Ujko Vasyľ...


Ujko Vasyľ:
-Mene až strjase, kiď soj podumam, že rik 2021-yj sja čitať jak 2020-et peršyj...

Paraska:
-Bože, koly už i tu dozvoľať mnohoženstvo..! Jak možu ja, bidna žena,
každyj deň sama voločity pjanoho Vasyľa z korčmy do pjatoho etažu...!?
Labirskŷj frajer:
-Kiď mi našla Marča v kešeňi maľuvatko na gambŷ, tak jem sja ji radšej rivno pryznav, že jem ji bŷv nevirnŷj...
Što kibŷ sja doznala, že jem - AVON lady...!?

Kupuje soj ujko Vasyľ lystok/vstupenku na vystupiňa PUĽSu.
-To naisto lystok do šory, kotra je najblyže ku javisku?
-Hej, naisto... Kiby zme vam prodaly iši o falatok blyže, ta by zme vas musily prypysaty na plagaty miži akteriv...

Kiď molodyj Vasyľ zbačyv more, rišyv, že bude namornykom, potim zbačyv borovičku - no na more často spomynať...

Operatorku "Seks po telefoňi" znasylnyly z neznamoho telefoničnoho nomera...
Paraska:
-Ňikda sja mi any ne snylo, že raz pidu do banky v maski a vozmu soj hrošy...


Na osnovňi školi sja Marča obertať na bifľoša klasŷ.
-Andriju, prošu ťa, daj mi opysaty domašňu z počťiv...
-Ne dam...!
-Daj...
-Ne dam...!
-No dobri... Budeš tŷ dašto od mene choťiv...!
-Što ja bŷ mih choťity od štirkarkŷ....?!
-Počekaj iši rik-dva, ta poťim uvydyš...!

Vasyľu, čom vŷ nosyte o dvi čisla menšŷ bokanči?
Žena je mi nevirna, ďivka sja perespala, sŷn propadať u školi...
Znate jake krasne je poťim sja večur - vŷzuty...?!

Čiste sumliňa - pryznak planoj pamjaťi...!

Vasyľ:
-Ja pryšov do roboty robyty a ne odpovidyty na durny oprosy...
Čom jem pjanyj, čom spľu, furt lem čom, čom...!?

-Peršŷj prŷpad dodavaňa stravŷ do karantenŷ (samoizolacija na samoťi)
opracuvanyj u literaturňim ďili - to propovidka Červena karkuľka...

Ujko Vasyľ:
-Lehše ľudi odurity, jak jich peresvidčity, že suť odurenŷ...
(A prošu, lem nŷjak raz im ne hvarjte, že suť durakŷ...!)

Vy uz odchodyte?
-Hej,
-Ta čom tak pomaly...

-Marčo, poď zo mnov do reštavraciji na večeru!
-Ňi! Ja sja na tebe hňivam. Iď soj sam...
-Ja ne možu bez tebe - bo ne mam hrošŷ...

Ujo Vasyľ:
-Krasnŷ časŷ, ťamyte iši?! Ľude sja dohvarjajuť o chviľi/počasí... ne o koroňi...

Taksikar hvaryť ujkovi Vasyľovi...
-Perebačte tot puch, včera sja mi tu štoskaj rozľalo...
-Nyč strašne, ja uz paru dňi žaden pach ne čuju... A any smak ne mam...!

Ujo Vasyľ:
-Krasnŷ časŷ, ťamyte?! Ľude sja dohvarjajuť o chviľi/počasí... ne o koroňi...

-Kupuvav soj prezeravativŷ do vŷrostu / na vŷrost, no vŷrost ne vŷris....

-Marčiko, tu maš čokoladu a ponuknŷj/pohostyj ďidka i babku...
-Ďidka hej - babku ňi...!
-Ta čom...
-Ďidko cukrovkar, ne vozme - a babka bŷ vžala....

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Pan časnyk, pan čašnyk, žaba mi plavať u polyvci!
-Perebačte nam ujku, ale mucha pišla na dovolenku...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať