Ujko Vasyľ...


-Všytkŷ hvarjať, źe Vasyľ alkaš/alkoholyk, no ale jake dobre serdce mať....!
-Skady to znaš?
-Sam je viďiv, jak sja na ňoho obernuly dvomi bezdomovci, źeby jim pomih...
A tu Vasyľ takoj prodemonštruvav svoju dobrotu. Hvaryť jim:
-Ne znam jak Vam pomoči... Chočete, podaruju Vam porožňi fľašky...?!

Kiď keď ďivka - blondinka, može sja perebarvyty... No, ale kiď parobok durak - ta to už na furt...!

Ujko Vasyľ:
- Najkoštovňiša ovoščina/ovocie na sviťi - advokado...

-Motoryk Moskvič mav jedno plus - na akumulatori...

Paraska hvaryť Vasyľovi:
-Jaka šumna para totŷ našŷ novŷ suside: vin ju furt objimať, ciluje, hladkať rukŷ, smije sja, šepkať ji do uška...
Čom tŷ toto tŷž ne robŷš?
-Parasko, što jes odurila, ta ja ju any ne poznam....

Borovička na rusyňskŷch poľovačkach, zachranyla vecej žviriv, jak Greenpeace...

Paraska vypovidala na policiji...
-Kiď jem vošla do spalňi, ta jem zbačila holoho Vasyľa z našov susidov. Obidvoje sja na mene pomsotrily i vmerly...
...na koronovirus!
Ujko Vasyľ:
-Ne choťiv jem vŷpyty, ale jem vŷpyv...
Tomu my na rusnakoch hvaryme - micna želizna voľa...

Sigmund Freud vsjady viďiv falustičnu symbolyku.
A mav pravdu, ta lem posmoťte jaka chu*na sja ďije kolo nas...

-Marčo, ty jes perša ďivka, kotru ľubľu...
-Bože, zajs panic...!

Teta Paraska:
-Tiko kcal u sľuboch/obicjankach, kotrŷma nas kormjať politici?

-Synu, odrikaš sja od satana...!?
-Otče, ne možu...! Ja mam z ňov troje ďity...

-Parasko, interesne, pervych četvero vašych manželiv umerlo na otravu hrybami a pjatŷj upav z drabynŷ...
-Ne ľubyv/choťiv isty hrybŷ...!

Paraska:
-A vŷ chto?
-Chlop z vašoj fantaziji...
-A čom ste lem sam...?!

Moja Paraska mudra i terpelyva žena. I kiď sja dakoly povadyme, ta ňa doma furt čekať smačna večera - boršč, tatarčanŷ pyrohŷ, mačanka i zakusok. Pravda, všytko u jedňim taňiri...

Idealna para.
Vin jej pervyj a ona joho poslidňa...!

Pan dochtor mi sja vydyť, že jem nočnŷj motylyk - potemryk...
-Ta to ne ku mi ujku, psychiatrija vŷšše..
-No, ale svitlo horilo tu u vas...!
Ujko Vasyľ:
- Kiď mam sudyty koronakrizu po množstvi/čisli anekdot, karikatur... Takoj veseloj pandemiji iši ňigda ne bŷlo...

-Tratyty 12-ročnŷj koňak na 19-ročnu Marču - ne bars dobra dumka...!

Kiby USA viďily, što robyť USA v USA, poťim bŷ USA vtorhly do USA, žebŷ oslobodyty USA od USA...

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Dohvarjajuť sja dvi korovy.
-Mi sja vydyť, že ony nas kormajť lem zato, žeby pyly naše moloko a nakonec nas i tak zabjuť i zjiďať...
-Perestať zo svojimi durackyma konšpiracijami, bo sja ti cile stado bude smijalo...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať