Na Slovakiji do evroparlamentu kandidujuť i Rusynŷ  

Na Slovakiji do evroparlamentu kandidujuť i Rusynŷ  
14.05.2019

25-ho maja 2019-ho roku buduť prochodyty vŷborŷ do Evrospkoho parlamentu na Slovakiji. Dovjedna s’a do vŷboriv zaregistrovalo 31 političnŷch subjektiv. Slovakija bŷ u evroparlamenti mala maty 14 deputaťskŷch kresel. Pravda, po vŷborach pide na perše zasidaňa lem 13 predstavyteliv Slovakiji, ostatňe kreslo bude k dispoziciji až po breksiti, keď do ňoho dijde. Na kandidačnŷch spyskach političnŷch subjektiv nachoďať s’a i Rusynŷ, kotrŷ bŷ maly interes vŷrišovaty o evropskŷch spravach u Štrasburzi i Bruseli.

Prynosyme vam perehľad rusyňskŷch kandidativ. Zvertame vašu uvahu, že suť vŷbranŷ totŷ, kotrŷ suť aktivnŷ v rusyňskim rusi, abo o kotrŷch minimalno zname, že s’a holos’ať ku Rusynam, ne tajať to. Kandidatŷ iduť za vŷlosovanŷm por’adkom političnŷch subjektiv pro Evropskŷ vŷborŷ 2019 na Slovakiji. Perehľad ne je vŷražiňom našŷch simpatij abo nesimpatij odnosno okremŷch političnŷch subjektiv ci kandidativ.

Smer-SD – Martin Karaš
Za najmicnišu političnu partiju v slovac’kim parlamenti i jednočasno v slovac’kij vladi – Smer-SD, kandiduje rodak iz Kamjunkŷ Martin Karaš.

Absolvent Slovac’koj seľskohospodar’skoj fakultŷ s’a v rusyňskim rusi angažuje dovhŷ rokŷ. Joho aktivnosty mož bŷlo vydity v ramkach organizaciji molodŷ.Rusynŷ, teper’ holovno v ramkach Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku, kotroj je predsedom. Za Slovakiju je momentalno i členom Svitovoj radŷ Rusyniv, kotra je vŷkonnŷm organom Svitovoho kongresu Rusyniv v medžikongresovim periodi. Okrim toho znajuť ho i folkloristŷ, vede Folklornŷj kolektiv Barvinok. Je jednŷm z holovnŷch organizatoriv podiji Slavnosty Rusyniv pid hradom v Starij Ľubovni, ale angažuje s’a i v mnohŷch dalšŷch rusyňskŷch podijach. V rodnim seli je siľskŷm deputatom i zastupnykom starostŷ. Ostatni rokŷ je dyrektorom Ľubovňaňskoho osvitňoho centru.

Jak informuje, v prypadi zvoliňa bŷ s’a chotiv zanymaty mistnŷm i regionalnŷm rozvytkom, rozvytkom kulturŷ narodnostnŷch menšŷn i tradičnov narodnov kulturov. Na kandidačnim spysku socialnŷch demokrativ kandiduje z ne calkom poslidňoho, 13-ho misc’a.

Slovenská národná strana – Jan Holodňak
Rusyn našov s’a i na kandidačnim spysku slovac’kŷch nacionalistiv. Slovenská národná strana Svidnyčana Jana Holodňaka zdobŷla za svoho člena išči pered ostatnima komunalnŷma vŷboramy na Slovakiji, kotrŷ prochodyly v oseny 2018-ho roku.

Vŷštudovanŷj strojar’ zakinčiv Vŷsoku školu techničnu v Košŷc’ach. Do šŷršoho vidoma distav s’a jak primator mista Svidnyk. Na tij posadi bŷv dva funkčnŷ periodŷ – od 2010-ho do 2018-ho roku. V ostatnich vŷborach mandat ne obhajiv, choc’ okrim vlastnoj političnoj partiji pidtrymovala ho i socialnodemokratična partija Smer-SD. Jak primator ne sperav robliňu rusyňskŷch podij, jak to možeme vydity inde, navspak, i vďaka joho zhodi i pidpori mohlo vŷnyknuty mnoho dobrŷch podij.

Slovenská národná strana, kotra je tak samo u vladnij koaliciji, maje na oficialnim vebsajti lem mena svojich kandidativ. Što konkretno choče kotrŷj kandidat v prypadi zvoliňa prosadžovaty, s’a ne dočitate. Kebŷ s’te naperek tomu, že ne znate program, chotily vydity Jana Holodňaka v evroparlamenti, kandiduje iz 11-ho misc’a.

Starostovia a nezávislí – Ľubomir Šestak
Starostove i nezaležnŷ daly na svij kandidačnŷj spysok Ľubomira Šestaka. Dnes’ žŷvnostnyk maje pochodžiňa v Malim Lypnyku i Sulyni, jak sam pyše.

Maje 21-ričnu praktiku v privatnim sektori i 12-ričnu praktiku u verejnij spravi. 15 rokiv je projektovŷj menežer z medžinarodnŷma certifikatamy. Joho temamy jak kandidata do Evropskoho parlamentu suť regionalnŷj rozvytok, roboči misc’a i socialna inkluzija. „Rozjidať ho“, jak pyše na svojim oficialnim fanpejdži na siti Facebook, situacija, kotra prymušať opuščaty Slovakiju molodŷch ľudej ci neefektivita pry čer’paňu evrofondiv. Jak evrodeputat bŷ chotiv okrim inšoho vŷtvoryty programŷ, kotrŷ pomožuť marginalizovanŷm grupam zalučity s’a do štodennoho i robočoho žŷvota.

Političnŷj subjekt Starostovia a nezávislí dav Ľubomira Šestaka na 4-te misce na svojim kandidačnim spysku. Starostove any ne majuť 14-člennŷj spysok, dovjedna kandiduje lem 6 ľudej.

Strana práce – Mychal Buraľ
Za slovac’kŷch lejbristiv s’a na kandidačnŷj spysok distav Mychal Buraľ, dnes’ biznismen, kotrŷj pochodyť iz Staščina.

Buraľ študovav na vtohdŷšnij ukrajiňskij Gimnaziji Tarasa Ševčenka v Pr’ašovi, odkŷľ joho krokŷ vely do Bratislavŷ, de zakinčiv Pedagogičnu fakultu Univerzitŷ Komeňskoho. Dalšu dopovňujuču osvitu zdobŷv na Serednij fachovij školi Policajnoho zboru i na Akademiji Policajnoho zboru. Dovhŷ rokŷ dijav v ramkach policiji, na r’aďačich funkcijach dijav i na Prezidiji Policajnoho zboru Slovac’koj republikŷ. Od 2013-ho do 2018-ho roku bŷv u diplomatičnŷch službach. Joho misiji bŷly na ambasadach v Prazi i Kyjevi, de zanymav s’a bezpečnostnov politikov. Odnosno toj temŷ peredavav lekciji na riznŷch podijach, medžinarodnŷch konferencijach i bŷv na stažach v zahraniču.

Any pry Mychalovy Buraľovy ne mož najty konkretnŷ temŷ, kotrŷma bŷ s’a chotiv z poziciji evrodeputata zapodivaty. Na oficialnim sajti partiji, za kotru kandiduje iz 2-ho misc’a, mož najty lem obščŷ tezŷ lejbristiv, z kotrŷma choťať oslovyty volyčiv. Jednov z nych je „sotvoryty usloviji pro našŷch hraždaniv, žebŷ ne musyly chodyty za robotov do zahraniča.“

Most-Híd – Mychal Goriščak
Koalična partija Most-Híd dovhodobo choče budovaty obraz, že je tu pro všŷtkŷch – narodnostnŷ menšŷnŷ i majoritu. Rusyňsku menšŷnu oslovľujuť cilŷ rokŷ holovno dvomy jij predstavyteli – Petro Krajňak, kotrŷj je dnes’ deržavnŷm sekretar’om rezortu školstva, i Mychal Goriščak.

Jak raz Goriščak distav s’a na spysok partiji pro vŷborŷ do Evropskoho parlamentu. Mychal Goriščak je rodženŷj Svidnyčan, vŷštudovav politologiju na Pr’ašivskij univerziti v Pr’ašovi i dalše študovav pravo v Bratislavi. Dnes’ je dyrektorom Ur’adu robotŷ, socialnŷch sprav i rodynŷ v Bardejovi, a jednočano je i viceprimatorom rodnoho Svidnyka. Goriščak je peresvidčenŷj, že politika potrebuje vekšu reprezentaciju ľudej z regioniv ciloj Slovakiji, a to i na urovny Evropskoj uniji. Joho temŷ suť socialnŷ – mzdŷ, penziji, pidpora v bezrobitnosty. Jak evrodeputat bŷ chotiv pryčinyty s’a o vŷrivnavaňa regionalnŷch riznic’ nelem u Evropi, a i na Slovakiji.

Pokľa bŷ vas peresvidčiv Mychal Goriščak, Most-Híd dav jedynomu rusyňskomu kandidatovy na svojim kandidačnim spysku 4-te misce.

Demokratická strana – Mychal Kravčik
Demokratická strana je v jednim vŷňatkova. Je jedynov, kotra za lidra kandidačnoho spysku postavyla Rusyna – Mychala Kravčika, kotrŷj je jednočasno i predsedom slovac’kŷch demokrativ.

Mychal Kravčik narodyv s’a na teritoriji dnešňoj Ukrajinŷ, joho rodiči bŷly rusyňskŷ optantŷ, kotrŷm s’a pizniše podarylo vernuty do Čechoslovakiji. Enviromentalista Kravčik zdobŷv u 1999-im roci Goldmanovu premiju (Goldman Enviromental Prize), kotra s’a peredavať za vŷznačnŷ naukovŷ doslidžiňa, techničnŷ vŷnachodŷ ci za vklad do ľuďskoj spoločnosty. Je absolventom Stavebnoj fakultŷ Slovac’koj techničnoj univerzitŷ v Bratislavi i visem rokiv robyv na Slovac’kij akademiji nauk. Zanymať s’a ekologičnŷma voprosamy, publikovav mnoho robot, vkľučno knyžok. V rokach 1992 až 1998 vojovav proty vŷbudovaňa vodnoj prohradŷ kolo rusyňskoho sela Tychŷj Potik na rici Torysa. Vladnŷj projekt bŷv i joho zasluhov zastavlenŷj i nakonec’ zrušenŷj. Jak raz za toto distav Kravčik spomynanu Goldmanovu premiju. Z ekologičnŷma temamy kandiduje i do Evropskoho parlamentu. Momentalno je deputatom Krajskoho zastupyteľstva Košŷc’koho samospravnoho kraju. Na tij posadi je od krajskŷch vŷboriv u 2017-im roci.

Pokľa bŷ vas Mychal Kravčik peresvidčiv i vŷ mu chotily pomoči obnovyty staru slavu partiji slovac’kŷch demokrativ, kotrŷ po Druhij svitovij vojni na Slovakiji vŷhraly vŷborŷ, kružkujete kandidata čislo 1.

PETRO MEDVІĎ 

Žridlo:
http://www.lem.fm/na-slovakiyi-evroparlamentu-kandiduyut-rusinyi/
LEM.FM (Lemkowyna, Poľsko)
Naspäť na aktuality