Ujko Vasyľ...


-Ty sja mi barz micno ľubyš. Choču od tebe problem...

-Perestup na julianskyj kalendar i dostaneš nahorodu - dalšy dva tyždňi avgusta...

Žena pry vŷberi miži dvoma chlopami vahať/kolŷbaťsja lem vtody, kiď ji ňi toho, ňi druhoho - ne treba...

-Ďivky, ňikda sja ne vydavajte za muža zo zlatŷmy rukami! Ňikda ne budete maty nyč nove, bo tot had všŷtko opravyť...

Paraska Marči:
-Dobri znaty všŷtko zrobyty, no lem chraň boh - všŷtko sama robyty...

Bŷla tala skromna, že sja haňbyla poprosyty soj poharyk...
Pyla rivno z fľaškŷ/horla....

U naši politici povno klauniv, lem raz ne znam, čomu-to ne barz smišno...

-Všŷtkŷ ľude možuť bŷty nositeľami intelekta, no dakotrŷ ho perenosjať bez symptomiv...

Strašnŷj son pataloga...
-Vďačnŷ klientŷ po nočach/nočami telefonujuť...

Mudrota ujka Vasyľa:
-Ne všŷtko hvarj, što znaš...! No furt znaj, što hvaryš...!

Ujko Vasyľ:
-Interesne, po cilim sviťi barevnŷ revoluciji a lem v Ameryci - čorno-bila...

Na ciľim sviťi alkoholizmus chvorota, lem na rusnakoch, kiď ne vŷpješ, ta takoj...
-Što, ty dašto chvoryj!?

Zachrypnutyj, no odpovidnŷj kohut, meče rano cholem kamynykŷ do oblaka...

-Milačik a što budeme maty na večeru?
-Vasyľu, tobi žena doma zajs ne varyť?!
-Mohla by jem totu užasnu seksualnu proceduru iši raz u vas tu na salaši absolvuvaty?!
Proponuju seredu na druhŷj tŷždeň, kid sja budu už vertala domiv... hvaryť česka turystka ujkovi Vasyľovi.
-Na druhŷj tyždeň tu ne budu, bude tu ba salaši mij brat Petro...
-A vin tŷž takŷj dobrŷj mylovnŷk, jak i vŷ?
-To ne znam, ale mynulŷj rik tu perespala kolo ňoho medveďica a od vtody nam z velykoj vďakŷ nosyť každŷj tŷždeň bočku medu...

-Paraska sja vertať skorše zos konferencyji, jak bylo planuvano. Pyše sms-ku Vasyľovi:
-Vertam sja dnes večur domiv, vŷžeň frajirku a dakus poprjač...!
-Parasko, perebačte, Vasyľ teper vo vaňi, Vaš župan mať byty poskladanŷj u škafi na spidňi, čy na vŷšňi polički...

Hvaryť Paraska mužovi:
-Vasyľu, u Afryci suť takŷ kmeňi, de muž - kiď sja mu zachoče, može prodaty svoju ženu...
Kibŷ zme tam žyly mŷ, ta tŷ bŷ jes ňa prodav?
-Ňi Parasko, ja bŷ ťa takoj rivno podaruvav...!

Vasyľ i Paraska na prohulci u labirskim parku.
Vasyľ:
-Hej, milačik...
Paraska:
-Kiď iši raz na karkaňa vorony odpoviš "Hej, milačik...", ta ja sja z tobov rozvedu...

-Ujku Vasyľu, poraďte mi, na kotrim rande sja mam pryznaty, že jem ženatŷj?

-Mineralna voda - kompot z kamiňa!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Ujku Vasyľu, bisuduje sja, že rusnaci ne majuť rady Romiv a zato volyly partiju Kotlebu...
-Pravda, bo Romove ukraduť často to, što by zme mohly vkrasty my...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať