Ujko Vasyľ...


Vasyľu, čom vŷ nosyte o dvi čisla menšŷ bokanči?
Žena je mi nevirna, ďivka sja perespala, sŷn propadať u školi...
Znate jake krasne je poťim sja večur - vŷzuty...?!

Čiste sumliňa - pryznak planoj pamjaťi...!

Vasyľ:
-Ja pryšov do roboty robyty a ne odpovidyty na durny oprosy...
Čom jem pjanyj, čom spľu, furt lem čom, čom...!?

-Peršŷj prŷpad dodavaňa stravŷ do karantenŷ (samoizolacija na samoťi)
opracuvanyj u literaturňim ďili - to propovidka Červena karkuľka...

Ujko Vasyľ:
-Lehše ľudi odurity, jak jich peresvidčity, že suť odurenŷ...
(A prošu, lem nŷjak raz im ne hvarjte, že suť durakŷ...!)

Vy uz odchodyte?
-Hej,
-Ta čom tak pomaly...

-Marčo, poď zo mnov do reštavraciji na večeru!
-Ňi! Ja sja na tebe hňivam. Iď soj sam...
-Ja ne možu bez tebe - bo ne mam hrošŷ...

Ujo Vasyľ:
-Krasnŷ časŷ, ťamyte iši?! Ľude sja dohvarjajuť o chviľi/počasí... ne o koroňi...

Taksikar hvaryť ujkovi Vasyľovi...
-Perebačte tot puch, včera sja mi tu štoskaj rozľalo...
-Nyč strašne, ja uz paru dňi žaden pach ne čuju... A any smak ne mam...!

Ujo Vasyľ:
-Krasnŷ časŷ, ťamyte?! Ľude sja dohvarjajuť o chviľi/počasí... ne o koroňi...

-Kupuvav soj prezeravativŷ do vŷrostu / na vŷrost, no vŷrost ne vŷris....

-Marčiko, tu maš čokoladu a ponuknŷj/pohostyj ďidka i babku...
-Ďidka hej - babku ňi...!
-Ta čom...
-Ďidko cukrovkar, ne vozme - a babka bŷ vžala....

Eksorcista:
-Dobrŷj deň ujku Vasyľu! Ja jem pryšov, žebŷ jem demona z vas vŷhnav...!
Vasyľ:
-Dobryj, ale ja jem vas ne klykav...
Demon vystrašeno:
-Ja-a-a klykav...!

Paraska balyť Vasyľa do kupeľiv i tak mu dohovarjať:
-A prošu ťa, ne keľtuj hrošy na toto, što maš doma zadarmo...!

-Pan dochtor, pan dochtor, zubŷ mi čomuskaj požovťily....!
-Ujku, ošiň pryšla...

Paraska davař rady Marči.
-Kiď budeš chlopa/muža slabo kormyty, ta vin tak micno pochudne, že z ňoho buduť trenirkŷ padaty.
No ne u vas doma... !

Oslava sja lvŷdaryla... Chočeš sja pochvalyty - no ne možeš, bo haňba o ťim hvaryty...

Žŷvot bars korotkŷj, ne traťte ho nadaremno !
Seďte cilŷj deň na facebooku i vaďte sja z neznamŷma durakami...!

-Ja ťa ľubľu...
-Ohooó... a što sja ti stalo?

Ujko Vasyľ:
-Kibŷ už skoro pryšla zyma... Bo čudne v oseňi jar čekaty...

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Chrabrisť, česť i odvaha - try pryznaky pjanoho Rusnaka...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať