Prieskum kvôli rope a plynu: Slovenské zákony zväzujú ruky obciam aj ľuďom

01.02.2016

Ľudia zo Smilna, Ruskej Poruby a Oľky žijú v podstate v prieskumnom území, kde „vetria“ po rope a zemnom plyne americkí ťažiari. Prekvapivo, pokiaľ dedinčania priamo nevlastnia pozemky, po ktorých slintajú Američania, nebudú sa s nimi baviť nielen oni, ale aj slovenské úrady. Obce sú z povoľovacieho procesu prieskumnej činnosti vylúčené od samého začiatku. Aké chemikálie, technológie sa budú používať v blízkosti ich domovov pri prieskumných vrtoch, sa tiež nedozvedia. Projekt je síce na ministerstve, ale prístup k nemu im zahatal  priamo  jeho autor.
 
RUSKÁ PORUBA/OĽKA/KLENOVÁ. Z obyčajných ľudí z Ruskej Poruby a Oľky sa zo dňa na deň museli stať občianski aktivisti, aby sa mohli aktívne vyjadrovať k budúcnosti svojho životného prostredia. Nikdy dovtedy v takej miere nekomunikovali s úradmi. Vedia, že nesmú byť pasívni.
 
Do augusta majú na prieskumy povolenie
Keďže medzi ľuďmi stále rezonuje, že drvivá väčšina o plánovanom prieskume a plánoch s ťažbou v katastroch ich obcí nič nevedela, zisťovali sme bližšie informácie od hovorcu ministerstva životného prostredia Maroša Stana. „Prieskumné územie ministerstvo prideľuje na základe posúdenia projektu, ktorý predloží  uchádzač. Geologický prieskum vo všetkých predmetných prieskumných územiach trvá už 9 rokov a do skončenia platnosti prieskumného územia môžu geologické práce pokračovať. Spoločnosť Alpine Oil & Gas, s. r. o., má povolenie na vykonávanie geologického prieskumu, a teda môže vykonávať aj prieskumné vrty, nie však ťažbu. Prieskumné územia sú právoplatne určené do 1. augusta 2016,“ povedal.
 
Obce sú z procesu vylúčené, v hre sú len vlastníci pozemkov
V komunikácii s ministerstvom sme sa dostali k bodu, keď sme dali obyčajným dedinčanom za pravdu. „Obce nie sú účastníkom konania o určení prieskumného územia na geologický prieskum vyhradených nerastov, s výnimkou rádioaktívnych nerastov (napríklad urán),“ povedal hovorca. „Držiteľ prieskumného územia alebo ten, kto geologické práce vykonáva, je povinný rozsah, spôsob vykonávania, dobu trvania geologických prác a užívanie cudzích nehnuteľností dohodnúť priamo s vlastníkom nehnuteľnosti, t. z., vstupovať na cudzie nehnuteľnosti je možné iba po dohode s ich vlastníkom,“ vysvetlil hovorca.
 
Ministerstvo obce informovalo, nemôžu vôbec nič
„Všetkým dotknutým obciam ministerstvo odoslalo odpovede, v ktorých poukázalo najmä na skutočnosť, že definícia prieskumného územia v zmysle geologického zákona (uzavretý geometrický obrazec bez voľných plôch) neumožňuje vyňatie obce z prieskumného územia,“ povedal hovorca Stano. „Obce boli rovnako upozornené na skutočnosť, že v zmysle platného znenia geologického zákona o predĺžení doby platnosti prieskumného územia rozhoduje výlučne ministerstvo na základe návrhu držiteľa prieskumného územia s tým, že obec môže podať podnet na zrušenie, resp. zmenu prieskumného územia len v prípadoch prieskumných území na výskyt rádioaktívnych nerastov. V danom prípade (PÚ Medzilaborce, PÚ Pakostov a PÚ Snina) však ide o ložiskový geologický prieskum ropy a horľavého zemného plynu,“ vysvetlil hovorca Stano. Pokiaľ správne chápeme, tak v celom procese nemajú obce de facto absolútne žiadnu šancu, aby dokázali presadiť želanie väčšiny obyvateľov žijúcich v podstate priamo v prieskumných územiach. Tým želaním je zákaz prieskumných vrtov a ťažobnej činnosti.
 
Úhrady za prieskumné územia rátajú v miliónoch eur
„Prieskumný vrt, nie však ťažbu, môže držiteľ prieskumného územia urobiť len v rámci doby platnosti určeného prieskumného územia. Ak určená lehota nepostačuje na dokončenie činností, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na dokončenie geologických prác,“ uviedol hovorca. „Počas platnosti prieskumných území Snina, Svidník a Medzilaborce držitelia prieskumných území zaplatili úhradu za prieskumné územia Snina vo výške cca 1 milión 239 tisíc eur, za prieskumné územie Svidník vo výške cca 1 milión 179 tisíc eur a za prieskumné územie Medzilaborce cca 1 milión 196 tisíc eur. Polovica z tejto úhrady je príjmom Environmentálneho fondu, polovica je príjmom obcí podľa pomerných podielov (veľkosti častí prieskumného územia v katastrálnom území obce) z čoho vyplýva, že obciam bolo odvedených viac ako 1 milión 807 tisíc eur,“ povedal hovorca.
 
Hovoria o otvorenosti, no autor projektu nesúhlasí s jeho zverejnením
Pýtali sme sa obyvateľov Smilna, Ruskej Poruby a aj Oľky, či si za posledné roky všimli prísun peňazí do obce a zlepšenie kvality ich života. Ľudia krútili hlavami. „Nejaké peniaze možno prišli na účet obce, ale nikto nám o tom, od koho a za čo sú, nepovedal. A žije sa nám rovnako,“ povedala nám jedna z nespokojných vlastníčok pôdy. No a perlička na záver. Michal P. Lewis, prezident Alpine Oil& Gas, chválil ich vlastnú firemnú politiku maximálnej otvorenosti. Nemajú vraj problém ukázať úplne všetko. Ministerstva životného prostredia sme sa teda pýtali, či si od neho môžu dedinčania vyžiadať projekt prieskumnej činnosti a prieskumných vrtov. „V prípade projektu ide o autorské dielo, ktoré bez súhlasu autora ministerstvo nemôže zverejniť. Autor súhlas neposkytol,“ odpovedal hovorca.
 
Text a foto: Anna Kornajová

Aktuality

Zobraziť všetky
30.11.2022

Dějiny Rusínů (ch)

PODKARPATSKÁ RUS ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (1914-1918) Atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, spáchaný  srbskými nacionalisty v Sarajevu 28. června 1914, ukončil velkou a vcelku poklidnou epochu vývoje evropské civiliza…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.11.2022

Smišok 21_2022

-Vŷ ste taka šuvna...! -Ďakuju za kompliment! No ja už mam muža... -Nevažno, taka jak vŷ soj vecej jak jednoho zaslužyť...! ******* Foto: Šŷkovana Paraska 
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.11.2022

Dějiny Rusínů (h)

PODKARPATSKÁ RUS V RAKOUSKO-UHERSKÉ MONARCHII (1867-1914) Dne 18. února 1867 byl v uherském parlamentu slavnostně vyhlášen královský reskript o obnovení právní kontinuity Uher (včetně znovupřipojení Sedmihradska), čímž byl završen proces rako…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.11.2022

Hlas chcel pre Kaliňáka post prešovského vicežupana, Majerský odmietol

Prešli len dve mená nových podpredsedov. PREŠOV. Po slávnostnom ustanovujúcom župnom zastupiteľstve sa poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zišli v pondelok popoludní na pracovnom zasadnutí. Hneď pri prvom hlasovaní nového zastup…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.11.2022

Majerský a poslanci sa ujali funkcií

Mazurekovi nepodal šéf volebnej komisie ruku. Za zastupiteľstvo čítala sľub Turčanová. PREŠOV. Staronový prešovský župan Milan Majerský (KDH) aj 62 zo 65 nedávno zvolených poslancov krajského zastupiteľstva slávnostne zložili sľub na ustanovu…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.11.2022

Partyzán Viliam Žingor se komunistům nevzdal, tak ho popravili

S chamradí nejdu Byl zakladatelem jednoho z prvních partyzánských oddílů na Slovensku za druhé světové války, velitelem jedné z nejdéle vzdorujících povstaleckých brigád během Slovenského národního povstání a mimořádně silnou osobností netají…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Mudrota ujka Vasyľa:
-Ne odkladaj na zaraň to, što možeš vypyty dnyskaj, ne odkladaj na zaraň totu, što možeš dnyskaj..."
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať