Na Slovensku budeme mať 763 menšinových obcí

25.01.2023


Vláda na dnešnom zasadnutí schválila nový vykonávací predpis k menšinovému jazykovému zákonu. Nové naradenie vlády v zmysle výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2021 reaguje na novelizovaný zákon z roku 2011, ktorý zaviedol 15% hranicu pri aplikácii jazykových práv národnostných menšín.  Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky víta schválenie nového nariadenia vlády a pripomína, že nariadenie vlády viac odzrkadľuje jazykovú pestrosť Slovenska.

Nariadenie vlády obsahuje celkovo 763 miest a obcí, v ktorých príslušníci 5 národnostných menšín (maďarskej, nemeckej, rómskej, rusínskej a ukrajinskej) tvoria viac ako 15 % obyvateľstva. Príloha nariadenia sa rozširuje konkrétne o 125 nových obcí.

Pribudlo 88 rusínskych, 63 rómskych, 5 maďarských a 1 nemecká obec. (Súčet je väčší, lebo niektoré obce už boli v predchádzajúcom nariadení s inou národnosťou.) Až v 50 obciach žijú popri sebe dve národnostné menšiny. Schválené nariadenie vlády okrem zoznamu obcí obsahuje aj časti obcí v menšinových jazykoch, konkrétne ide o 347 častí obcí.

Príloha nariadenia, ktorá obsahuje zoznam obcí a častí obcí v jazykoch národnostných menšín bola vypracovaná v spolupráci so zainteresovanými, so Štatistickým úradom SR a Ministerstvom vnútra SR. Splnomocnenec Bukovszky na tento účel zriadil začiatkom minulého roka odbornú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov na príslušný menšinový jazyk. Do tvorby prílohy nariadenia boli zapojené aj dotknuté obce a mestá, ktoré boli oslovené prostredníctvom dotazníkového zisťovania. Zoznam označení obcí a ich častí v jazykoch národnostných menšín vychádza zo vžitých a zaužívaných foriem miestnych názvov.

„Schválené nariadenie vlády prináša pre nové obce zákonné povinnosti a možnosti pre zachovanie jazykovej identity príslušníkov národnostných menšín. Je to pozitívny signál pre menšiny, keďže de jure i de facto sa vydaním nového nariadenia zavádza do praxe 15% hranica určená v roku 2011. Pre orgány verejnej správy bude povinnosťou, aby zabezpečili zákonné jazykové práva národnostných menšín, preto verím, že k potrebám menšín budú pristupovať aktívne. Pre menšiny to bude príležitosť, aby svoje práva v rámci zákona využívali v maximálnej miere. Úrad vlády, ako aj úrad splnomocnenca poskytnú novým obciam a orgánom verejnej správy odbornú a metodickú pomoc, aby čo najefektívnejšie vedeli nastaviť aplikačnú prax“, zdôraznil Bukovszky.

Nariadenie nadobúda platnosť od 1.marca 2023.

zdroj: 
https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/na-slovensku-budeme-mat-763-mensinovych-obci/

Aktuality

Zobraziť všetky
31.01.2023

Gorali žiadajú, aby boli oficiálne uznanou národnostnou menšinou

To isté chce aj vietnamská komunita. BRATISLAVA, SPIŠ. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny nemá pripomienky k predloženému návrhu na uznanie vietnamskej komunity za oficiálne uznanú národnostnú menšinu. Splnomocnenec László…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.01.2023

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.01.2023

Bratislava: Pozvánka na vystúpenie FS Železiar

ŽELEZIAR - TAKA TOTA NAŠA NOUTA Dátum: 19. februára 2023, 16:00 h Miesto: Veľká sála, DK Zrkadlový háj, Bratislava Adresa: Rovniankova 3, Bratislava 5 - Petržalka Vstupenky si môžete kúpiť TU: https://www.ticketportal.sk/event/ZELEZIAR-…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.01.2023

15. výročia zriadenia Gréckokatolíckej metropólie na Slovensku

Apoštolský nuncius sa zúčastnil osláv  V sobotu 28. januára si duchovenstvo a veriaci Gréckokatolíckej cirkvi pripomenuli v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupe…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
26.01.2023

Rozhovor. Už prestávame podporovať aj dobré projekty...

...20 miliónov je málo, hovorí šéf Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik Jozef Kovalčik vedie Fond na podporu umenia (FPU) od jeho vzniku v roku 2015. Ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorá poskytuje dotácie pre kultúrnu scénu vo výške 20 mil…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.01.2023

Rusíni sa na referende zúčastnili nadpriemerne, Rómovia či Maďari menej

Vyplýva to z analýzy Inštitútu Mateja Bela. Rusíni sa na sobotňajšom referende zúčastnili nadpriemerne, Rómovia či Maďari v malom počte. Vyplýva to z analýzy Inštitútu Mateja Bela (IMB). Jeho prezident Ábel Ravasz ozrejmil, že výskumníci gene…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Každa baba mať radisť z novych lachiv/oblečiňa, ale najvekšu radisť mať - kiď sja zmistyť do starych...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať