Ujko Vasyľ...


-Paraska sja vertať skorše zos konferencyji, jak bylo planuvano. Pyše sms-ku Vasyľovi:
-Vertam sja dnes večur domiv, vŷžeň frajirku a dakus poprjač...!
-Parasko, perebačte, Vasyľ teper vo vaňi, Vaš župan mať byty poskladanŷj u škafi na spidňi, čy na vŷšňi polički...

Hvaryť Paraska mužovi:
-Vasyľu, u Afryci suť takŷ kmeňi, de muž - kiď sja mu zachoče, može prodaty svoju ženu...
Kibŷ zme tam žyly mŷ, ta tŷ bŷ jes ňa prodav?
-Ňi Parasko, ja bŷ ťa takoj rivno podaruvav...!

Vasyľ i Paraska na prohulci u labirskim parku.
Vasyľ:
-Hej, milačik...
Paraska:
-Kiď iši raz na karkaňa vorony odpoviš "Hej, milačik...", ta ja sja z tobov rozvedu...

-Ujku Vasyľu, poraďte mi, na kotrim rande sja mam pryznaty, že jem ženatŷj?

-Mineralna voda - kompot z kamiňa!

Vasyľu, ty jes sja oženyv... Jes štastlyvyj?
-A što mi inše zostavať...?!

Ujko Vasyľ:
-Ja jem sja narodyv šuvnŷj, inteligentnŷj i šŷkovnŷj, no poťim ňa u porodnyci vŷminyly...!

Vasyľ i Paraska. Stojiť zvada.
......
-Tŷ perša začala...!
-Hej, bo ty peršŷj skinčiv...!

Rusnacka rodyna
-Sŷnku vŷpyj zo mnov !
-Ale ňaňu...
-No vydyš, ale ja z tobov ulohŷ robyv...!

-Što robyť vaša ruka u moji kešeňi?
-Švablykŷ hledať...!
-A poprosyty ne znate!
-Haňbyv jem sja...!

Paraska:
Chlop musyť bŷty jak tank - kolo ňoho bezpečno i kanon dobrŷj...

Otec karhať syna:
-Z mamov zme u tvoji skriňi našly erotičnŷ žurnalŷ/časopysŷ. Musju sja ťa zvidaty - na koho čorta platyme za Internet...!?

Kto skoro rano vstavať - tot na obid musyť nabyvačku pro telefon hledaty...

Narod bisiduje z prezidentom Puťinom.
-Halooo, Vladimir Vladimirovyč, jem slobodna mamka, vychovavam dvoch syňiv, što možu čekaty od štatu...
-Dva povolavaci rozkazy do armady...!

Korabľi vo fľaškach stavjajuť ginekologŷ na dochodku...

Vasyľ oslovyv pestuvanu paňičku u Pariži:
-Madam, ponahľate sja...?
-Madam sja ne ponahľať, madam mať čas...
-Madam, možu vas pozvaty na kavu?
-Madam možete pozvaty na kavu...
-Madam, možete zaklykaty svojomu mužovi a povisty mu, že vas zbezčestyv neznamŷj chlop...
-Madam može zaklykaty svojomu manželovi a povisty mu, že ju zbezčestyv neznamŷj chlop - try raz po sobi...
-Try raz...?!
-Pane, ponahľate sja...?

Manželska postiľ. Sobota večur
-Vasyľu, poď sja dakus pobavkaty...
-Ta hŷbaj...
-Ľubylo bŷ sja mi, kibŷ ty jes hrav taksikara a ja molodu študentku, kotra už je na koňečňi a ne mať hrošy na zaplačiňa službŷ...
-Ta dobri..."
-Pane taksikaru, ja chudobna študentka, ne mam hrošŷ za taksik, perebačte mi,... odpusťte mi dovh..., ne buďte na mene planŷj..., pusťte ňa domiv...
-Dobri, iť soj..!

Maleňko pjanyj Marčyn muž, zjať Parasky i Vasyľa, vertať sja domiv. Zvonyť na dveri. Otvorjať mu Vasyľ. Zjať zohnutov rukov napodobňuje kobru u bojovim postaviňu i sja zviduje:
- Doma?!
- Obidvi...! odpovidať (bez slov/na mygy) Vasyľ, vkazuje to same, lem dvoma rukami...
Vasyľ i Paraska sja pobraly. I Vasyľ žeňi tak hvaryť:
-Tŷ teper moja žena, choču, žebŷ jes znala a holovńi rešpektuvala moji try pryvŷčkŷ (zvŷkŷ).
Perva - ja každu seredu hram z kamaratami fotbal... Sonce, dožď, burja, šňih, choc by ne znam, što sja ďijalo... ja hram FOT-BAL... Porozumila jes?
-Porozumila...
-Druha pryvŷčka - každu pjatňicu hram z kamaratami mariaš... Porozumila jes? Každu pjatňicu MA-RI-AŠ...
-Porozumila...
-I nakonec treťa pryvyčka - každu neďilu chodžu lovyty/chapaty rybŷ, idu na rŷbalku... Sonce, dožď, burja, sňih, svekrynŷ narodenynŷ, všytko jedno, ja idu na rŷbačku... Porozumila jes?
-Porozumila...
-Maš iši dajakŷ oprosŷ/žvidaňa...
-Ňi, všŷtko jem porozumila...!
-A može i tŷ maš dajakŷ pryvŷčkŷ...?
-Hej mam, jednu... Ja každyj večur o 10 hodyňi seksuju. Je muž doma, ne je muž doma, všytko jedno, ja mam SEKS... Porozumiv jes?!

Hvaryť kamaratka Paraski:
-Čula jem, že z Vasyľom spyte odďileno, každyj u druhi komnaťi/izbi... Perebač, že jem zvedava, ale jak to mate z intymnosťami...?
-Kiď dašto Vasyľ choče, ta zapyskať...!
-A kiď tŷ dašto chočeš...?!
-Prydu za nym i sja zvidam: Ne pyskav jes Vasyľu...?!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ

Ujko Vasyľ:
-Poneďiľok
-Vivtorok
-Sereda
-Četver
-Pjatňica
-Žmurknuv jem...
-Poneďiľok
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať