Prieskum kvôli rope a plynu: Slovenské zákony zväzujú ruky obciam aj ľuďom

01.02.2016

Ľudia zo Smilna, Ruskej Poruby a Oľky žijú v podstate v prieskumnom území, kde „vetria“ po rope a zemnom plyne americkí ťažiari. Prekvapivo, pokiaľ dedinčania priamo nevlastnia pozemky, po ktorých slintajú Američania, nebudú sa s nimi baviť nielen oni, ale aj slovenské úrady. Obce sú z povoľovacieho procesu prieskumnej činnosti vylúčené od samého začiatku. Aké chemikálie, technológie sa budú používať v blízkosti ich domovov pri prieskumných vrtoch, sa tiež nedozvedia. Projekt je síce na ministerstve, ale prístup k nemu im zahatal  priamo  jeho autor.
 
RUSKÁ PORUBA/OĽKA/KLENOVÁ. Z obyčajných ľudí z Ruskej Poruby a Oľky sa zo dňa na deň museli stať občianski aktivisti, aby sa mohli aktívne vyjadrovať k budúcnosti svojho životného prostredia. Nikdy dovtedy v takej miere nekomunikovali s úradmi. Vedia, že nesmú byť pasívni.
 
Do augusta majú na prieskumy povolenie
Keďže medzi ľuďmi stále rezonuje, že drvivá väčšina o plánovanom prieskume a plánoch s ťažbou v katastroch ich obcí nič nevedela, zisťovali sme bližšie informácie od hovorcu ministerstva životného prostredia Maroša Stana. „Prieskumné územie ministerstvo prideľuje na základe posúdenia projektu, ktorý predloží  uchádzač. Geologický prieskum vo všetkých predmetných prieskumných územiach trvá už 9 rokov a do skončenia platnosti prieskumného územia môžu geologické práce pokračovať. Spoločnosť Alpine Oil & Gas, s. r. o., má povolenie na vykonávanie geologického prieskumu, a teda môže vykonávať aj prieskumné vrty, nie však ťažbu. Prieskumné územia sú právoplatne určené do 1. augusta 2016,“ povedal.
 
Obce sú z procesu vylúčené, v hre sú len vlastníci pozemkov
V komunikácii s ministerstvom sme sa dostali k bodu, keď sme dali obyčajným dedinčanom za pravdu. „Obce nie sú účastníkom konania o určení prieskumného územia na geologický prieskum vyhradených nerastov, s výnimkou rádioaktívnych nerastov (napríklad urán),“ povedal hovorca. „Držiteľ prieskumného územia alebo ten, kto geologické práce vykonáva, je povinný rozsah, spôsob vykonávania, dobu trvania geologických prác a užívanie cudzích nehnuteľností dohodnúť priamo s vlastníkom nehnuteľnosti, t. z., vstupovať na cudzie nehnuteľnosti je možné iba po dohode s ich vlastníkom,“ vysvetlil hovorca.
 
Ministerstvo obce informovalo, nemôžu vôbec nič
„Všetkým dotknutým obciam ministerstvo odoslalo odpovede, v ktorých poukázalo najmä na skutočnosť, že definícia prieskumného územia v zmysle geologického zákona (uzavretý geometrický obrazec bez voľných plôch) neumožňuje vyňatie obce z prieskumného územia,“ povedal hovorca Stano. „Obce boli rovnako upozornené na skutočnosť, že v zmysle platného znenia geologického zákona o predĺžení doby platnosti prieskumného územia rozhoduje výlučne ministerstvo na základe návrhu držiteľa prieskumného územia s tým, že obec môže podať podnet na zrušenie, resp. zmenu prieskumného územia len v prípadoch prieskumných území na výskyt rádioaktívnych nerastov. V danom prípade (PÚ Medzilaborce, PÚ Pakostov a PÚ Snina) však ide o ložiskový geologický prieskum ropy a horľavého zemného plynu,“ vysvetlil hovorca Stano. Pokiaľ správne chápeme, tak v celom procese nemajú obce de facto absolútne žiadnu šancu, aby dokázali presadiť želanie väčšiny obyvateľov žijúcich v podstate priamo v prieskumných územiach. Tým želaním je zákaz prieskumných vrtov a ťažobnej činnosti.
 
Úhrady za prieskumné územia rátajú v miliónoch eur
„Prieskumný vrt, nie však ťažbu, môže držiteľ prieskumného územia urobiť len v rámci doby platnosti určeného prieskumného územia. Ak určená lehota nepostačuje na dokončenie činností, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na dokončenie geologických prác,“ uviedol hovorca. „Počas platnosti prieskumných území Snina, Svidník a Medzilaborce držitelia prieskumných území zaplatili úhradu za prieskumné územia Snina vo výške cca 1 milión 239 tisíc eur, za prieskumné územie Svidník vo výške cca 1 milión 179 tisíc eur a za prieskumné územie Medzilaborce cca 1 milión 196 tisíc eur. Polovica z tejto úhrady je príjmom Environmentálneho fondu, polovica je príjmom obcí podľa pomerných podielov (veľkosti častí prieskumného územia v katastrálnom území obce) z čoho vyplýva, že obciam bolo odvedených viac ako 1 milión 807 tisíc eur,“ povedal hovorca.
 
Hovoria o otvorenosti, no autor projektu nesúhlasí s jeho zverejnením
Pýtali sme sa obyvateľov Smilna, Ruskej Poruby a aj Oľky, či si za posledné roky všimli prísun peňazí do obce a zlepšenie kvality ich života. Ľudia krútili hlavami. „Nejaké peniaze možno prišli na účet obce, ale nikto nám o tom, od koho a za čo sú, nepovedal. A žije sa nám rovnako,“ povedala nám jedna z nespokojných vlastníčok pôdy. No a perlička na záver. Michal P. Lewis, prezident Alpine Oil& Gas, chválil ich vlastnú firemnú politiku maximálnej otvorenosti. Nemajú vraj problém ukázať úplne všetko. Ministerstva životného prostredia sme sa teda pýtali, či si od neho môžu dedinčania vyžiadať projekt prieskumnej činnosti a prieskumných vrtov. „V prípade projektu ide o autorské dielo, ktoré bez súhlasu autora ministerstvo nemôže zverejniť. Autor súhlas neposkytol,“ odpovedal hovorca.
 
Text a foto: Anna Kornajová

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ:
-Ne pyju, ne kurju, ne huľam, any baby soj ne obzeram, ľiham o 22:00h, vstavam o 6:00h... Tychyj, spokijnyj, poslušnyj...! No kiď ja raz vyjdu z basy, všytko sja odrazu zminyť...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať