Ujko Vasyľ...


Vasyľu, ty jes sja oženyv... Jes štastlyvyj?
-A što mi inše zostavať...?!

Ujko Vasyľ:
-Ja jem sja narodyv šuvnŷj, inteligentnŷj i šŷkovnŷj, no poťim ňa u porodnyci vŷminyly...!

Vasyľ i Paraska. Stojiť zvada.
......
-Tŷ perša začala...!
-Hej, bo ty peršŷj skinčiv...!

Rusnacka rodyna
-Sŷnku vŷpyj zo mnov !
-Ale ňaňu...
-No vydyš, ale ja z tobov ulohŷ robyv...!

-Što robyť vaša ruka u moji kešeňi?
-Švablykŷ hledať...!
-A poprosyty ne znate!
-Haňbyv jem sja...!

Paraska:
Chlop musyť bŷty jak tank - kolo ňoho bezpečno i kanon dobrŷj...

Otec karhať syna:
-Z mamov zme u tvoji skriňi našly erotičnŷ žurnalŷ/časopysŷ. Musju sja ťa zvidaty - na koho čorta platyme za Internet...!?

Kto skoro rano vstavať - tot na obid musyť nabyvačku pro telefon hledaty...

Narod bisiduje z prezidentom Puťinom.
-Halooo, Vladimir Vladimirovyč, jem slobodna mamka, vychovavam dvoch syňiv, što možu čekaty od štatu...
-Dva povolavaci rozkazy do armady...!

Korabľi vo fľaškach stavjajuť ginekologŷ na dochodku...

Vasyľ oslovyv pestuvanu paňičku u Pariži:
-Madam, ponahľate sja...?
-Madam sja ne ponahľať, madam mať čas...
-Madam, možu vas pozvaty na kavu?
-Madam možete pozvaty na kavu...
-Madam, možete zaklykaty svojomu mužovi a povisty mu, že vas zbezčestyv neznamŷj chlop...
-Madam može zaklykaty svojomu manželovi a povisty mu, že ju zbezčestyv neznamŷj chlop - try raz po sobi...
-Try raz...?!
-Pane, ponahľate sja...?

Manželska postiľ. Sobota večur
-Vasyľu, poď sja dakus pobavkaty...
-Ta hŷbaj...
-Ľubylo bŷ sja mi, kibŷ ty jes hrav taksikara a ja molodu študentku, kotra už je na koňečňi a ne mať hrošy na zaplačiňa službŷ...
-Ta dobri..."
-Pane taksikaru, ja chudobna študentka, ne mam hrošŷ za taksik, perebačte mi,... odpusťte mi dovh..., ne buďte na mene planŷj..., pusťte ňa domiv...
-Dobri, iť soj..!

Maleňko pjanyj Marčyn muž, zjať Parasky i Vasyľa, vertať sja domiv. Zvonyť na dveri. Otvorjať mu Vasyľ. Zjať zohnutov rukov napodobňuje kobru u bojovim postaviňu i sja zviduje:
- Doma?!
- Obidvi...! odpovidať (bez slov/na mygy) Vasyľ, vkazuje to same, lem dvoma rukami...
Vasyľ i Paraska sja pobraly. I Vasyľ žeňi tak hvaryť:
-Tŷ teper moja žena, choču, žebŷ jes znala a holovńi rešpektuvala moji try pryvŷčkŷ (zvŷkŷ).
Perva - ja každu seredu hram z kamaratami fotbal... Sonce, dožď, burja, šňih, choc by ne znam, što sja ďijalo... ja hram FOT-BAL... Porozumila jes?
-Porozumila...
-Druha pryvŷčka - každu pjatňicu hram z kamaratami mariaš... Porozumila jes? Každu pjatňicu MA-RI-AŠ...
-Porozumila...
-I nakonec treťa pryvyčka - každu neďilu chodžu lovyty/chapaty rybŷ, idu na rŷbalku... Sonce, dožď, burja, sňih, svekrynŷ narodenynŷ, všytko jedno, ja idu na rŷbačku... Porozumila jes?
-Porozumila...
-Maš iši dajakŷ oprosŷ/žvidaňa...
-Ňi, všŷtko jem porozumila...!
-A može i tŷ maš dajakŷ pryvŷčkŷ...?
-Hej mam, jednu... Ja každyj večur o 10 hodyňi seksuju. Je muž doma, ne je muž doma, všytko jedno, ja mam SEKS... Porozumiv jes?!

Hvaryť kamaratka Paraski:
-Čula jem, že z Vasyľom spyte odďileno, každyj u druhi komnaťi/izbi... Perebač, že jem zvedava, ale jak to mate z intymnosťami...?
-Kiď dašto Vasyľ choče, ta zapyskať...!
-A kiď tŷ dašto chočeš...?!
-Prydu za nym i sja zvidam: Ne pyskav jes Vasyľu...?!

Paraska:
-Dakoly sja mi choče, žebŷ ňa dachto lem tak poobjimav i poviv: "Znam, že ťažko... No lem vŷtrym a všytko zajs bude dobri ....tu maš čokoladku i 2 milionŷ evr..."

Paraska Vasyľovi.
-Zaplať mi 100 € za každe zošmarene kilo i budeš viďiv jak skoro pochudnu!
-Parasko, boj sja Boha! Takyj dorohŷj šmalec ne prodavajuť nygde na sviťi...!

Puť ku serdcu chlopa vede čerez žaludok. No Rusnaci vŷnašly skratku - čerez pečunku...!

-Moja Paraska rišyla pochudnyty i počala rajtuvaty na koňi...
-No i podarylo sja ji, Vasyľu?
-Ňi, ale kiň pochudnuv 15 kg...!

Ujko Vasyľ filozofom:
-Lipše smotrity na to, što ne možeš pomiluvaty, jak miluvaty to, na što sja ne možeš any posmotrity...

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Teta Paraska smutno svoji kamaratki:
-Moji ďity jak dvi kvapky rosy poďibny na Vasyľa a ne na mene... Ja ne žena, ja kseroks (xerox)...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať