Prieskum kvôli rope a plynu: Slovenské zákony zväzujú ruky obciam aj ľuďom

01.02.2016

Ľudia zo Smilna, Ruskej Poruby a Oľky žijú v podstate v prieskumnom území, kde „vetria“ po rope a zemnom plyne americkí ťažiari. Prekvapivo, pokiaľ dedinčania priamo nevlastnia pozemky, po ktorých slintajú Američania, nebudú sa s nimi baviť nielen oni, ale aj slovenské úrady. Obce sú z povoľovacieho procesu prieskumnej činnosti vylúčené od samého začiatku. Aké chemikálie, technológie sa budú používať v blízkosti ich domovov pri prieskumných vrtoch, sa tiež nedozvedia. Projekt je síce na ministerstve, ale prístup k nemu im zahatal  priamo  jeho autor.
 
RUSKÁ PORUBA/OĽKA/KLENOVÁ. Z obyčajných ľudí z Ruskej Poruby a Oľky sa zo dňa na deň museli stať občianski aktivisti, aby sa mohli aktívne vyjadrovať k budúcnosti svojho životného prostredia. Nikdy dovtedy v takej miere nekomunikovali s úradmi. Vedia, že nesmú byť pasívni.
 
Do augusta majú na prieskumy povolenie
Keďže medzi ľuďmi stále rezonuje, že drvivá väčšina o plánovanom prieskume a plánoch s ťažbou v katastroch ich obcí nič nevedela, zisťovali sme bližšie informácie od hovorcu ministerstva životného prostredia Maroša Stana. „Prieskumné územie ministerstvo prideľuje na základe posúdenia projektu, ktorý predloží  uchádzač. Geologický prieskum vo všetkých predmetných prieskumných územiach trvá už 9 rokov a do skončenia platnosti prieskumného územia môžu geologické práce pokračovať. Spoločnosť Alpine Oil & Gas, s. r. o., má povolenie na vykonávanie geologického prieskumu, a teda môže vykonávať aj prieskumné vrty, nie však ťažbu. Prieskumné územia sú právoplatne určené do 1. augusta 2016,“ povedal.
 
Obce sú z procesu vylúčené, v hre sú len vlastníci pozemkov
V komunikácii s ministerstvom sme sa dostali k bodu, keď sme dali obyčajným dedinčanom za pravdu. „Obce nie sú účastníkom konania o určení prieskumného územia na geologický prieskum vyhradených nerastov, s výnimkou rádioaktívnych nerastov (napríklad urán),“ povedal hovorca. „Držiteľ prieskumného územia alebo ten, kto geologické práce vykonáva, je povinný rozsah, spôsob vykonávania, dobu trvania geologických prác a užívanie cudzích nehnuteľností dohodnúť priamo s vlastníkom nehnuteľnosti, t. z., vstupovať na cudzie nehnuteľnosti je možné iba po dohode s ich vlastníkom,“ vysvetlil hovorca.
 
Ministerstvo obce informovalo, nemôžu vôbec nič
„Všetkým dotknutým obciam ministerstvo odoslalo odpovede, v ktorých poukázalo najmä na skutočnosť, že definícia prieskumného územia v zmysle geologického zákona (uzavretý geometrický obrazec bez voľných plôch) neumožňuje vyňatie obce z prieskumného územia,“ povedal hovorca Stano. „Obce boli rovnako upozornené na skutočnosť, že v zmysle platného znenia geologického zákona o predĺžení doby platnosti prieskumného územia rozhoduje výlučne ministerstvo na základe návrhu držiteľa prieskumného územia s tým, že obec môže podať podnet na zrušenie, resp. zmenu prieskumného územia len v prípadoch prieskumných území na výskyt rádioaktívnych nerastov. V danom prípade (PÚ Medzilaborce, PÚ Pakostov a PÚ Snina) však ide o ložiskový geologický prieskum ropy a horľavého zemného plynu,“ vysvetlil hovorca Stano. Pokiaľ správne chápeme, tak v celom procese nemajú obce de facto absolútne žiadnu šancu, aby dokázali presadiť želanie väčšiny obyvateľov žijúcich v podstate priamo v prieskumných územiach. Tým želaním je zákaz prieskumných vrtov a ťažobnej činnosti.
 
Úhrady za prieskumné územia rátajú v miliónoch eur
„Prieskumný vrt, nie však ťažbu, môže držiteľ prieskumného územia urobiť len v rámci doby platnosti určeného prieskumného územia. Ak určená lehota nepostačuje na dokončenie činností, môže byť na návrh držiteľa prieskumného územia predĺžená o čas, ktorý je nevyhnutne potrebný na dokončenie geologických prác,“ uviedol hovorca. „Počas platnosti prieskumných území Snina, Svidník a Medzilaborce držitelia prieskumných území zaplatili úhradu za prieskumné územia Snina vo výške cca 1 milión 239 tisíc eur, za prieskumné územie Svidník vo výške cca 1 milión 179 tisíc eur a za prieskumné územie Medzilaborce cca 1 milión 196 tisíc eur. Polovica z tejto úhrady je príjmom Environmentálneho fondu, polovica je príjmom obcí podľa pomerných podielov (veľkosti častí prieskumného územia v katastrálnom území obce) z čoho vyplýva, že obciam bolo odvedených viac ako 1 milión 807 tisíc eur,“ povedal hovorca.
 
Hovoria o otvorenosti, no autor projektu nesúhlasí s jeho zverejnením
Pýtali sme sa obyvateľov Smilna, Ruskej Poruby a aj Oľky, či si za posledné roky všimli prísun peňazí do obce a zlepšenie kvality ich života. Ľudia krútili hlavami. „Nejaké peniaze možno prišli na účet obce, ale nikto nám o tom, od koho a za čo sú, nepovedal. A žije sa nám rovnako,“ povedala nám jedna z nespokojných vlastníčok pôdy. No a perlička na záver. Michal P. Lewis, prezident Alpine Oil& Gas, chválil ich vlastnú firemnú politiku maximálnej otvorenosti. Nemajú vraj problém ukázať úplne všetko. Ministerstva životného prostredia sme sa teda pýtali, či si od neho môžu dedinčania vyžiadať projekt prieskumnej činnosti a prieskumných vrtov. „V prípade projektu ide o autorské dielo, ktoré bez súhlasu autora ministerstvo nemôže zverejniť. Autor súhlas neposkytol,“ odpovedal hovorca.
 
Text a foto: Anna Kornajová

Aktuality

Zobraziť všetky
02.12.2021

Lúčime sa – Janko Štefánik...

Nad ránom 19. novembra nás vo veku 96 rokov navždy opustil posledný priamy účastník odboja v II. svetovej vojne z okresu Svidník Janko Štefánik. Ako 17-ročný mladík v lone Kobylnickej prírody sa stretával s ľuďmi, ktorí k nim domov prichádzali …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.12.2021

Zomrel posledný hrdina z Dukly: Ján Štefánik (†96) pomáhal partizánom a bojoval po boku s Červenou armádou

Hrdinovia pomaly odchádzajú. Pred niekoľkými dňami skonal posledný slovenský vojak, ktorý bojoval v 2. svetovaj vojne na Dukle. Jána Štefánika z Giraltoviec odviedli ešte v 19 rokoch a dostal sa do blízkosti Červenej armády. Na prežité bojové…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2021

Dnes je 30. výročie zakarpatského referenda

1. december 1991 sa súčasne s celoukrajinským referendom o potvrdení Aktu o nezávislosti Ukrajiny v Zakarpatskej oblasti konalo aj miestne referendum o samosprávnom štatúte Zakarpatska ako súčasti samostatnej Ukrajiny. Pripomeňme si chronológ…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
01.12.2021

Konec impéria. Těžké probouzení Rusínů v novém státě – nezávislé Ukrajině

Українською мовою: https://www.rusyn.sk/knec-mper/ V polovině 80. let minulého století se Sovětský svaz ocitl na rozcestí. Tři úmrtí nejvyšších představitelů státu za sebou (L. Brežněv, J. Andropov, K. Černěnko) donutil vedení KSSS – průměrný…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2021

Ve Vlaku svobody ji napadlo dát ruce vzhůru, ale nechtěla být za blázna

Dne 11. září 1951 prorazil železnou oponu rychlík z Prahy do Aše a převezl 110 cestujících do západního Německa. Seděla v něm i tehdy patnáctiletá Marie Kohoutová, studentka 2. ročníku chebského gymnázia. Přes těžkou nemoc, s níž v současnosti b…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
30.11.2021

Ako zadrôtovali československé hranice

Nový európsky západ sa od východu oddeľuje pohraničnými bariérami s ostnatým drôtom. Šesť rokov po prvom maďarskom plote na hraniciach so Srbskom vyrastajú podobné prekážky aj medzi Poľskom, pobaltskými štátmi a Bieloruskom. Pripomína to obdobie…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Rozdumav sja Vasyľ, že sja zmarnyť. Stojiť u Labirci na mosťi, na karchu motuz a na ňim ťažka želizna šyna. Pid nym hlubokyj baňur. A tu ku ňomu bižyť čudža žena i kryčyť...
-Čoloviče, čoloviče.... počekajte...!
-No, što vam iši od mene treba...!?
Žena mu podavať balyčok i hvaryť...
-Prošu, prošu... moji koťata/mačata berte zo sobov....! Ja ne mam serce, ich zatopyty...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať