Ujko Vasyľ...


Paraska i Vasyľ. Stojiť zvada
-Perestaň ty mi dašto vytykaty. Však ty sama, jak ostatňa para bokanč v prodaji... Sto ľudi vyprobuvalo a ja durak vzav..

Posylať Marča sms frajirovi:
-Pryď dnyskaj večur, pereinštaluješ mi Windows..?
-Ne možu, ne mam inštalačny diskety...
-Iď do drogeriji, iši otvoreno, kup...!

Ujko Vasyľ:
-Napyty/opyty sja - to ne vychodysko, lem varianta...

Ujku zaplombuval jem vam zuby, teper dvi hodyny nič ne jičte...!
-Za vašy ciny, pane dochtore, teper cilyj misjac ne budu jisty...!

Mudrota ujka Vasyľa:
-Mirjaňa teploty rektalnym teplomerom, skorotšuje šor/rjad pered obchodom...

Teta Paraska:
-Včera moja chladnička nabrala 6351 prosmotriv...

-Kiď jes sja nakazyv koronavirom, ta lem tychyňko lež doma i može perežyješ...
Bo kiď sja doznajuť o tobi suside, ta ťa naisto ubjuť...

Kiď Vasyľ začav splačaty hipoteku pochopyv, že try počky/obličky, to ne patologija,
ale dar Božyj...!

Ujko Vasyľ:
-Fraza "vin ne mať všytkych doma, všytkych pohromaďi" dnys ne zvučiť jak hodnočiňa duševnoho stavu čolovika, ale jak - udaňa na ne dotrymuvaňa karanteny...!

Moja bisida z palinkov bars korotka...

-Vasyľu, što to robyš?
-Parasko, ťahnu ku zvizdam...
-Vasyľu, ty ťahneš ku polički z koňakom!
-Parasko, a ja što hvarju...!?

Vasyľu. takoj vylij palinku z pohara, tobi doktor zakazav palinku...
-Ja ju zridžu zo šťavov...
-Z pomarančovov?
-Ňi, žaludočnov...!

Ujko Vasyľ pozorovateľ.
-Mij respirator i koronavir nosjať rivnaku etiketu - Made in China...

Novy rusyňsky slovička
-Smertnisť, samoizolacija, samoalkoholizacija...

-Nadavka, pravda, ne krašlyť moju bisidu...
Ale z druhoho boku - moji prosby poťim lehšy do porozumiňa...

Vasyľ:
-Až doteper jem ne znam, že už i smerť - Made in China...

Naukovci tverďať, že koronavir hyne pri 70 gradoch.
Rusnaci masivňi perestavujuť svoji lavory na novu recepturu - zos 52 na 70...

Vasyľ:
- Ňigda jem ne viďiv litajuči taňiry. Až pokaľ sja ne oženyv...!

-Otče, a v posťi možu jisty parky/sosiki?
-Toty za 4€ možeš, synu...

-Parasko, toty slipy od Čiňana jes mi kupyla na Velykdeň?
-Hej, jak jes zhadav?
-Včera jem jedny vyprobuvav - pomaľuvaly/zafarbyly mi jajka...!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ: Poznam try sorty/fajty dochtoriv...
- Od Boha...!
- Idy z Bohom...!
- Ne daj Boh...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať