v jazykoch národnostných menšín bola vypracovaná v spolupráci so zainteresovanými, so Štatistickým úradom SR a Ministerstvom vnútra SR. Splnomocnenec Bukovszky na tento účel zriadil začiatkom minulého roka odbornú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na príslušný menšinový jazyk. Do tvorby prílohy nariadenia boli zapojené aj dotknuté obce a mestá, ktoré boli oslovené prostredníctvom dotazníkového zisťovania. Zoznam označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín vychádza zo vžitých a zaužívaných foriem miestnych názvov.

„Schválené nariadenie vlády prináša pre nové obce zákonné povinnosti a možnosti pre zachovanie jazykovej identity príslušníkov národnostných menšín. Je to pozitívny signál pre menšiny, keďže de jure i de facto sa vydaním nového nariadenia zavádza do praxe 15% hranica určená v roku 2011. Pre orgány verejnej správy bude povinnosťou, aby zabezpečili zákonné jazykové práva národnostných menšín, preto verím, že k potrebám menšín budú pristupovať aktívne. Pre menšiny to bude príležitosť, aby svoje práva v rámci zákona využívali v maximálnej miere. Úrad vlády, ako aj úrad splnomocnenca poskytnú novým obciam a orgánom verejnej správy odbornú a metodickú pomoc, aby čo najefektívnejšie vedeli nastaviť aplikačnú prax“, zdôraznil Bukovszky.

Nariadenie nadobúda platnosť od 1.marca 2023.

zdroj: 
https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/na-slovensku-budeme-mat-763-mensinovych-obci/

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2024

2% z Vašich daní

Uchádzame sa o Vašu priazeň... Uveďte naše o.z. do svojho daňového priznania resp. vyhlásenia a my Vás potešíme knižným darom. Notársky centrálny register určených právnických osôb Informácie o určenej právnickej osobe Evidenčné čí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.04.2024

Pozvánka na premiéru do DAD

Obsahové posolstvo inscenácie Romulus Veľký na javisku prešovského DAD je mrazivo aktuálne (Tlačová správa) Prešov, 16. apríla – S otázkami či sme ako ľudská civilizácia schopní nejakej obnovy alebo sme už len chaotické spoločenstvo prichá…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.04.2024

Vasyľovy Jaburovy uďilyly Zolotu medajlu PU

Jak informovav Іnštitut rusyňskoho jazŷka i kulturŷ Pr’ašivskoj univerzitŷ v Pr’ašovi (PU), v ponediľok 15-ho apriľa 2024-ho roku odbŷlo s’a svjatočne zasidaňa Akdemičnoj hromadŷ PU. V ramkach ňoho udiľovala s’a i najvŷsša nahoroda univerzitŷ…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.04.2024

Rozhovor. Kto bol prvý a najlepší Čechoslovák?

Keď je reč o československom odboji a o vzniku Československa, ako prví sa uvádzajú Masaryk, Štefánik, Beneš. No chýba ešte jedno kľúčové meno - novinár, literárny kritik, diplomat Bohdan Pavlů, dušou Slovák i Čech, osobnosť, na ktorú sa malo za…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.04.2024

Ruský zlatý poklad a čs. legionáři

Pár slov úvodem V posledních letech se v médiích čas od času objevují zprávy k otázce ruského zlatého pokladu, které jsou buď přímým obviněním, nebo naznačují, že snad jeho část v letech 1918-1920 měli ukradnout čs. legionáři. Většina těchto rů…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.04.2024

150 slovenských osobností sa prihlásilo k odkazu Wetzlera a Vrbu

Signatári poukazujú na úlohu nacistickej propagandy v čase druhej svetovej vojny. Znenie vyzvy: My, občania Slovenskej republiky, vyzdvihujeme výnimočnú odvahu Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu a hlásime sa k nadčasovému odkazu ich úteku z k…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ naholos:
-Chlop znervozňije u žyvoťi dva raz... Peršyj raž, kiď ne može druhyj raz...
A druhyj raz, kiď ne može any peršyj raz...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať