Water art? Do jediného Warholovho múzea v Európe zateká

17.01.2023

Vodu chytajú do vedier. Hlavná sála je zavretá, hľadajú peniaze.

MEDZILABORCE. Holé steny bez obrazov, voda, rytmicky kvapkajúca na fóliu na dômyselne skonštruovanom zariadení, aby stekala rovno do vedra.

Taká je realita v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola.

Do jedinečného a jediného Warholovho múzea v Európe zateká.

Strechu opravili pred 13 rokmi
Strecha, na niekoľkých miestach deravá ako ementál a s poškodenými odvodnými žľabmi, postavila do pozoru pracovníkov múzea už pred vianočnými sviatkami.

V pohotovosti sú doposiaľ.

„Po prvej snehovej nádielke v uplynulom roku v polovici decembra sa znenazdajky oteplilo. Voda začala pretekať do expozície múzea na viacerých miestach,“ opisuje nepríjemnú situáciu riaditeľ múzea Martin Cubjak.

V začiatkoch fungovania múzea sa problémy so zatekajúcou strechou opakovali pravidelne.

Ustali až po rozsiahlej komplexnej rekonštrukcii v roku 2010.

Až doteraz.

„Na streche bolo desať až 15 centimetrov snehu. Nemohli sme zavolať odborníkov, aby zistili rozsah poškodenia, lebo sneh sa cez deň topil a v noci zamŕzal. Museli sme počkať na vhodné podmienky. Po Novom roku prišli na miesto strechári, čakáme na odborníka, ktorý pracuje s fóliou, ktorá je uložená na streche. Zatiaľ nemáme oficiálny zápis o rozsahu poškodenia,“ pokračuje.

Fotodokumentáciu s opisom situácie zaslali zriaďovateľovi, Prešovskému samosprávnemu kraju, so žiadosťou o súčinnosť pri riešení problému.

Čo je presne príčinou zlyhania strechy, zatiaľ známe nie je.

Záručná doba pri oprave bola poskytnutá na štandardných 60 mesiacov.

Podložili vedrá
Faktom je, že ak neprší a nesneží, zo strechy do expozície, samozrejme, netečie.

V opačnom prípade voda tečie, respektíve kvapká zo stropu na viacerých miestach.

V začiatkoch nestíhali múzejníci vylievať vodu z vedier a museli si zaobstarať veľkoobjemové sudy, ktoré rozložili všade tam, odkiaľ kvapká.

Zhotovili dômyselné zariadenie, aby fólia prichytená na stojanoch zvádzala vodu priamo do vedra.

„V umeleckej terminológii tomu hovoríme water art,“ spoly žartom hovorí riaditeľ Cubjak.

Museli zatvoriť
Voda prinútila pracovníkov zatvoriť múzeum na viac ako tri týždne.

Na vstupe sa na päte museli otočiť desiatky návštevníkov nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj Poľska a Česka.

Voda vyhnala z hlavnej expozície všetky obrazy. Väčšina z nich skončila v depozitári.

„Voda, našťastie, netiekla po stenách, ale v priestore. Reagovali sme rýchlo, našou úlohou je chrániť majetok štátu i vypožičané obrazy. Preventívne sme ich zvesili. Ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie. Sú v bezpečí pri správnej teplote a vlhkosti vzduchu v depozitári,“ ubezpečuje riaditeľ.

Hodnota obrazov v múzeu sa pohybuje medzi 16 až 20 miliónmi eur.

Vynašli sa
Múzeum pre verejnosť napokon z dvoch tretín sprístupnili, postihnutá časť, dominantná hlavná sála, však ostáva zatvorená.

Aktuálne návštevníkom chýba približne 50 - 60 obrazov od Warhola a z kolekcie Pax Britannica.

„Intenzívne sme pracovali na reinštalácii expozícií, využili sme priestory na prízemí, ktoré používame na výmenné výstavy. Narýchlo sme ich dodizajnovali a umiestnili sme tam asi 40 Warholových diel. Návštevníci teda nie sú až tak veľmi ochudobnení, ale pravdou je, že nevidia tú najkrajšiu a najlepšiu expozíciu, ktorú v múzeu máme,“ vysvetľuje Cubjak.

„Je to nešťastná situácia z hľadiska celkového vizuálu a prevádzky múzea. Je jediným Warholovým múzeom v Európe, nesie meno jedného z najväčších umelcov 20. storočia,“ neskrýva sklamanie.

Warhol je svetový umelec
Nedávno zachytil v supermarkete rozhovor dvoch predavačiek o tom, za akú obrovskú sumu sa predal Warholov obraz.

„Toho Warhola, ktorý sa narodil na Slovensku a odišiel do Spojených štátov, mylne sa uisťovali medzi sebou predavačky. Dôležité však je to, že si uvedomujú dôležitosť a významnosť značky tohto umelca, fakt, že je to svetový umelec, čosi ako Messi vo futbale a Coca Cola medzi nápojmi. Ľudia sa musia chytať za hlavu, že múzeum takéhoto umelca má problém so zatekajúcou strechou,“ hovorí Cubjak.

Rekonštrukcia je potrebná ako soľ
S takýmto postojom sa múzejníci stretávajú hlavne pri zahraničných návštevníkoch z krajín, kde je o kultúrne stánky postarané, sú digitalizované a tešia sa úcte.

„Čudujú sa, že takýto nádherný a hodnotný obsah, ktorý sme v medzilaborskom múzeu vybudovali, sídli v takej škaredej a neúčelovej budove,“ vysvetľuje Cubjak.

O to viac sa podľa neho javí dôležitosť a urgentnosť plánovanej a roky pripravovanej komplexnej rekonštrukcie múzea.

„V súčasnosti intenzívne pracujeme na vyčíslení prípadnej sanácie havarijného stavu a podľa výšky potrebných financií prijmeme rozhodnutie, či budeme strechu sanovať ešte pred rekonštrukciou múzea, alebo bude strecha riešená až v rámci tejto rekonštrukcie,“ uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Takmer raz toľko
Na vypracovanie projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach poskytlo ministerstvo financií dotáciu 125-tisíc eur ešte v roku 2018.

V decembri 2019 bolo na základe uznesenia vlády na samotnú rekonštrukciu vyčlenených 7,1 milióna eur.

Prešovskému samosprávnemu kraju bolo v priebehu rokov 2020 a 2021 postupne uvoľnených šesť miliónov eur.

Pred poukázaním zostávajúcej čiastky 1,1 milióna eur vlani ministerstvo financií dostalo od Prešovského samosprávneho kraja žiadosť o zásadnú zmenu podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá.

Župa okrem iného žiadala zvýšenie financovania až o 80 percent na sumu 12,7 milióna eur a predĺženie lehoty na použitie dotácie do roku 2026.

„Aj na základe daných okolností je zrejmé, že príjemca už v súčasnosti nevie dodržať zákonné lehoty a podmienky, na základe ktorých mu bola dotácia schválená, teda nevie zabezpečiť príslušný rozsah prác za dané finančné prostriedky,“ napísal v stanovisku tlačový odbor rezortu financií.

Vzhľadom na tieto skutočnosti a s cieľom zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia verejných zdrojov rezort navrhol dané uznesenie vlády zrušiť.

„Rozhodnutie o ďalšom postupe je však v rukách vlády SR. Ministerstvo financií si uvedomuje nepriaznivú situáciu spôsobenú vývojom cien na stavebnom trhu. Zároveň si uvedomuje význam Múzea A. Warhola, ktorý prekračuje hranice Slovenska. V prípade, že by sa našiel optimálny, akceptovateľný a realizovateľný variant investície, ministerstvo financií je pripravené hľadať spoločné riešenie pre uskutočnenie rekonštrukcie tohto múzea,“ dodal tlačový odbor.

Župa sa spolieha na štát
Jeleňová rokovania s ministerstvom financií potvrdila.

„Treba si uvedomiť mimoriadnu finančnú náročnosť tejto rekonštrukcie, navyše sťaženej súčasnou situáciou na stavebnom trhu, enormným nárastom cien stavebných prác a momentálne aj extrémnym nárastom cien energií,“ zareagovala.

Zdôraznila, že pre úspešnú realizáciu rekonštrukcie župa potrebuje celé rozpočtové krytie zo štátu.

„Kraj nevie nájsť financie zo svojich zdrojov, zvlášť nie v čase, kedy samosprávy čelia zvýšeným nákladom na zabezpečenie svojej agendy, neistote i podfinancovaniu,“ dodala hovorkyňa.

Múzeum rastie
Múzejníci netaja optimizmus.

„Sme vytrvalí a veríme, že keď vydržíme, zvíťazíme, peniaze sa nájdu a múzeum zrekonštruujeme,“ hovorí za všetkých zamestnancov riaditeľ Cubjak.

„Múzeum už 31 rokov patrí do tohto prostredia. Preukázalo významnú rolu prežitia v nehostinnom manažérskom a marketingovom prostredí a stále rastie, obsahovo, dramaturgicky a režijne,“ uzatvára.

Jana Otriová, redaktorka

zdroj:
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/23114418/water-art-do-jedineho-warholovho-muzea-v-europe-zateka-vodu-chytaju-do-sudov-a-vedier.html

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2024

2% z Vašich daní

Uchádzame sa o Vašu priazeň... Uveďte naše o.z. do svojho daňového priznania resp. vyhlásenia a my Vás potešíme knižným darom. Notársky centrálny register určených právnických osôb Informácie o určenej právnickej osobe Evidenčné čí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.02.2024

Ryžkov měl spasit SSSR, ale nepochopil funkci peněz

Uplakaný bolševik.  Ve věku 94 let v Moskvě zemřel bývalý sovětský premiér Nikolaj Ryžkov. Rodák z Ukrajiny byl posledním žijícím předsedou sovětské vlády, ve skomírajícím komunistickém impériu se pokoušel zavádět ekonomické reformy. Před des…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
29.02.2024

Seriál STALO SA PRED 105 ROKMI (d)...

1. januára 1919 Rusínska delegácia z Užhorodu (A. Vološin, P. Legeza, I. Kontratovič) jednala v Budapešti so splnomocnencom čs. vlády M. Hodžom o možnosti pripojenia Podkarpatskej Rusi k Republike československej. Hodža vedel o promaďarskej ori…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.02.2024

Smysl Československa a jeho zmizení

Tento text neusiluje o přesnou rekonstrukci procesů, které se odehrály v minulosti, nebo komplexní výčet událostí a postav, které v příběhu Československa sehrály svou roli, je „pouze“ krátkým a možná trochu provokativním zamyšlením nad tím, co …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
28.02.2024

Dva pruhy už nestačia

Na rýchlocestu R4 do Poľska sa robí ďalšia štúdia za stovky tisíc. Štát zatiaľ nerozhodol ani o forme financovania autostrády z Prešova na severnú hranicu. Štát stále nevie, ako sa bude stavať a financovať výstavbu rýchlostnej cesty R4. Še…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
27.02.2024

Rozhovor. Bolí ma, keď vidím, koľko Slovákov je ochotných veriť ruskej propagande

Gréckokatolícky kňaz z Užhorodu  O dvoch rokoch vojny a jej dosahoch na Zakarpatie a Mukačevskú eparchiu sme sa rozprávali s protosynkelom Petrom Berešom. Po rannej liturgii v gréckokatolíckej Katedrále Povýšenia Svätého kríža v centre Užh…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Už jem na to pryšla...!
-Na što, Parasko?
-Nažhavena/rozpečena vec zvekšuje svij objem...!
-No i...?
-Ja ne tučna, lem nažhavena...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať