Ivan Pop: Osobnosti našich dějín - VIKTOR DOBRJANSKÝ

30.06.2023


DOBRJANSKÝ Viktor (*30.3.1816 Rudlov, okr. Vranov n/T., dnes Slovensko - †12.6.1860, Prešov, dnes Slovensko), řeckokatolický kněz, rusínsky obrozenecký činitel, pedagog, bratr A. Dobrjanského. Študoval na gymnáziu v Levoči, absolvoval filozofické a teologické štúdium ve Vídni. Pracoval jako vychovatel študentské mládeže, stredoškolský profesor, tajemník prešovského ŕeckokatolického biskupa. Udržoval tesné styky s činiteli slovenského národního obrození, zejména J. Záborským a B. Nosákem-Nezabudovem. V dobé revoluce 1848-49 stanul po boku svého bratra A. Dobrjanského jako spolutvurce rusínskeho národního programu. Na začátku revoluce zachovával loajalitu vuči uherské revoluční vláde a snažil se vysvětlovat oprávněnost a umírněnost požadavkú Rusínu. V červnu 1848 v novinách Budapešti Hiradó uverejnil rozsáhlý článek, v němž se ohradil proti krivým obvinením Rusínů z panslavismu. Hned na začátku zdôraznil, že Rusíni vždy v minulosti bojovali společné s Maďary za svobodu a nikdy se nedopustili zrady. S notnou dávkou irónie píše, že Rusíni nemohou za to, že maďarština má jen jedno pojmenování jak pro uherské Rusíny  (magyarhoni oroszolé), tak i pro Rusy z Ruska (oroszok). Z toho však podlé Dobrjanského nelze dedukovat žádné proruské sympatie a približovaní Rusínu z Uherská k Rusku. A obvinení, že uniatští knéží pobuřují lid proti Madarům podlé pokynu z Ruska, autor článku vyvrací tím, že rusínske uniaty neláka vyzkoušet si repravoslavizační zpúsoby carské vlády.

Uherští Rusíni podlé Dobrjanského nemají o „Moskalech" žádné iluze. „Nám je milejší maďarská svoboda než ruské samodéržaví a mírnéjší podnebí Uher než sibírske zimy," uzavíral Dobrjanský. Avšak maďarská revoluční vláda odmítla uznat oprávnénost požadavkú Rusínů, a tím zahnala umírněné rusínske činitele včetné V. Dobrjanského do protimaďarské opozice.

V. Dobrjanský se zúčastnil vypracovaní rusínskeho politického programu, jenž predpokladal sjednocení Rusínů Uherské Rusi, východní Haliče a Bukoviny v jednu provincii v rámci habsburské monarchie. V říjnu 1849 byl členem rusínske delegace ve Vídni, jež odevzdala císaři Františku Josefovi I. memorandum (Pamjatnyk Rusynov Uhorských). Jménem delegace tlumočil Viktor Dobrjanský panovníkovi hold Rusínů Uherska a vyjadril potěšení nad vítězstvím „slávnych habsburských zbraní". Zvlášť zdůraznil tradiční oddanost Rusínů z Uherská dynastii a jejich nadšení „ideou sjednoceného a silného Rakouska", za kterou jsou ochotni obětovat všechno. Na záver vyjadril nadéji, že odevzdání se pod ochranu panovníka pomúže Rusínum k tomu, aby jejich prosby byly vyslyšeny, tím spíše, když nechtějí nie než sloužit zájmum sjednocené monarchie.

Ve své odpovedi císař mluvil s uznaním o vernosti „ruského národa" a přislíbil vyslyšet jeho spravedlivé přání. V listopadu 1849 v nové zřízeném Užhorodském okruhu, neoficiálne pojmenovaném Ruským okruhem, byl V. Dobrjanský jmenován hlavním školním kurátorem. Začal ihned usilovat o zavedení rusínštiny do škôl. Dostal povolení pro zŕízení rusínskeho gymnázia v Užhorodu. Po zrušení Užhorodského okruhu koncern bŕezna 1850 byl jmenován vyšším školním inspektorem v Košicích (1850-52). Spolupracoval z redakci vídeňského rusínskeho časopisu (Časopys' političeskaja dlja Rusínov Avstrijskoj deržavy). Těžce nesl konformismus rusínske inteligence v době bachovského absolutismu, psychicky onemocněl, pokúsil se o sebevraždu.
 
prof. Ivan Pop

Aktuality

Zobraziť všetky
17.07.2024

V Užhorode vysvätili nového gréckokatolíckeho biskupa

Po štyroch rokoch a dvoch dňoch bez sídelného biskupa dostala Mukačevská gréckokatolícka eparchia na Ukrajine svojho nového pastiera. Stal sa ním otec Teodor Macapula IVE, člen rehoľného Inštitútu vteleného Slova. Biskupská chirotónia (vysviacka…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.07.2024

Klidný, vyrovnaný, připravený šel před 75 lety generál Heliodor Píka na popravu

Syn Milan Píka strávil s otcem poslední noc před jeho popravou, byl oběšen ráno 21. června 1949. „Není ve mně zloby, studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda – snad jen dočasně – a šíří se nenávist, mstivost,“ napsal …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.07.2024

Heliodor Píka – celý život ve službě vlasti

V úterý 21. června 1949, právě v den výročí staroměstské popravy sedmadvaceti českých pánů, vyhasl na šibenici postavené v areálu věznice v Plzni na Borech život hrdiny a vlastence generála Heliodora Píky. Muže, jenž se tak stal jednou z prvních o…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2024

Psychologický syndróm obete

V psychológii existuje pojem syndrómu obete – je to stav, pri ktorom človek považuje seba za obeť negatívnych činov iných ľudí alebo okolností. To sa prejavuje nielen v vnímaní sveta, ale aj v správaní. "Obeť" obviňuje z príčin svojich problémov…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2024

Rozhovor. Na Spiši bola v uhorských časoch taká chudoba, že Slováci chceli po príchode do USA zabudnúť na domov

Michael Kopanic Jr. sa narodil v americkom Youngstowne v roku 1954. Babka mu však inak ako „malý Michal“ nepovedala. Rozprávala totiž len po slovensky. Kopanic je americký Slovák, potomok tých, ktorým sa na Slovensku hovorievalo „amerikánci“.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2024

Prestaňme konečne špekulovať o zhoršení nášho volebného systému

Poučenie zo Západu Pozrime sa na to, aké paradoxy spôsobujú väčšinové volebné systémy vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve či Spojených štátoch. Pred pár dňami prebehli parlamentné voľby vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve, ktoré určili,…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľu, ty jes sja oženyv... Jes štastlyvyj?
-A što mi inše zostavať...?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať