Zasadal menšinový Výbor: Bude sa aktualizovať koncepcia menšinového vysielania RTVS - má viac reflektovať na požiadavky menšín

09.09.2020


Pod vedením predsedu Lászlóa Bukovszkeho sa uskutočnilo jesenné zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Výbor sa okrem iných tém zaoberal s prioritne sčítaním obyvateľstva a koncepciou rozvoja menšinového vysielania v RTVS.

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej štatistiky a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková informovala členov Výboru o pripravovanej komunikačnej kampani, v rámci ktorej v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny budú propagovať aj dôležitosť priznania si národnosti a materinského jazyka. Splnomocnenec László Bukovszky prisľúbil pomoc pri prekladoch propagačných materiálov do piatich menšinových jazykov, ktorých jednotný dizajn zabezpečí štatistický úrad. Ivančíková ďalej informovala, že elektronický sčítací formulár bude aj v menšinových jazykoch  prístupný od 21. septembra. Zámerom štatistického úradu je v priebehu jedného týždňa overiť zrozumiteľnosť formulárov pre verejnosť a v nasledujúcom kroku otestovať prácu v teréne, v rámci ktorej sa zamerajú aj na marginalizované komunity.   

Nadväzujúc na augustové spoločné stretnutie zástupcov Výboru a Rady RTVS sa zasadnutia Výboru zúčastnil aj Martin Kákoš podpredseda Rady RTVS a členovia Rady RTVS Ildikó Nagy a Dóra Húshegyiová. Výbor dlhodobo kritizuje prístup vedenia RTVS k menšinovému vysielaniu. Nazdávajú sa, že RTVS porušuje zákon tým, že v celkovom vysielacom čase nie je proporčne zastúpený menšinový podiel, pričom vysielací čas nie je pevne stanovený a národnostné redakcie sú personálne a finančne poddimenzované. Kákoš upozornil, že Rada sa kontinuálne zaoberá neuspokojivým stavom menšinového vysielania, o  čom svedčia aj výročné správy RTVS. Vyslovil názor, že určité zlepšenia nastali, ale nepovažuje ich za uspokojivé.  Z tohto dôvodu Rada RTVS na augustovom zasadnutí dala za úlohu generálnemu riaditeľovi RTVS pánovi Rezníkovi aktualizovať do konca októbra koncepciu menšinového vysielania. Výbor prediskutoval možný rozvoj menšinového vysielania a dohodlo sa, že zástupcovia menšín poveria odborníkov zo svojich radov, ktorí s riaditeľom Sekcie národnostného vysielania Attilom Lovászom prediskutujú novú koncepciu rozvoja menšinového vysielania.

Generálna riaditeľka Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monika Gajdácsová informovala, že dlhé roky pripravovaná učebná kniha „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, ktorá má slúžiť pre žiakov slovenských škôl, aby získali poznatky o národnostných menšinách, je hotová a prekladá sa do maďarčiny. Členovia Výboru pripomenuli, že kniha je prioritne určená pre slovenské školy, preto nevidia dôvod, aby sa naďalej odďaľoval proces jej zaradenia do vyučovania. V tejto súvislosti preto Výbor požiadal Štátny pedagogický ústav neodkladne finalizovať a zverejniť učebný materiál „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, aby mohol byť zaradený do učebných osnov.
 
Závery XXXVIII. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny
konaného 9. septembra 2020 v priestoroch Účelového zariadenia vlády SR Hotel Bôrik
 
Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej aj ako „výbor“) na XXXVIII. zasadnutí prerokoval v rámci programu celkovo 8 riadnych bodov.
 
Výbor:
prerokoval a uznesením č. 165 zobral na vedomie Správu o príprave Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021;
prerokoval a uznesením č. 166 zobral na vedomie Správu o spoločnom zasadnutí zástupcov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a Rady Rozhlasu a televízie Slovenska;
prerokoval a uznesením č. 167 zobral na vedomie Informáciu o Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2019 – 2020;
prerokoval Informáciu o Akčnom pláne ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020 a uznesením č. 168 k aktivite 5 operačného cieľa 3 Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám požiadal Štátny pedagogický ústav neodkladne finalizovať a zverejniť učebný materiál „Zoznámme sa, národnostné menšiny“, aby mohol byť zaradený do učebných osnov.
 
V bode Rôzne výbor prerokoval:
informáciu o aktivitách splnomocnenca týkajúcich sa zlepšenia aplikácie jazykových práv národnostných menšín;
informáciu o doplňujúcich voľbách náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku a nemeckú národnostnú menšinu.

Zdroj: 
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk//zasadal-mensinovy-vybor-bude-sa-aktualizovat-koncepcia-mensinoveho-vysielania-rtvs-ma-viac-reflektovat-na-poziadavky-mensin/

Foto: 
Ilustračné

Aktuality

Zobraziť všetky
31.12.2020

Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov, 2020

SME RUSÍNI //МЫ  РУСИНЫ ​//СЬМЕ РУСИНЫ ​​​​​ ​ "Dejiny do každej rusínskej rodiny..." Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov  druhé vydanie, Bratislava 2020 počet strán: 240, 120 x 210 mm mäkká šitá väzba V4 jazyk: slovenský ISBN 978 - …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
25.11.2020

ZLOMENÝ GENERÁL PROSIL Z VÄZENIA O MILOSŤ: ROBIL SOM POCTIVO, ALE NEMAL SOM SCHOPNOSTI

List, ktorý napísal pred 65 rokmi vo väzenskej cele, prináša úplne iný pohľad na Ludvíka Svobodu. Generál, ktorý sa v tom čase stal pre komunistický režim nepohodlný, v ňom úpenlivo prosil o milosť. V archívoch sa zachoval list adresovaný pre…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.11.2020

75. VÝROČIE VZNIKU DIVADLA ALEXANDRA DUCHNOVIČA

24.11.1945 bolo založené v Prešove na družstevnom základe Ukrajinské národné divadlo, predchodca dnešného Divadla Alexandra Duchnoviča. Prvou premiérou divadla, ktoré okrem niekoľkých profesionálov angažovalo najmä talentovaných amatérov, bol…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.11.2020

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů Prvním krokem k uskutečnění sovětské „kulturní revoluce“ na Podkarpatsku byla likvidace rusínského školství, demonstrativní pálení rusínských školn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.11.2020

Před 75 lety se Československo rozloučilo s Podkarpatskem. Oblast se „vrátila“ Ukrajině, k níž dříve nepatřila

„Stará hranice mezi bývalou Podkarpatskou Rusí a Slovenskem se změnila. Namísto zemské hranice nastoupila hranice státní, která nás však nebude oddělovat od Sovětského svazu,“ informoval o definitivním konci společného soužití Čechoslováků a Rus…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.11.2020

Před 70 lety byl v Jáchymovských dolech zaveden systém sovětského gulagu

Nechvalně proslulé jáchymovské tábory a doly, v kterých trestanci za nelidských podmínek těžili uran pro Sovětský svaz, fungovaly mezi roky 1949–1961. Charakter totální třídní šikany začal být vůči zdejším politickým vězňům uplatňován právě před…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Marčo, ty jes moja vysnyvana ďivka, šuvna, vesela, vyžarujuča ženskosť, laskavosť...
-Andriju, ty sja chočeš zo mnov vyspaty, pravda?
-A iši i mudra...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať