Ujko Vasyľ...


Na ciľim sviťi alkoholizmus chvorota, lem na rusnakoch, kiď ne vŷpješ, ta takoj...
-Što, ty dašto chvoryj!?

Zachrypnutyj, no odpovidnŷj kohut, meče rano cholem kamynykŷ do oblaka...

-Milačik a što budeme maty na večeru?
-Vasyľu, tobi žena doma zajs ne varyť?!
-Mohla by jem totu užasnu seksualnu proceduru iši raz u vas tu na salaši absolvuvaty?!
Proponuju seredu na druhŷj tŷždeň, kid sja budu už vertala domiv... hvaryť česka turystka ujkovi Vasyľovi.
-Na druhŷj tyždeň tu ne budu, bude tu ba salaši mij brat Petro...
-A vin tŷž takŷj dobrŷj mylovnŷk, jak i vŷ?
-To ne znam, ale mynulŷj rik tu perespala kolo ňoho medveďica a od vtody nam z velykoj vďakŷ nosyť každŷj tŷždeň bočku medu...

-Paraska sja vertať skorše zos konferencyji, jak bylo planuvano. Pyše sms-ku Vasyľovi:
-Vertam sja dnes večur domiv, vŷžeň frajirku a dakus poprjač...!
-Parasko, perebačte, Vasyľ teper vo vaňi, Vaš župan mať byty poskladanŷj u škafi na spidňi, čy na vŷšňi polički...

Hvaryť Paraska mužovi:
-Vasyľu, u Afryci suť takŷ kmeňi, de muž - kiď sja mu zachoče, može prodaty svoju ženu...
Kibŷ zme tam žyly mŷ, ta tŷ bŷ jes ňa prodav?
-Ňi Parasko, ja bŷ ťa takoj rivno podaruvav...!

Vasyľ i Paraska na prohulci u labirskim parku.
Vasyľ:
-Hej, milačik...
Paraska:
-Kiď iši raz na karkaňa vorony odpoviš "Hej, milačik...", ta ja sja z tobov rozvedu...

-Ujku Vasyľu, poraďte mi, na kotrim rande sja mam pryznaty, že jem ženatŷj?

-Mineralna voda - kompot z kamiňa!

Vasyľu, ty jes sja oženyv... Jes štastlyvyj?
-A što mi inše zostavať...?!

Ujko Vasyľ:
-Ja jem sja narodyv šuvnŷj, inteligentnŷj i šŷkovnŷj, no poťim ňa u porodnyci vŷminyly...!

Vasyľ i Paraska. Stojiť zvada.
......
-Tŷ perša začala...!
-Hej, bo ty peršŷj skinčiv...!

Rusnacka rodyna
-Sŷnku vŷpyj zo mnov !
-Ale ňaňu...
-No vydyš, ale ja z tobov ulohŷ robyv...!

-Što robyť vaša ruka u moji kešeňi?
-Švablykŷ hledať...!
-A poprosyty ne znate!
-Haňbyv jem sja...!

Paraska:
Chlop musyť bŷty jak tank - kolo ňoho bezpečno i kanon dobrŷj...

Otec karhať syna:
-Z mamov zme u tvoji skriňi našly erotičnŷ žurnalŷ/časopysŷ. Musju sja ťa zvidaty - na koho čorta platyme za Internet...!?

Kto skoro rano vstavať - tot na obid musyť nabyvačku pro telefon hledaty...

Narod bisiduje z prezidentom Puťinom.
-Halooo, Vladimir Vladimirovyč, jem slobodna mamka, vychovavam dvoch syňiv, što možu čekaty od štatu...
-Dva povolavaci rozkazy do armady...!

Korabľi vo fľaškach stavjajuť ginekologŷ na dochodku...

Vasyľ oslovyv pestuvanu paňičku u Pariži:
-Madam, ponahľate sja...?
-Madam sja ne ponahľať, madam mať čas...
-Madam, možu vas pozvaty na kavu?
-Madam možete pozvaty na kavu...
-Madam, možete zaklykaty svojomu mužovi a povisty mu, že vas zbezčestyv neznamŷj chlop...
-Madam može zaklykaty svojomu manželovi a povisty mu, že ju zbezčestyv neznamŷj chlop - try raz po sobi...
-Try raz...?!
-Pane, ponahľate sja...?

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Chrabrisť, česť i odvaha - try pryznaky pjanoho Rusnaka...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať