Ujko Vasyľ...


-Našŷ ďido pjať raz perepysuvaly testament... Netrebalo im soj učiteľku sloveňskoho jazyka braty...

-Čom źena može perenočuvaty kolo svojoj kamaratky a chlop u svojoj ňi?

Paraska sja vernula z 3-dňovoj konferenciji..
-Vasyľu, suside mi hvaryly, źe jes soj pozvav na hodynu prostitutku.
Ne choču znaty detaily, lem mi povič, što jes z ňov robyv zvŷšňich 58 mynut...!?

Ujka Vasyľ glosuje polityku:
-Joe Biden už pjatyj prezident USA z kotrŷm sja strityv Volodymyr Putin.
Nestabilita kadriv v Ameryci - pryčyna braku porozumiňa!

Ujko Vasyľ:
-Bravoooó... Pracovnŷj tyždeň štyri dňi, dovolenka 60 dňi i dvojnasobnŷj plat...
A už chŷbľať lem nočnŷ pryplatkŷ, kiď sja mi o roboťi snyje...!

-Vasylu, kiď ne perestanete kuryty, ta sja ne dožŷjete any do simdesjatkŷ...
-No mi už simdejatpjať mynulo a moja mamka kuryly do devjadesjatkŷ...
-A poťim umerly?
-Ňi, stratyly pypku...!

-Mimozemštane, kotry unesly pjanoho Rusnaka, ne vytrymaly i daly mu nakonec zašoferuvaty...

Susida Vasyľovi...
-Pryď ku mi, kavu popjeme...
-Z radosťov...
-A što sja dotuľať radosty, ta o ťim sja podohvarjame okremo...

-Indiany ne braly važňi migrantiv a teper žyjuť u rezervaciji...

-Ne suďte molodisť, tot nedostatok skoro perejde...!

Marča:
- I tak ňa perehvaryš! Ta našto tratyty ćas, ideme ku mi...

-Pamjataj, nykoho ne iteresujuť tvoji problemŷ! Ľuďom lem interesno, jak sja z toho vŷkrutyš...

-Vasyľu, čom ste vykraly/obkraly banku?
-To ona perśa začala...

Už i HAMAS sja odťahuje od Lukašenka, źeby soj ne popsuty reputaciju...

Ujko Vasyľ:
-Bilorusko - to ne lem čistŷ ulici, ale teper už i čiste nebo...!

-Vasyľu, tvoji rifľi jem daruvala žobrakovi.
-Ta to čom?
-Ne pačily sja Ti...
-Ta poťim jes mu mala daty i svoju mamu...!

-Vasyľu, našto ti v kuchňi šylo...
-To ne šylo, to ščuchana vyvertka/štopor...!

-Otče, zhrišŷla jem... Pidvela jem Vasyľa...
-Ó, Hospodi, každyj tŷždeň to same...

Nadpys u labirski korčmi
-Miži peršŷm i osmŷm zazvoň/zavolaj žeňi domiv...

Vernŷjte mi moju mŷnulosť, tam bŷla taka raďistna budučnosť..

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Teta Paraska:
-Škavorodne je zakusyty do jabka a zbačity v ňim huseňicu! Ale iši škavorodňiše je zakusyty do jabka a zbačity u ňi lem piv huseňici...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať