Ujko Vasyľ...


Nadpys na dverjoch urjadu u rusnackim kraji:
-Kiď sja za 5 mynut ne vernu, ta iši počekajte...
Ujko Vasyľ:
- Dakoly tak slucham čolovika, smotrju na ňoho i stavjam soj vopros: Vin sja takŷj durak narodyv, čy iši dajakŷ kurzŷ navecej absolvuvav...!?

-Kŷm chočeš bŷty, kiď soj vŷpješ...?

Hvaryť parobok sympatyčňi ďivki:
-Bars choču zrobyty dobryj dojem na vas...
-To sja už Vam i podarylo...
-Ja by choťiv ho iši dakus zmicnyty...

-Parasko, koly ste maly ostatňij raz seks?! ....Perstaňte plakaty, stačyť soj spomjanuty!

Paraska vložŷla bile prjadlo do pračky i podumala - to rasisticke... I prydala čornŷ ponožkŷ...!

Otvoryv /rano/ pyvo - zaper všytkŷ problemŷ...!

Paraska soj dumala, ze Vasyľ chraniteľ domašňoho ohňa,
ale pizniše sja vŷjavylo - že vin svojov kočerhov i druhŷ ohnŷska vŷmitat...

Ujko Vasyľ:
-Je jem rozumyv matematiku to toho času, pokaľ jem sja ne doznav, že sja u ňi chosnujuť i pismenka/bukvy...

-Všytkŷ hvarjať, źe Vasyľ alkaš/alkoholyk, no ale jake dobre serdce mať....!
-Skady to znaš?
-Sam je viďiv, jak sja na ňoho obernuly dvomi bezdomovci, źeby jim pomih...
A tu Vasyľ takoj prodemonštruvav svoju dobrotu. Hvaryť jim:
-Ne znam jak Vam pomoči... Chočete, podaruju Vam porožňi fľašky...?!

Kiď keď ďivka - blondinka, može sja perebarvyty... No, ale kiď parobok durak - ta to už na furt...!

Ujko Vasyľ:
- Najkoštovňiša ovoščina/ovocie na sviťi - advokado...

-Motoryk Moskvič mav jedno plus - na akumulatori...

Paraska hvaryť Vasyľovi:
-Jaka šumna para totŷ našŷ novŷ suside: vin ju furt objimať, ciluje, hladkať rukŷ, smije sja, šepkať ji do uška...
Čom tŷ toto tŷž ne robŷš?
-Parasko, što jes odurila, ta ja ju any ne poznam....

Borovička na rusyňskŷch poľovačkach, zachranyla vecej žviriv, jak Greenpeace...

Paraska vypovidala na policiji...
-Kiď jem vošla do spalňi, ta jem zbačila holoho Vasyľa z našov susidov. Obidvoje sja na mene pomsotrily i vmerly...
...na koronovirus!
Ujko Vasyľ:
-Ne choťiv jem vŷpyty, ale jem vŷpyv...
Tomu my na rusnakoch hvaryme - micna želizna voľa...

Sigmund Freud vsjady viďiv falustičnu symbolyku.
A mav pravdu, ta lem posmoťte jaka chu*na sja ďije kolo nas...

-Marčo, ty jes perša ďivka, kotru ľubľu...
-Bože, zajs panic...!

Teta Paraska:
-Tiko kcal u sľuboch/obicjankach, kotrŷma nas kormjať politici?

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ

Mudrota ujka Vasyľa: Juvilej - to vtody, kiď kolo tebe veľo kvitok a ty iši žyvyj...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať