Prieskum kvôli rope a plynu: Slovenské zákony zväzujú ruky obciam aj ľuďom

01.02.2016

Ľudia zo Smilna, Ruskej Poruby a Oľky žijú v podstate v prieskumnom území, kde „vetria“ po rope a zemnom plyne americkí ťažiari. Prekvapivo, pokiaľ dedinčania priamo nevlastnia pozemky, po ktorých slintajú Američania, nebudú sa s nimi baviť nielen oni, ale aj slovenské úrady. Obce sú z povoľovacieho procesu prieskumnej činnosti vylúčené od samého začiatku. Aké chemikálie, technológie sa budú používať v blízkosti ich domovov pri prieskumných vrtoch, sa tiež nedozvedia. Projekt je síce na ministerstve, ale prístup k nemu im zahatal  priamo  jeho autor.
 
RUSKÁ PORUBA/OĽKA/KLENOVÁ. Z obyčajných ľudí z Ruskej Poruby a Oľky sa zo dňa na deň museli stať občianski aktivisti, aby sa mohli aktívne vyjadrovať k budúcnosti svojho životného prostredia. Nikdy dovtedy v takej miere nekomunikovali s úradmi. Vedia, že nesmú byť pasívni.
 
Do augusta majú na prieskumy povolenie
Keďže medzi ľuďmi stále rezonuje, že drvivá väčšina o plánovanom prieskume a plánoch s ťažbou v katastroch ich obcí nič nevedela, zisťovali sme bližšie informácie od hovorcu ministerstva životného prostredia Maroša Stana. „Prieskumné územie ministerstvo prideľuje na základe posúdenia projektu, ktorý predloží  uchádzač. Geologický prieskum vo všetkých predmetných prieskumných územiach trvá už 9 rokov a do skončenia platnosti prieskumného územia môžu geologické práce pokračovať. Spoločnosť Alpine Oil & Gas, s. r. o., má povolenie na vykonávanie geologického prieskumu, a teda môže vykonávať aj prieskumné vrty, nie však ťažbu. Prieskumné územia sú právoplatne určené do 1. augusta 2016,“ povedal.
 
Obce sú z procesu vylúčené, v hre sú len vlastníci pozemkov
V komunikácii s ministerstvom sme sa dostali k bodu, keď sme dali obyčajným dedinčanom za pravdu. „Obce nie sú účastníkom konania o určení prieskumného územia na geologický prieskum vyhradených nerastov, s výnimkou rádioaktívnych nerastov (napríklad urán),“ povedal hovorca. „Držiteľ prieskumného územia alebo ten, kto geologické práce vykonáva, je povinný rozsah, spôsob vykonávania, dobu trvania geologických prác a užívanie cudzích nehnuteľností dohodnúť priamo s vlastníkom nehnuteľnosti, t. z., vstupovať na cudzie nehnuteľnosti je možné iba po dohode s ich vlastníkom,“ vysvetlil hovorca.
 
Ministerstvo obce informovalo, nemôžu vôbec nič
„Všetkým dotknutým obciam ministerstvo odoslalo odpovede, v ktorých poukázalo najmä na skutočnosť, že definícia prieskumného územia v zmysle geologického zákona (uzavretý geometrický obrazec bez voľných plôch) neumožňuje vyňatie obce z prieskumného územia,“ povedal hovorca Stano. „Obce boli rovnako upozornené na skutočnosť, že v zmysle platného znenia geologického zákona o predĺžení doby platnosti prieskumného územia rozhoduje výlučne ministerstvo na základe návrhu držiteľa prieskumného územia s tým, že obec môže podať podnet na zrušenie, resp. zmenu prieskumného územia len v prípadoch prieskumných území na výskyt rádioaktívnych nerastov. V danom prípade (PÚ Medzilaborce, PÚ Pakostov a PÚ Snina) však ide o ložiskový geologický prieskum ropy a horľavého zemného plynu,“ vysvetlil hovorca Stano. Pokiaľ správne chápeme, tak v celom procese nemajú obce de facto absolútne žiadnu šancu, aby dokázali presadiť želanie väčšiny obyvateľov žijúcich v podstate priamo v prieskumných územiach. Tým želaním je zákaz prieskumných vrtov a ťažobnej činnosti.
 
Úhrady za prieskumné územia rátajú v miliónoch eur
„Prieskumný vrt, nie však ťažbu, môže držiteľ prieskumného územia urobiť len v rámci doby platnosti určeného prieskumného územia. Ak určená lehota nepostačuje na dokončenie činností, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na dokončenie geologických prác,“ uviedol hovorca. „Počas platnosti prieskumných území Snina, Svidník a Medzilaborce držitelia prieskumných území zaplatili úhradu za prieskumné územia Snina vo výške cca 1 milión 239 tisíc eur, za prieskumné územie Svidník vo výške cca 1 milión 179 tisíc eur a za prieskumné územie Medzilaborce cca 1 milión 196 tisíc eur. Polovica z tejto úhrady je príjmom Environmentálneho fondu, polovica je príjmom obcí podľa pomerných podielov (veľkosti častí prieskumného územia v katastrálnom území obce) z čoho vyplýva, že obciam bolo odvedených viac ako 1 milión 807 tisíc eur,“ povedal hovorca.
 
Hovoria o otvorenosti, no autor projektu nesúhlasí s jeho zverejnením
Pýtali sme sa obyvateľov Smilna, Ruskej Poruby a aj Oľky, či si za posledné roky všimli prísun peňazí do obce a zlepšenie kvality ich života. Ľudia krútili hlavami. „Nejaké peniaze možno prišli na účet obce, ale nikto nám o tom, od koho a za čo sú, nepovedal. A žije sa nám rovnako,“ povedala nám jedna z nespokojných vlastníčok pôdy. No a perlička na záver. Michal P. Lewis, prezident Alpine Oil& Gas, chválil ich vlastnú firemnú politiku maximálnej otvorenosti. Nemajú vraj problém ukázať úplne všetko. Ministerstva životného prostredia sme sa teda pýtali, či si od neho môžu dedinčania vyžiadať projekt prieskumnej činnosti a prieskumných vrtov. „V prípade projektu ide o autorské dielo, ktoré bez súhlasu autora ministerstvo nemôže zverejniť. Autor súhlas neposkytol,“ odpovedal hovorca.
 
Text a foto: Anna Kornajová

Aktuality

Zobraziť všetky
30.04.2021

2% z Vašich daní. Uchádzame sa o Vašu priazeň

názov:  Združenie  inteligencie Rusínov  Slovenska právna  forma:  občianske  združenie IČO: 31 770 746 sídlo:  Pribišova 8,  841 05 Bratislava  bankové spojenie:  0011494077/0900  SLSP, a.s. IBAN: SK56 0900 0000 0000 1149 4077ň kontakt:  …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
13.04.2021

Klient stacionára: Musíme, chceme žiť...

Mobilný tím z Prešova lieta po celom východe, zaočkoval už aj seniorov blízko Ukrajiny NIŽNÁ SITNICA. Mobilný očkovací tím z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana vyrazil v pondelok z Prešova už pred šiestou ráno, aby sa krátko po si…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
12.04.2021

Při návratu na Zem byl Gagarin v nebezpečí. Dělat nemohl nic, musel jen čekat

Přesně před šedesáti lety, 12. dubna 1961, se uskutečnil historický let Vostoku 1. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru. Mise ale neproběhla zcela podle plánu. Autobus drkotal po betonové silnici a pomalu se blí…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
08.04.2021

Narodnostnŷj vŷbor zasidav onlajn. Narodnostne vŷsŷlaňa sobi polipšŷť

V pjatnic’u 26-ho marca 2021-ho roku odbŷlo s’a spojene 39-te i 40-te zasidaňa Vŷboru pro narodnostnŷ menšŷnŷ i etničnŷ grupŷ Radŷ vladŷ Slovac’koj republikŷ pro ľuďskŷ prava, narodnostnŷ menšŷnŷ i rodovu rivnosť. Keďže v tim časi suť zaprova…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
08.04.2021

Kedy sa východniari dočkajú diaľnic? 

Diaľnica na Ukrajinu? Naša len pod Karpaty, poľská až do Kyjeva Mestám Košice a Prešov chýba málo a budú mať k dispozícii pohodlné obchvaty a s nimi lepšie pripojenie na diaľničnú sieť. V ich prospech hovorí tiež rebríček investičných pri…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
07.04.2021

Raději ruský Sputnik než čekat měsíce. Zájem Čechů o vakcínu je překvapivý

Podpora vakcíny Sputnik V je v Česku překvapivě vysoká. Pokud by jí úřady udělily výjimku, nechalo by si ji píchnout téměř čtyřicet sedm procent dotázaných, kteří dosud očkovací látku nedostali. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM/MARK…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Mamko, mamk... tam u naši kopi sina - holy ľude...! kričiť Marčika na Parasku.
-To naisto dajaky dykune, ďivočko moja...!
-Hej, teta može i dyka, ale ňaňko náš - domašňij...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať