Splnomocnenec Bukovszky poslal ďakovný list príkladným menšinovým obciam

28.07.2023


Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky v nadväznosti na  nedávno vládou prijatú Správu o stave používania jazykov národnostných menšín poslal prvýkrát ďakovný list primátorom a starostom tých miest a obcí, ktoré na základe dotazníkového zistenia v maximálnej miere dodržujú menšinové jazykové práva.

Pri príprave predmetnej správy sa vychádza z dotazníka, ktorý vypĺňajú samotné samosprávy. Otázky sa komplexne týkajú dodržiavania menšinového jazykového zákona. Posledná správa ukazuje, že kontinuálne rastie počet samospráv, v ktorých príslušníci národnostných menšín majú príkladne zabezpečené svoje jazykové práva.

Splnomocnenec Bukovszky sa preto rozhodol, že  94 maďarským a 5 rusínskym obciam pošle ďakovný list, v ktorom okrem iného vyjadruje presvedčenie, že kladný prístup samospráv napomáha k budovaniu otvorenej a tolerantnej spoločnosti, a taktiež k výraznému zlepšovaniu postavenia a úrovne aplikácie jazykových práv príslušníkov národnostnej menšiny na miestnej úrovni, ako aj na celom území Slovenskej republiky.

„Aj keď menšinový jazykový zákon bol prijatý v roku 1999 a v priebehu uplynulého obdobia prešiel niekoľkými novelami, stále sme ďaleko od ideálneho stavu. Sám som poslancom obecného zastupiteľstva, a preto mám pochopenie pre skutočnosti, že predstavitelia samospráv majú často iné priority, ale relatívne vysoký počet bezchybných obcí dokazuje, že keď je ochota a vôľa, tak sa dajú nastaviť procesy, ktoré môžu zaručiť vyšší štandard aplikácie menšinových práv. Osobne by som privítal, keby sme v budúcnosti mohli nie len obce, ale aj zástupcov súkromného sektoru oceniť aj v slávnostnejšej forme“, konštatoval Bukovszky.

zdroj: 
https://www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/tlacove-spravy/splnomocnenec-bukovszky-poslal-dakovny-list-prikladnym-mensinovym-obciam/

Aktuality

Zobraziť všetky
17.07.2024

V Užhorode vysvätili nového gréckokatolíckeho biskupa

Po štyroch rokoch a dvoch dňoch bez sídelného biskupa dostala Mukačevská gréckokatolícka eparchia na Ukrajine svojho nového pastiera. Stal sa ním otec Teodor Macapula IVE, člen rehoľného Inštitútu vteleného Slova. Biskupská chirotónia (vysviacka…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.07.2024

Klidný, vyrovnaný, připravený šel před 75 lety generál Heliodor Píka na popravu

Syn Milan Píka strávil s otcem poslední noc před jeho popravou, byl oběšen ráno 21. června 1949. „Není ve mně zloby, studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda – snad jen dočasně – a šíří se nenávist, mstivost,“ napsal …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
16.07.2024

Heliodor Píka – celý život ve službě vlasti

V úterý 21. června 1949, právě v den výročí staroměstské popravy sedmadvaceti českých pánů, vyhasl na šibenici postavené v areálu věznice v Plzni na Borech život hrdiny a vlastence generála Heliodora Píky. Muže, jenž se tak stal jednou z prvních o…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2024

Psychologický syndróm obete

V psychológii existuje pojem syndrómu obete – je to stav, pri ktorom človek považuje seba za obeť negatívnych činov iných ľudí alebo okolností. To sa prejavuje nielen v vnímaní sveta, ale aj v správaní. "Obeť" obviňuje z príčin svojich problémov…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2024

Rozhovor. Na Spiši bola v uhorských časoch taká chudoba, že Slováci chceli po príchode do USA zabudnúť na domov

Michael Kopanic Jr. sa narodil v americkom Youngstowne v roku 1954. Babka mu však inak ako „malý Michal“ nepovedala. Rozprávala totiž len po slovensky. Kopanic je americký Slovák, potomok tých, ktorým sa na Slovensku hovorievalo „amerikánci“.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2024

Prestaňme konečne špekulovať o zhoršení nášho volebného systému

Poučenie zo Západu Pozrime sa na to, aké paradoxy spôsobujú väčšinové volebné systémy vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve či Spojených štátoch. Pred pár dňami prebehli parlamentné voľby vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve, ktoré určili,…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Vasyľu, ta de ideš z tyma kvitkami...?
-Partnerki idu podaruvaty...
-Ta što jes zošalil, však to umely kvitky...!
-No i što, však ona tyž umela-naduvača...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať