Kravčík: Priehrada nám nepomôže, je to myslenie minulého storočia

Kravčík: Priehrada nám nepomôže, je to myslenie minulého storočia
25.01.2020

Združenie Ľudia a voda je proti výstavbe vodnej nádrže Tichý Potok.

TICHÝ POTOK. Výstavba vodárenskej nádrže (VN) Tichý Potok je znovu v hre. Štát podporuje výstavbu tohto diela na rieke Toryse, súhlasia aj vodárne.

Obyvatelia obce Tichý Potok v Sabinovskom okrese a okolia, ale najmä ochranári, s týmto zámerom nesúhlasia.

Po rokoch, kedy táto téma zmizla z verejnej diskusie, je opäť na stole.

Na otázky denníka Korzár, týkajúce sa zámeru výstavby priehrady Tichý Potok, odpovedá ekológ Michal Kravčík zo združenia Ľudia a voda. V súčasnosti pôsobí aj v mimoparlamentnej Demokratickej strane.

Štát oprášil myšlienku postaviť vodárenskú nádrž Tichý Potok? Ako to hodnotíte?

„Tak, že sa vodohospodári aj ministerstvo životného prostredia (MŽP) mentálne zasekli a nezvládajú sa inovovať ani odborne, ani manažérsky, ani ľudsky. Ak si dovolí v správe zámeru jej autor zdôvodňovať potrebu výstavby priehrady Tichý Potok, že na svete je alternatíva už iba finančne drahý projekt ťahať vodovod z Podunajskej nížiny, tak už neviem, kam až môže klesnúť odborná úroveň vodohospodárov na Slovensku. Toto je úplné dno odbornosti a ponižovanie všetkých poctivých vodohospodárov na Slovensku. Zanedbávať starostlivosť o vodné zdroje na východe je úplne barbarstvo. Potrebujeme, aby pramene boli vitálne, aby krajina sa nevysušovala, aby aj v období bez dažďov boli pramene výdatné. My to robíme presne opačne. Poškodzujeme krajinu, tá vysychá. Preto zriedkavejšie prší a ak zaprší, tak sú z toho rozsiahle povodne. Tomu sa treba venovať prioritne.“

Termín začiatku správneho konania bol určený na 9. 12. 2019, podľa kritikov zámeru nebolo preto počas sviatkov dosť času na pripomienkovanie. Vnímate to tak?

„Je dosť primitívne určiť začiatok správneho konania 9. 12. 2019 a zverejniť zámer 19. decembra 2019 na enviroportáli ministerstva životného prostredia (MŽP). Ja som sa dozvedel o tom zámere 28. decembra a ešte do polnoci som zverejnil petíciu, ktorú v priebehu dvoch dní podpísalo 930 občanov Slovenska. Títo experti nás aj cez sviatky držia v pohotovosti, aby sme nezaspali. To, že ľudia spontánne reagovali a reagujú, je dôkazom, že štát v oblasti vodného hospodárstva zlyháva na plnej čiare.

Dávali ste voči tomu pripomienky?

„Doporučene sme 30. decembra zaslali pripomienky na MŽP, ktoré podpísalo 930 ľudí. Doteraz podpísalo viac ako 1 200 ľudí. Aby sme sa stali účastníkmi konania, je potrebných 700 podpisov. Z informácií, ktoré mám, vyplýva, že na hornej Toryse sa spontánne zbierajú ďalšie podpisy.“

Je pravda, čo tvrdí ministerstvo, že súčasné zdroje vody nebudú kapacitne schopné pokryť nároky obyvateľov do roku 2030? Z čoho vyplýva tento údaj?

„Ten údaj vyplýva zo sledovania hydrológie vodných tokov, ktoré vysychajú. A vysychajú preto, lebo sme poškodili krajinu. Rozorali sme medze, odstránili remízky, nechávame lesnými cestami vytekať dažďovú vodu z lesov, urbanizujeme, asfaltujeme, betónujeme zemský povrch a kanalizujeme dažďovú vodu ako zmyslov zbavení a je logické, že sa vyprázdňujú malé vodné cykly. Pretože sa menej vyparí a logicky aj menej do územia padne. O tom budeme hovoriť v Košiciach na konferencii 30. januára, kde odprezentujeme aj novú knižku Návrat stratenej vody. Ak neobnovíme vododržnosť povodí, nepomôže nám na východe ani päť priehrad.

Predniesli ste alternatívu menších nádrží a vodozádržných prehrádzok v horskom teréne? V čom spočíva?

„Volá sa to Modrá alternatíva. Dnes tomu ochranári módne hovoria ekosystémová ochrana vôd. To znamená, že ekosystémy dokážu vyrábať vodu, len stačí im to umožniť. Máme na hornej Toryse pilotný projekt, ktorá nevysychá ani v najsuchšom období a touto technológiou je možno vyrábať viac ako 10-násobne lacnejšie pitnú, zdravú vodu. Za tie isté peniaze, ktoré štát chce investovať do Tichého Potoka, je možné vyrobiť desaťnásobne viac vody. Teda nie sedemsto, ale sedemtisíc sekundových litrov. To znamená, že za 384 miliónov eur je možné vytvoriť systémy vodozádržných opatrení v 338 obciach, ktoré sa nachádzajú v ôsmich okresoch a v troch povodiach okolo Levočských vrchov - Torysa, Poprad a Hornád.“

Počas Radičovej vlády ste v tomto začali konať, neskoršia garnitúra to stopla. Aký to bol vlastne projekt a prečo sa v ňom nepokračovalo?

„Po historických povodniach v roku 2010 naštartovala vláda Ivety Radičovej (SDKÚ) Program zadržiavania dažďovej vody, kde nezamestnaní vo svojich komunitách budovali vodozádržné opatrenia. Za jediný rok viac ako 7 000 nezamestnaných v 488 obciach po celom Slovensku zrealizovali vyše stotisíc vodozádržných opatrení, ktoré sú súčasťou prevencie pred povodňami, suchom, slúžia na ozdravovanie klímy i na to, aby sa lesná zver mala kde napiť vody. Nástupom Ficovej (Smer) vlády sa program okamžite stopol a nepokračovalo sa v tom preto, lebo sa nedalo z neho kradnúť.“

Nie je výstavba vodnej nádrže efektívnejšia než sieť malých nádrží?

„Ekosystémová ochrana vôd je najlacnejšia. To potvrdzuje náš pilotný projekt Modrej alternatívy i štúdia Svetovej banky (Tečúca čistota - Running Pure), ktorá bola spracovaná, keď mestu New York hrozil nedostatok vody. Podľa tejto štúdie je ekosystémová tvorba vôd sedemnásobne lacnejšia než výstavba priehrady. Podľa Modrej alternatívy je desaťnásobne lacnejšie získavanie vodných zdrojov zdravými ekosystémami ako priehradou. Navyše, pri ekosystémovej ochrane vodných zdrojov miestni obyvatelia dostávajú príležitosť práce. Pri výstavbe dostávajú prácu len stavbári.“

Aký vplyv bude mať táto výstavba na tvorbu krajiny a životné prostredie?

„V prípade Tichého Potoka by to bola katastrofa. Geologické prostredie je popretkávané jaskynnými priestormi a stavať priehradu v takej lokalite je doslova nebezpečné nielen pre Tichý Potok, ale pre celé údolie Torysy s ohrozením životov a majetku občanov.“

Budete voči zámeru štátu robiť nejaké ďalšie kroky?

„Najlepšie by bolo, keby štát zmúdrel a konečne pochopil, že vodné hospodárstvo nemôže fungovať na vyschnutej krajine a naakumulovanej vode v priehradách. Snáď to aktéri novej vlády pochopia. Dôkaz je Kalifornia, kde vodohospodársky systém postavený na priehradách zlyháva. Lebo tak vysušili krajinu, že už pol roka neprší a keď zaprší, tak priehrady nedokážu všetku vodu akumulovať. Navyše, priehrady boli projekčne stavané na hydrológiu minulého storočia. Tá je už zmenená na novú realitu časových a priestorových zmien rozdelenia zrážok, čomu vodohospodári nevenujú pozornosť. Skôr si mädlia ruky, že môžu stavať ďalšie priehrady. Táto cesta vedie do pekla.

MICHAL FRANK

Zdroj:
https://presov.korzar.sme.sk/c/22310460/kravcik-priehrada-nam-nepomoze-je-to-myslenie-minuleho-storocia.htm
Korzár
Naspäť na aktuality