Seriál STALO SA PRED 105 ROKMI (a)...

30.03.2023


105. VÝROČIE VZNIKU SPOLOČNÉHO ŠTÁTU ČECHOV, SLOVÁKOV A RUSÍNOV. 

VERSAILLSKA MIEROVÁ ZMLUVA 1919-2019. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

20. decembra 1916
Na ponuku ústredných mocností reagoval prezident USA W. Wilson. Obrátil sa ku všetkým bojujúcim štátom s otázku na ich vojnové ciele.

10. januára 1917
Dohodové mocnosti v spoločnej nóte zaslanej prezidentovi USA W. Wilsonovi ako odpoveď na jeho iniciatívu odmietli ponuku Centrálnych mocností. Vyhlásili, že plánujú doviesť vojnu k víťaznému koncu, a požadovali "oslobodenie Talianov, Slovanov, Rumunov a Čechoslovákov z cudzej nadvlády". Dohodová diplomacia sa nezmienila konkrétne o Rusínoch. To veľmi znepokojilo aktívnu časť rusínskej spoločnosti, ktorú predstavovali najmä rusínski emigranti v USA.

13. júla 1917 
V New Yorku sa konal Russkij kongres. Bol organizovaný predstaviteľmi rusofilských organizácií emigrantov z Haliče, Bukoviny a Podkarpatskej Rusi na čele s haličským rusofilom Petrom Hatalakom. Podkarpatorusínskych emigrantov reprezentoval Nikolaj Pačuta, predseda Greko-katoličeskogo objediňeňija a zároveň predseda Amerikansko-russkoj narodnoj oborony. Kongres schválil memorandum, v ktorom sa rezonovala úloha oslobodiť Prikarpatskuju Rus (čo znamenalo Halič, Bukovinu a Podkarpatskú Rus) a ako autonómnu oblasť ju zjednotiť s demokratickým Ruskom. Memorandum bolo zaslané predstaviteľom dohodových mocností vo Washingtone a štátnemu departementu USA. Tento akt vyvolal výraznú nespokojnosť britských diplomatov vo Washingtone. Definitívne tieto plány potom zmaril boľševický prevrat v Rusku v novembri 1917.

júl 1917
Nesúhlas s rozhodnutím Russkogo kongresa vyslovila aj rusínska gréckokatolícka cirkev v USA. Predstavitelia jej hierarchia vyhlásili, že najlepším variantom pre Rusínov, občanov Uhorska, je zostať po vojne v Uhorsku
a požiadať o autonómiu.

leto 1917 
Počas svojho pobytu v Kyjeve sa T. G. Masaryk prvýkrát zaoberal problémom Podkarpatskej Rusi. V rokovaniach s ukrajinskými politickými činiteľmi sa snažil zistiť ich predstavy o budúcnosti Haliče, Bukoviny a Podkarpatskej Rusi. V tom čase ukrajinská politická elita usilovala iba o autonómiu Ukrajiny v rámci federalizovaného Ruska a nároky na území Podkarpatska boli nelogické. V Kyjeve existovali určité plány ohľadom Haliče a Bukoviny, ale o Podkarpatskej Rusi tu neboli žiadne informácie ani plány. Preto predstavitelia kyjevskej Centrálnej rady nenamietali proti pripojenie "Uhorskej Rusi" k budúcemu československému štátu.

november 1917
Boľševický prevrat a nastolenie komunistickej diktatúry v Rusku. Rusofili v rusínskom prostredí doma aj v USA stratili nielen oporu, ale aj politickú orientáciu.

8. januára 1918
Prezident USA W. Wilson vo svojom posolstve americkému Kongresu vyhlásil 14 bodov, v ktorých boli obsiahnuté základné princípy na ukončenie vojny a uzavretie mieru. Pre Rusínov Uhorska (podobne ako Slovákov, ale aj Čechov v Predlitavsku) bol najvýznamnejší 10. bod, v ktorom prezident hovoril o autonómii pre národy habsburskej monarchie.

prof. Ivan Pop


 

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2023

Zomrela herečka a režisérka Milka Zimková, preslávili ju najmä Kone na betóne

Skonala v nemocnici, mala 71 rokov. OKRUŽNÁ. Herečka a režisérka Milka Zimková zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe, skonala v nemocnici v Bratislave. Mala 71 rokov. Informáciu o úmrtí pre RTVS potvrdil bývalý manžel herečky Ondrej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.05.2023

Vo veku 71 rokov zomrela herečka Milka Zimková

Zimková bola jednou z najvýraznejších postáv strednej hereckej generácie. BRATISLAVA. Vo veku 71 rokov zomrela v utorok 30. mája po ťažkej chorobe herečka Milka Zimková. Na svojej stránke o tom informoval RTVS. Zimková bola jednou z najvýrazn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.05.2023

Ako peňažná reforma ožobráčila obyvateľstvo

Čo také sa mohlo stať, že československí komunisti museli pristúpiť k menovej reforme. V našich povojnových hospodárskych dejinách nie je veľa takých medzníkov, ktoré by uznávali nielen historici a zároveň by natrvalo zostali v pamäti širokýc…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.05.2023

Pred 70 rokmi bola vyhlásená menová reforma 

Doplatili na ňu takmer všetci. Československú menovú reformu z roku 1953 predstavitelia vládnuceho komunistického režimu prezentovali ako opatrenie proti bohatým. V skutočnosti na ňu doplatil každý, kto mal aspoň nejaké úspory. Po prijatí zák…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.05.2023

Významná rusínska rodina - DUBAYOVCI 

Pohnuté osudy jednej rusínskej rodiny, rodiny DUBAYOVCOV, založenej Annou a Deziderom Dubayovými v roku 1909 ich sobášom v gréckokatolíckom chráme vo Vyšnom Mirošove budem popisovať na základe rozhovorov s vnukmi a vnučkami Anny a Dezidera Dubao…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
26.05.2023

Prof. Ivan Pop sa dožíva 85 rokov

POP, Ivan (*26.05.1938, Strabičovo, Podkarpatská Rus), historik, rusínista, bohemista, kulturológ, politológ. Študoval na Historickej fakulte Užhorodskej univerzity. V súvislosti s vykonštruovaným procesom v r. 1960 vylúčený z univerzity, označe…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-No i tak, vovci syty i vivci cily...,
poviv spokijnyj vovk dojidajučij pastucha.
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať