Humenné. Pozvánka na výstavu fotografií RUSÍNI 

Humenné. Pozvánka na výstavu fotografií RUSÍNI 
04.12.2018

Vihorlatská knižnica v Humennom, Fotoklub Reflexa a autor Tomáš Leňo 
Vás pozývajú na výstavu fotografií 

RUSÍNI

výber z dlhoročného tematického projektu
5.12.2018 - 31.1.2019

Priestory Vihorlatskej knižnice v Humennom     

Stručne o projekte a publikácii Rusíni
Fotografický projekt Rusíni autorskej dvojice Tomáš Leňo a Jozef Ondzik je dlhodobý dokumentaristický projekt o živote Rusínov, zachytávajúci v priebehu troch desaťročí život rusínskej menšiny vo všetkých jej prejavoch so zameraním na zachytenie dôležitých a typických kultúrnych, spoločenských, historických a religióznych prejavov. Autori na projekte pracovali od roku 1980. V obrazoch zo všedného dňa je projekt sociologickou a antropologickou štúdiou dediny severovýchodného Slovenska na prelome druhého a tretieho tisícročia. Projekt bol parciálne prezentovaný už v procese svojho vznikania na výstavách priamo v lokalitách, ktoré zachytávajú fotografie a v galériách lokalizovaných v regióne, kde žije rusínska menšina (Ruský Potok 1997, Jalová 1998, Humenné 1998, Poprad 1998 - Dom fotografie, Svidník 1999 - Múzeum ukrajinsko - rusínskej kultúry, Snina 2000 - Dom Matice Slovenskej, Prešov 2001 - Šarišská galéria, Ruský Kerestúr 2004 - Srbsko) tak aj v galériách vo Viedni - 2000, Miláne - 2000, Bratislave - 2000, 2002, 2007, 2012 a v Novom Sade v Srbsku v roku 2005.


Tomáš  LEŇO
Narodil sa 6.6.1964 v Humennom. Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Humennom (1983), absolvoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove (1989). Od toho času pracoval v kultúre (redaktor v regionálnych novinách, redaktor mesačníka Vestník pre potreby štátnej správy, venoval sa aj výstavníctvu s dôrazom na fotografickú tvorbu a zastával funkciu riaditeľa Vihorlatskej knižnice v Humennom.

Fotografickej tvorbe sa začal venovať už na strednej škole a v tomto záujme pokračoval. Výber najvýznamnejších fotografických aktivít:

1986-1987 Fotografia academica - medzinárodná fotografická súťaž študentov vysokých škôl (získal najvyššie ocenenie + 2 mimoriadne ceny, v roku 1987 získal ako jediný z ČSSR 1. miesto
1980-2002 Účasti a ocenenia v postupových súťažiach AMFO)
1981-1987 Zapojil sa do dlhodobého fotografického projektu presídľovania obyvateľov
a výstavby vodnej nádrže v Starine s mimoriadnym tvorivým vkladom.

V kontexte autorskej dvojice s J.Ondzikom pokračovali v téme až do vydania spoločnej publikácie Rusíni v roku 2011 1999 Ako jediný zástupca slovenskej fotografickej scény bol prizvaný k medzinárodnému projektu „Dancing through time“ pripravený Lorenzom Merlom a Lambertom Cantonim v talianskom Miláne. Fotografie z tematického celku Rusíni vystavoval popri takých menách fotografických velikánov ako Henri Cartier- Bresson, Róbert Cappa či Sebastiao Salgado.

1999 - Redakcia fotografického magazínu „du“ v Zurichu vo Švajčiarsku pripravila rozsiahly príspevok pod názvom „Fotoreportáž z Ruského Potoka“ autorskej dvojice Tomáš Leňo a Jozef Ondzik.

Fotografie Tomáša Leňa sú zaradené do viacerých publikácií:
- Ľ. Hlaváč - Dejiny slovenskej fotografie
- V. Macek - Súčasná slovenská fotografia
- A. Hrabušický, P. Hanáková - Stratený čas? Slovensko 1969-1989 v dokumentárnej fotografii
- Tomáš Leňo a Jozef Ondzik: Rusíni (s kurátorským textom A. Hrabušického)

Vystavoval v Taliansku, Rakúsku, Srbsku, Poľsku, Českej republike, Kanade, Maďarsku, na Ukrajine a na Slovensku v individuálnych resp. partnerských (spolu s J. Ondzikom) fotografických projektoch a zúčastnil sa viacerých medzinárodných workshopov.

Zdroj:
http://www.zemplincanonline.sk/sk/aktualne/kultura/pozvanka--rusini/     

Foto:
Tomáš Leno 
www.rusyn.sk
Naspäť na aktuality