Ujko Vasyľ...


Otvoryv /rano/ pyvo - zaper všytkŷ problemŷ...!

Paraska soj dumala, ze Vasyľ chraniteľ domašňoho ohňa,
ale pizniše sja vŷjavylo - že vin svojov kočerhov i druhŷ ohnŷska vŷmitat...

Ujko Vasyľ:
-Je jem rozumyv matematiku to toho času, pokaľ jem sja ne doznav, že sja u ňi chosnujuť i pismenka/bukvy...

-Všytkŷ hvarjať, źe Vasyľ alkaš/alkoholyk, no ale jake dobre serdce mať....!
-Skady to znaš?
-Sam je viďiv, jak sja na ňoho obernuly dvomi bezdomovci, źeby jim pomih...
A tu Vasyľ takoj prodemonštruvav svoju dobrotu. Hvaryť jim:
-Ne znam jak Vam pomoči... Chočete, podaruju Vam porožňi fľašky...?!

Kiď keď ďivka - blondinka, može sja perebarvyty... No, ale kiď parobok durak - ta to už na furt...!

Ujko Vasyľ:
- Najkoštovňiša ovoščina/ovocie na sviťi - advokado...

-Motoryk Moskvič mav jedno plus - na akumulatori...

Paraska hvaryť Vasyľovi:
-Jaka šumna para totŷ našŷ novŷ suside: vin ju furt objimať, ciluje, hladkať rukŷ, smije sja, šepkať ji do uška...
Čom tŷ toto tŷž ne robŷš?
-Parasko, što jes odurila, ta ja ju any ne poznam....

Borovička na rusyňskŷch poľovačkach, zachranyla vecej žviriv, jak Greenpeace...

Paraska vypovidala na policiji...
-Kiď jem vošla do spalňi, ta jem zbačila holoho Vasyľa z našov susidov. Obidvoje sja na mene pomsotrily i vmerly...
...na koronovirus!
Ujko Vasyľ:
-Ne choťiv jem vŷpyty, ale jem vŷpyv...
Tomu my na rusnakoch hvaryme - micna želizna voľa...

Sigmund Freud vsjady viďiv falustičnu symbolyku.
A mav pravdu, ta lem posmoťte jaka chu*na sja ďije kolo nas...

-Marčo, ty jes perša ďivka, kotru ľubľu...
-Bože, zajs panic...!

Teta Paraska:
-Tiko kcal u sľuboch/obicjankach, kotrŷma nas kormjať politici?

-Synu, odrikaš sja od satana...!?
-Otče, ne možu...! Ja mam z ňov troje ďity...

-Parasko, interesne, pervych četvero vašych manželiv umerlo na otravu hrybami a pjatŷj upav z drabynŷ...
-Ne ľubyv/choťiv isty hrybŷ...!

Paraska:
-A vŷ chto?
-Chlop z vašoj fantaziji...
-A čom ste lem sam...?!

Moja Paraska mudra i terpelyva žena. I kiď sja dakoly povadyme, ta ňa doma furt čekať smačna večera - boršč, tatarčanŷ pyrohŷ, mačanka i zakusok. Pravda, všytko u jedňim taňiri...

Idealna para.
Vin jej pervyj a ona joho poslidňa...!

Pan dochtor mi sja vydyť, že jem nočnŷj motylyk - potemryk...
-Ta to ne ku mi ujku, psychiatrija vŷšše..
-No, ale svitlo horilo tu u vas...!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Marčo, čom je už fľaška rusyňskoj borovičky do piv porožňa?
-Zato, bo Vy ste pesimista, ňaňku...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať