Odbŷlo s’a 34-te zasidaňa OSRS

21.10.2022


Platforma sobi prypomjanula 10 rokiv isnovaňa.  OSRS sobi vŷberav novu prezidiju, funkciju predsedŷ obhajiv Petro Štefaňak.

V pjatnic’u 21-ho oktobra 2022-ho roku v prostorach Slovac’koho narodnoho muzeja – Muzeja rusyňskoj kulturŷ v Pr’ašovi odbŷlo s’a 34-te zasidaňa Okruhloho stola Rusyniv Slovakiji. Po dovšim časi, kotrŷj bŷv poznačenŷj pandemijov, bŷlo zasidaňa prezenčno, pryčim časť členiv schosnovala onlajn formu učasty.

OSRS mav u programi vece punktiv. Okrim inšoho sobi členove prypomjanuly i 10-tu ričnic’u od osnovaňa toj platformŷ. Z potichov možeme po des’aťoch rokach konštatovaty, že OSRS nelem funguje, napovňuje svoji zamirŷ i cili, ale tak samo rozrostať s’a, keďže i na tim zasidaňu bŷly pryvitanŷ novŷ individualnŷ i kolektivnŷ členove.

Ocinka poperedňoho periodu
Medži važnŷ punktŷ zasidaňa naležalo ociňovaňa robotŷ OSRS za try rokŷ, počas kotrŷch viv platformu na posadi predsedŷ Petro Štefaňak.

Zrekapitulovaly s’a aktivnosty, kotrŷ členove počas toho periodu zrealizovaly. Medži nyma mož spomjanuty jubilejnŷj Rik rusyňskoho sela, kotrŷj mav bŷty prypravov na kampaň ku Spysovaňu žŷteliv, domiv i kvarteliv 2021, i kotrŷj bŷv uspišnŷj nelem medži doroslŷma, ale i medži ditmy, keďže s’a v povjazaňu z tŷm rokom organizovaly i riznŷ konkurzŷ.

Štefaňak referovav o všŷtkŷch stričach predstavyteliv OSRS, kotrŷ odbŷly s’a v prostorach Ministerstva zharaničnŷch dil i evropskŷch sprav SR, Ministerstva kulturŷ SR, Slovac’koho narodnoho muzeja ci RTVS, i na kotrŷch vse platforma mala namahu, do velykoj mirŷ uspišno, prosadžovaty interesŷ rusyňskoj narodnostnoj menšŷnŷ na Slovakiji, ale odkrŷla i temŷ prav Rusyniv na Ukrajini.

Do okremoj uvahŷ distala s’a ocinka kampani ku spysovaňu žŷteliv, a tak samo vŷslidkŷ, vďaka kotrŷm čislo Rusyniv znova naroslo i menšŷna sobi zachovalay status treťoj najvekšoj na Slovakiji, po Maďarach i Romach.

Členove Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ tak samo informovaly o dijateľnosty toho vŷboru, jak i o situaciji odnosno prypravŷ narodnostnoho zakona a o dalšij legislativi, kotra pr’amo dotuľať s’a menšŷnovŷch prav na Slovakiji.

Vŷberala s’a nova prezidija
Na zasidaňu vŷberala s’a i nova prezidija. Po tr’och rokach skinčiv funkčnŷj period predsedŷ, potrebne bŷlo vŷberaty i dalšŷch členiv prezidiji.

Posadu predsedŷ na druhŷj tryričnŷj period (poslidnij možlyvŷj) obhajiv doteperišnij predseda Petro Štefaňak, kotrŷj v poperednim periodi uspišno zrealizovav kampaň ku spysovaňu. Členamy prezidiji ex offo jak členove narodnostnoho vŷboru zistaly Petro Medviď (jednočasno potverdženŷj u funkciji hovorc’u) i Milan Jan Pilip. Novŷm sekretar’om, jednočasno členom prezidiji, stav Matuš Dopir’ak. Za individualnŷch členiv bŷla do prezidiji vŷbrata dovhorična novynar’ka i aktivistka Taňa Rundesova, za kolektivnŷch členiv Marek Hrebik, kotrŷj predstavľuje organizaciju molodŷ.Rusynŷ.

OSRS prodovžuje v aktivnosťach i choče bŷty evropskŷm partnerom
OSRS po des’aťoch rokach uspišnoj robotŷ prodovžuje u svojich aktivnosťach. Na svojim zasidaňu platforma zrušŷla komisiji, kotrŷ robyly i pryhotovľovaly materialŷ v poperednich rokach, i vŷrišŷla jich kreovaty nanovo, pryčim bude oslovľovaty i fachovciv, kotrŷ ne suť členamy, no možuť pomoči pry rišiňu okremŷch oblastej. Vže na pjatnic’ovim zasidaňu bŷlo schvalene vedžiňa i obs’ahovŷj zamir pro kulturnu i jazŷkovu komisiju. Štonajskoriše maje rišŷty s’a i komisija škoľska.

Za jeden z najvažnišŷch i vece jak 30 rokiv nevŷrišenŷj vopros považue OSRS problematiku rusyňskoj kulturnoj didovyznŷ v zbirkovim fondi SNM – Muzeja ukrajiňskoj kulturŷ u Svidnyku. Z ciľom rišŷty totu problemu bude platforma v najblyzšim časi realizovaty dalšŷ krokŷ.

Tak samo členove OSRS na zasidaňu poviryly prezidiju, žebŷ začaty jidnaty o vstupi do jednoj iz vŷznačnŷch evropskŷch menšŷnovŷch organizacij. OSRS maje interes staty v rišiňu voprosiv rusyňskoj menšŷnŷ evropskŷm partnerom i maty vďaka takomu členstvu dos’ah na političnŷ frakciji Evropskoho parlamentu, kotrŷ menšŷnovŷma voprosamy zanymajuť s’a.

Petro Medviď 

žridlo:
https://www.lem.fm/odbylo-sya-34-te-zasidanya-osrs-platforma-sobi-pripomyanula-10-rokiv-isnovanya/

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2024

2% z Vašich daní

Uchádzame sa o Vašu priazeň... Uveďte naše o.z. do svojho daňového priznania resp. vyhlásenia a my Vás potešíme knižným darom. Notársky centrálny register určených právnických osôb Informácie o určenej právnickej osobe Evidenčné čí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.04.2024

Pozvánka na premiéru do DAD

Obsahové posolstvo inscenácie Romulus Veľký na javisku prešovského DAD je mrazivo aktuálne (Tlačová správa) Prešov, 16. apríla – S otázkami či sme ako ľudská civilizácia schopní nejakej obnovy alebo sme už len chaotické spoločenstvo prichá…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.04.2024

Vasyľovy Jaburovy uďilyly Zolotu medajlu PU

Jak informovav Іnštitut rusyňskoho jazŷka i kulturŷ Pr’ašivskoj univerzitŷ v Pr’ašovi (PU), v ponediľok 15-ho apriľa 2024-ho roku odbŷlo s’a svjatočne zasidaňa Akdemičnoj hromadŷ PU. V ramkach ňoho udiľovala s’a i najvŷsša nahoroda univerzitŷ…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.04.2024

Rozhovor. Kto bol prvý a najlepší Čechoslovák?

Keď je reč o československom odboji a o vzniku Československa, ako prví sa uvádzajú Masaryk, Štefánik, Beneš. No chýba ešte jedno kľúčové meno - novinár, literárny kritik, diplomat Bohdan Pavlů, dušou Slovák i Čech, osobnosť, na ktorú sa malo za…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.04.2024

Ruský zlatý poklad a čs. legionáři

Pár slov úvodem V posledních letech se v médiích čas od času objevují zprávy k otázce ruského zlatého pokladu, které jsou buď přímým obviněním, nebo naznačují, že snad jeho část v letech 1918-1920 měli ukradnout čs. legionáři. Většina těchto rů…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.04.2024

150 slovenských osobností sa prihlásilo k odkazu Wetzlera a Vrbu

Signatári poukazujú na úlohu nacistickej propagandy v čase druhej svetovej vojny. Znenie vyzvy: My, občania Slovenskej republiky, vyzdvihujeme výnimočnú odvahu Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu a hlásime sa k nadčasovému odkazu ich úteku z k…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujku Vasyľu, jak saj vam podarylo "zrobyty" taku šumnu divku? Mate dajakyj recept?
-Najdeš soj šumnu ženu, zasiješ i potim sja už lem dovho molyš, žeby Marčika byla poďibna do/na ženu a ne na tebe...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať