Ujko Vasyľ...


-Peršŷj prŷpad dodavaňa stravŷ do karantenŷ (samoizolacija na samoťi)
opracuvanyj u literaturňim ďili - to propovidka Červena karkuľka...

Ujko Vasyľ:
-Lehše ľudi odurity, jak jich peresvidčity, že suť odurenŷ...
(A prošu, lem nŷjak raz im ne hvarjte, že suť durakŷ...!)

Vy uz odchodyte?
-Hej,
-Ta čom tak pomaly...

-Marčo, poď zo mnov do reštavraciji na večeru!
-Ňi! Ja sja na tebe hňivam. Iď soj sam...
-Ja ne možu bez tebe - bo ne mam hrošŷ...

Ujo Vasyľ:
-Krasnŷ časŷ, ťamyte iši?! Ľude sja dohvarjajuť o chviľi/počasí... ne o koroňi...

Taksikar hvaryť ujkovi Vasyľovi...
-Perebačte tot puch, včera sja mi tu štoskaj rozľalo...
-Nyč strašne, ja uz paru dňi žaden pach ne čuju... A any smak ne mam...!

Ujo Vasyľ:
-Krasnŷ časŷ, ťamyte?! Ľude sja dohvarjajuť o chviľi/počasí... ne o koroňi...

-Kupuvav soj prezeravativŷ do vŷrostu / na vŷrost, no vŷrost ne vŷris....

-Marčiko, tu maš čokoladu a ponuknŷj/pohostyj ďidka i babku...
-Ďidka hej - babku ňi...!
-Ta čom...
-Ďidko cukrovkar, ne vozme - a babka bŷ vžala....

Eksorcista:
-Dobrŷj deň ujku Vasyľu! Ja jem pryšov, žebŷ jem demona z vas vŷhnav...!
Vasyľ:
-Dobryj, ale ja jem vas ne klykav...
Demon vystrašeno:
-Ja-a-a klykav...!

Paraska balyť Vasyľa do kupeľiv i tak mu dohovarjať:
-A prošu ťa, ne keľtuj hrošy na toto, što maš doma zadarmo...!

-Pan dochtor, pan dochtor, zubŷ mi čomuskaj požovťily....!
-Ujku, ošiň pryšla...

Paraska davař rady Marči.
-Kiď budeš chlopa/muža slabo kormyty, ta vin tak micno pochudne, že z ňoho buduť trenirkŷ padaty.
No ne u vas doma... !

Oslava sja lvŷdaryla... Chočeš sja pochvalyty - no ne možeš, bo haňba o ťim hvaryty...

Žŷvot bars korotkŷj, ne traťte ho nadaremno !
Seďte cilŷj deň na facebooku i vaďte sja z neznamŷma durakami...!

-Ja ťa ľubľu...
-Ohooó... a što sja ti stalo?

Ujko Vasyľ:
-Kibŷ už skoro pryšla zyma... Bo čudne v oseňi jar čekaty...

-Vasyľu, jak sja ty chočeś dostaty do raja, kiď 5 zo 7 smerteľnŷch hrichiv to tvoje hobby...

-Dobrŷj deň, mane pro Vas vŷslidkŷ testu - vaša manželka hruba/tehotna...!
-Dobrŷj deň, ale to ne može tak bŷty, ja soj davam vse velykŷj pozir...!
-Hej, ale znate to, to jak na dorohi. Vŷ ostorožnŷj a druhŷ ňi...

Moloda para ležyť po seksi...
-Petryku, povič mi u ti krasňi chviľi dašto take, našto ňikda ne zabudu...
-Dobri. Mij ďido umer na ťim dyvaňi mynulyj tŷždeň...!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ u kardiologa.
-Ujku, mate nepravidelnyj pulz/tep... Pjete...?!
-Pju..., ale pravidelňi, pane dochtore! čuduje sja Vasyľ.
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať