Ujko Vasyľ...


Paraska:
-Dakoly sja mi choče, žebŷ ňa dachto lem tak poobjimav i poviv: "Znam, že ťažko... No lem vŷtrym a všytko zajs bude dobri ....tu maš čokoladku i 2 milionŷ evr..."

Paraska Vasyľovi.
-Zaplať mi 100 € za každe zošmarene kilo i budeš viďiv jak skoro pochudnu!
-Parasko, boj sja Boha! Takyj dorohŷj šmalec ne prodavajuť nygde na sviťi...!

Puť ku serdcu chlopa vede čerez žaludok. No Rusnaci vŷnašly skratku - čerez pečunku...!

-Moja Paraska rišyla pochudnyty i počala rajtuvaty na koňi...
-No i podarylo sja ji, Vasyľu?
-Ňi, ale kiň pochudnuv 15 kg...!

Ujko Vasyľ filozofom:
-Lipše smotrity na to, što ne možeš pomiluvaty, jak miluvaty to, na što sja ne možeš any posmotrity...

Ujko Vasyľ - bars cinna rada chlopom/paribkom:
-Kiď vašy očy zakryly mňahkŷ ručkŷ, do cherbta sja vam operla pŷšna hruď i laskotyvŷj brišok a odzadu čujete šepotom: Hadaj, chto ja...?!
U kažďim prypaďi, ale u kažďim prypaďi, odpovidžte: To tŷ, Petre...!?
Virte mi, tak bude najlipše...!
Mudrotŷ tetŷ Paraskŷ:
Lasťivkŷ nyzko ľitajuť - dodž,
Rozsypala sja siľ - zvada,
Rozsypav sja cuker - zmiriňa,
Upala vylka - hosťi pryduť,
Upala žŷčka - obidvi rukŷ ľivŷ,
Upalo mŷdlo - čekajte nespoďivane,
Puklo zerkajlo - bida,
Puknuv prezervativ - voľilo puknuty zerkajlo...

-Jak ty tu možeš dašto najty...!
Vŷkryknuv pouličnŷj zloďij i šmaryv nazad Marči kabelku...

Paraska:
-Chlop to take stvoriňa, što kiď umŷje jeden taňir, ta jak kibŷ vŷluksuval cilyj dom...

Nadpys na dverjoch urjadu u rusnackim kraji:
-Kiď sja za 5 mynut ne vernu, ta iši počekajte...
Ujko Vasyľ:
- Dakoly tak slucham čolovika, smotrju na ňoho i stavjam soj vopros: Vin sja takŷj durak narodyv, čy iši dajakŷ kurzŷ navecej absolvuvav...!?

-Kŷm chočeš bŷty, kiď soj vŷpješ...?

Hvaryť parobok sympatyčňi ďivki:
-Bars choču zrobyty dobryj dojem na vas...
-To sja už Vam i podarylo...
-Ja by choťiv ho iši dakus zmicnyty...

-Parasko, koly ste maly ostatňij raz seks?! ....Perstaňte plakaty, stačyť soj spomjanuty!

Paraska vložŷla bile prjadlo do pračky i podumala - to rasisticke... I prydala čornŷ ponožkŷ...!

Otvoryv /rano/ pyvo - zaper všytkŷ problemŷ...!

Paraska soj dumala, ze Vasyľ chraniteľ domašňoho ohňa,
ale pizniše sja vŷjavylo - že vin svojov kočerhov i druhŷ ohnŷska vŷmitat...

Ujko Vasyľ:
-Je jem rozumyv matematiku to toho času, pokaľ jem sja ne doznav, že sja u ňi chosnujuť i pismenka/bukvy...

-Všytkŷ hvarjať, źe Vasyľ alkaš/alkoholyk, no ale jake dobre serdce mať....!
-Skady to znaš?
-Sam je viďiv, jak sja na ňoho obernuly dvomi bezdomovci, źeby jim pomih...
A tu Vasyľ takoj prodemonštruvav svoju dobrotu. Hvaryť jim:
-Ne znam jak Vam pomoči... Chočete, podaruju Vam porožňi fľašky...?!

Kiď keď ďivka - blondinka, može sja perebarvyty... No, ale kiď parobok durak - ta to už na furt...!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ: Červene vyno - chosen pro naše zdravľa. A zdravľa nam (Rusnakom) treba, žeby zme mohly pyty borovičku...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať