Malé obce si často sami komplikujú verejné obstarávanie, tvrdí úrad

Malé obce si často sami komplikujú verejné obstarávanie, tvrdí úrad
26.01.2020

Problém je kontrola eurofondov, tlačia na zmenu legislatívy.

PREŠOV. Zástupcovia samospráv miest a obcí často kritizujú proces verejného obstarávania.

Prekáža im, že verejné obstarávanie je často zložitejšie ako napríklad samotná realizácia prác.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) tvrdí, že to tak nie je a často si starostovia sami komplikujú život.

Zároveň však pripúšťa, že spomínaný problém je vypuklý pri kontrole eurofondov.

Záujem o metodické usmernenia
Pomôcť obstarávateľom má nové stále pracovisko, ktoré ÚVO zriadil na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Čítajte viac: https://presov.korzar.sme.sk/c/22309944/male-obce-si-casto-sami-komplikuju-verejne-obstaravanie-tvrdi-urad.html

Jeho pracovníci budú poskytovať metodické usmernenia.

Je o ne záujem, len za minulý rok vydal úrad vyše štyristo metodických usmernení. Preto si od regionálneho pracoviska sľubujú zrýchlenie a zefektívnenie postupu verejného obstarávania.

ÚVO chce viac pracovať aj so samotnými podnikateľmi, ktorí sa môžu do obstarávania zapojiť.

„Práca s podnikateľmi bola aj z našej strany dlhodobo zanedbávaná. Vnímame ju ako imanentnú súčasť nášho pôsobenia,“ povedal riaditeľ ÚVO Miroslav Hlivák.

Aj na regionálnych pracoviskách chcú poukázať na možnosti, napríklad na predbežné trhové konzultácie.

„Keď sa rozpráva, že verejné obstarávanie je zložité, nehovorím, že nie je,“ podotkol šéf ÚVO.

Podľa jeho slov však obstarávanie zjednodušila novela zákona platná od 1. 1. 2019.

Eurofondy sú problém
„Čo je zložité, je čerpanie eurofondov,“ pripustil M. Hlivák.

Pri čerpaní týchto peňazí je viacstupňová kontrola. „Niekedy pri fondoch trvá príprava dlhšie než realizácia.“

Preto ÚVO iniciuje zmenu zákona podľa princípu jedenkrát a dosť.

„Chceme jeden zákon, jednu inštitúciu. Prijatím takéhoto konceptu sa skráti čas na čerpanie eurofondov o 6 až 9 mesiacov. Sme radi, že nás v tom podporuje aj združenie samosprávnych krajov SK-8,“ povedal šéf ÚVO.

Ďalšou témou je profesionalizácia samotného obstarávania, lebo „za 20 rokov sme sa dopracovali k tomu, že k dnešnému dňu, žiaľ, môže verejné obstarávanie robiť ktokoľvek“.

Pri profesionalizácii by sa podľa neho celý proces nielenže zjednodušil, ale aj skvalitnil: „Zohľadnilo by sa zelené obstarávanie, regionálni podnikatelia, boli by lepšie zmluvy. Zákon sme na to pripravili...“

Stačí šesť krokov
Jaroslav Lexa z Inštitútu verejného obstarávania konštatoval, že nateraz zjednodušili obstarávanie pre malé obce.

Tých sa týkajú najmä zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky, ktoré podľa neho vedia urobiť cez šesť krokov.

Zákazky s nízkou hodnotou sú do 70-tisíc, pri stavebných prácach do 180-tisíc eur.

„Nie je určená minimálna lehota na zverejnenie. Nepredpisujeme, ako sa má písať ponuka. Ide nám len o to, aby to obstarávateľ urobil efektívne, hospodárne a urobil čestnú súťaž. To je všetko, čo požadujeme,“ vysvetlil Lexa.

Doplnil, že lehoty boli skrátené na minimum. Jedenásť dní na tovary a služby pri podlimitných zákazkách, 21 dní na stavebné práce. Čas pri verejných obstarávaniach sa podľa jeho slov stráca pri opätovných kontrolách mimo úradu.

Aké sú možnosti
V rámci návrhu profesionalizácie by mal robiť verejné obstarávanie špecializovaný pracovník. Obce do 500 obyvateľov majú problém zamestnať človeka navyše. Čo s tým?

„Existuje niekoľko spôsobov. Všetko, čo chceme navrhnúť v rámci profesionalizácie, je v praxi uplatniteľné. Na základe našich skúseností z regiónov je viac možností. Jedna osoba percentuálne rozdelená pre viac obcí. Ušetrí sa čas, je tam väčšia garancia, že ide o zákonný postup. Druhá cesta, o ktorej rokujeme s Európskou komisiou je tá, že chceme pre ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) zaviesť centrálnu obstarávaciu organizáciu, ktorá by sústredila práce na tieto najmenšie obce. Akoby si to objednali u nej - chcem trebárs čistiace prostriedky a ona ich zabezpečí. Ďalšia možnosť je spoločné obstarávanie. Ad hoc sa dať dokopy na rôzne typy projektov. Pri legislatívnom riešení prídeme s takým konceptom, ktorý bude odkonzultovaný s obcami a uplatní sa v praxi,“ povedal M. Hlivák.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) poukázal na ďalší problém. „Aj v Prešovskom kraji je veľa obcí, kde je veľmi málo obyvateľov. Musíme pristúpiť k momentu, že sa obce začnú zlučovať. Na spôsob Poľska, kde majú gminy. Toto zjednoduší všetky procesy. Je to téma pre legislatívcov.“

Najčastejšie chyby
ÚVO analyzuje aj najčastejšie chyby, ktoré robia starostovia pri verejnom obstarávaní.

„Niekedy si malé obce, často z nie úplne správneho pochopenia, sami komplikujú život a robia komplikovanejšie obstarávanie než treba,“ ukázal na problém šéf ÚVO. Napríklad pri zákazkách s nízkou hodnotou nie sú námietky.

Ďalšou chybou je, že pri stavebných prácach do 180-tisíc rozdelia to isté dielo na dve časti, aby sa zmestili do tej sumy. „To sa tak počítať nemôže.“

Stáva sa aj to, že nespočítajú si dokopy všetky náležitosti a zo zákazky z nízkou hodnotou je podlimitná.

Aj preto mieni klásť ÚVO dôraz na profesionalizáciu verejného obstarávania, ktorú sa snaží presadiť do zákona.

Bytovka na Mukačevskej
V poslednom čase sa v médiách pretriasa problém objednávania búracích a ďalších prác pri vybuchnutej bytovke na Mukačevskej 7 v Prešove.

Tento proces riadil krízový štáb v rámci mimoriadnej situácie, ktorá stále trvá, teda mimo procesu verejného obstarávania.

„Treba rozlišovať primeranosť reakčného času,“ zdôraznil k tejto téme riaditeľ Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák.

Podľa jeho slov mal krízový štáb niekoľko možností, ale na ňom je zodpovednosť „kedy sa čo bude robiť a aký bude časový rad prác“.

Ku konkrétnym veciam sa nevyjadroval, keďže toto konanie išlo mimo úrad.

Jaroslav Lexa z Inštitútu pre verejné obstarávanie uviedol, že pri takýchto veciach „keď sa chce niečo skryť, veľmi rýchlo sa to nájde“. Preto nemá obavy z toho, že by sa tento proces nedal skontrolovať.

„Čo sa týka investícií, Prešovský samosprávny kraj v tom nie je zakomponovaný,“ povedal župan Milan Majerský, ktorý poukázal na to, že oslovených bolo sedem firiem a ide o veľký objem prác.

„Som presvedčený, že mesto konalo správne, transparentne, čestne. Bola to len objednávka, nikto si nedovolí neurobiť práce. Treba však dôkladne informovať verejnosť o každom eure, je to pod drobnohľadom,“ uviedol.

Zdroj:
https://presov.korzar.sme.sk/c/22309944/male-obce-si-casto-sami-komplikuju-verejne-obstaravanie-tvrdi-urad.html

Foto:
Jaroslav Lexa (vľavo, Inštitút verejného obstarávania), Miroslav Hlivák (ÚVO) a župan Milan Majerský (vpravo).
Zdroj: Michal Frank
Korzár
Naspäť na aktuality