Ujko Vasyľ...


Ujko Vasyľ:
-Kibŷ už skoro pryšla zyma... Bo čudne v oseňi jar čekaty...

-Vasyľu, jak sja ty chočeś dostaty do raja, kiď 5 zo 7 smerteľnŷch hrichiv to tvoje hobby...

-Dobrŷj deň, mane pro Vas vŷslidkŷ testu - vaša manželka hruba/tehotna...!
-Dobrŷj deň, ale to ne može tak bŷty, ja soj davam vse velykŷj pozir...!
-Hej, ale znate to, to jak na dorohi. Vŷ ostorožnŷj a druhŷ ňi...

Moloda para ležyť po seksi...
-Petryku, povič mi u ti krasňi chviľi dašto take, našto ňikda ne zabudu...
-Dobri. Mij ďido umer na ťim dyvaňi mynulyj tŷždeň...!

Ujko Vasyľ, starŷj odbojar:
-Ja ne rozumľu, jak u biatloňi možeš pryty do ciľa druhŷj, kiď maš pušku...

Vasyľ prodavať na torhu u Labirci.
-Čom totŷ jajca suť takŷ brudnŷ?!... zviduje sja holosno moloda paňička.
-Paňi, kurkam nastavyly taku prisnu normu, že ne majuť any čas na osobnu hygienu...!

-Vasyľu, borovičku jes ponalyvav?
-Hej, ponalyvav...
-Sobi i mi?
-Hej, sobi i mi...!

-Zo všytkŷch religiji komunŷste najvecej ne naviďili judaizmus...
-Čom soj to dumaš, Vasyľu?
-Ta lem soj spomjaň na subotnykŷ - robyš u subotu a iši i zadarmo...!

-No i taaaak..., źebŷ bŷty dobrov ženov, tak treba bŷty doma - gazdŷňov. na navštevi - caricov a u postely - prostitutkov...
Velykŷj pozir! Nŷč ne pereputaty/ne poplesty...!

-Mamko, mamko, ja 3-D drukarňa/tlačarňa...!
-Sŷnku, zapryj dveri na WC - kiď tronŷš...!

Ďitynstvo sja kinčiť ťehotenstvom, zato chlopi vičnŷ ďity...!

Molodyj par v postely po seksi.
-Povič mi Andrijku, že jem plana/zopsuta ďivka...
-Hej, Marčo, tŷ jes zopsuta ďivka...
Prytysne sja iši micniše ku mi i hvaryť:
-Pošepkaj mi, jak jem micno zopsuta...
(Spomjanu soj, jak večur u cukrarňi ne choťila tortovyj zakusok a nakonec zjila mij...)
-Marčiko, ty prosto čudo...

Žviduje sja Vasyľ kolo pyva molodšoho kamarata:
-Andrijku, čuv jem, že jes bŷv pry poroďi? Jakŷj micnŷj zažŷtok to bŷv pro tebe?
-Jak-lem to pojasnyty...?! Takŷj samŷj, jak-kibŷ vam ujku vŷhorila najmilša korčma...!

-Ujku Vasyľu, našto mate stoličku kolo posteli?
-Kiď rano stanu zunovatŷj - ta soj dakus odpočinu...!

-Kiď ti počas seksu zaspyť partnerka - ne znervozňuj sja...!
Maš jej povne dovirja...!

Mudrota ujka Vasyľa:
-Čiste sumliňa - peršŷj pryznak sklerozŷ...

-Osiň to vtodŷ, kiď kuryš i pješ, ale lem v teplŷch ponožkach/štrymfľach.
Bo zdravičko soj treba choronyty...!

-Ujko Vasyľu, kiď vŷ perežŷjete u jedňim jednorazovŷm rušku dvi falŷ pandemiji koronoviru - ta vŷ nesmerteľnŷj...!

Ujko Vasyľ:
-Ne hledajte na mi plusŷ any minusŷ, ja ne baterija...

Mudra Paraska hvaryť Marči::
-Ňikda sja mi ne skarž na svoho muža.
-Ta čom, mamko?
-Tŷ mu perebačiš, ale ja ňi....!

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Perestup na julianskyj kalendar i dostaneš nahorodu - dalšy dva tyždňi avgusta...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať