Odbŷlo s’a 30-te zasidaňa Okruhloho stola Rusyniv Sloveňska

27.11.2019


V subotu 30-ho novembra 2019-ho roku odbŷlo s’a v Pr’ašovi vže 30-te zasidaňa Okruhloho stola Rusyniv Sloveňska (OSRS). Na zasidaňu, kotre odkrŷv predseda OSRS, platforma pryvitala i starostiv sel, kotrŷ ne suť členamy.
OSRS na ostatňe zasidaňa okremo zaprošala starostiv rusyňskŷch všŷtkŷch sel, žebŷ z nyma odkonzultovaty pryhotovliňa i prochodžiňa podij v ramkach Roku rusyňskoho sela, kotrŷj platforma vŷholosyla na rik 2020, i jednočasno s’a obhovoryla z tŷm povjazana kampaň pered perepysom naseliňa, kotrŷj bude prochodyty u 2021-im roci.

Rik rusyňskoho sela
Po prezentaciji Petra Štefaňaka, v kotrŷj bŷly predstavlenŷ okremŷ aktivnosty, kotrŷ bŷ s’a maly v ramkach Roku rusyňskoho sela realizovaty, OSRS vŷrišŷv, že bude vŷtovorena okrema roboča grupa, kotra bude maty zadaču realizovaty dojidnanŷ podiji v okremŷch rusyňskŷch okresach.

Staraty bŷ s’a o to maly regionalnŷ koordinatorŷ, kotrŷch prezidija platformŷ oslovyť i na osnovi rekomandacij starostiv ci rusyňskŷch aktivistiv iz danŷch regioniv. Predseda maje do kinc’a januara 2020-ho roku pryhotovyty i akčnŷj plan, žebŷ Rik rusyňskoho sela prochodyv na štonajvŷsšij urovny i našŷ regionŷ s’a nelem pozitivno odprezentovaly, no jednočasno s’a vkazalo i na problemŷ, z kotrŷma mus’ať boroty s’a v ne malij kiľkosty našŷch sel.

Začatkom roku 2020 bŷ malo bŷty, tak jak i v prypadi poperednich jubilejnŷch rokiv, kotrŷ OSRS vŷholosyv, publikovane logo jubileju, kotre bŷ s’a malo chosnovaty na všŷtkŷch podijach, jakŷ buduť chotity zalučity s’a do jubileju.

Perepys naseliňa
Vjedno iz jubilejnŷm rokom choče OSRS perepojity i kampaň pered perepysom naseliňa, kotrŷj bude prochodyty u 2021-im roci. Na zasidaňu bŷly odprezentovanŷ všŷtkŷ formŷ propagaciji, kotrŷ s’a chosnovaly v perepysi iz 2011-ho roku i obhovorylo s’a, z čim bŷ bŷlo mož robyty i v slidujučij kampani, holovno, keď za ostatnich des’ať rokiv na velykij syli nabraly socialnŷ siti jak Facebook ci Instagram.

Učastnŷ zasidaňa zhodly s’a a tim, že bude treba schosnovaty všŷtkŷ sredstva komunikaciji, kotrŷ s’a osvidčily pry poperednij kampani – bilbordŷ, papir’ovŷ agitačnŷ materialŷ, videa i avdio džinglŷ, z tŷm, že vŷchosnujuť s’a i kanalŷ komunikaciji, kotrŷ za tot čas prybŷly i suť štoraz popularnišŷ, holovno u molodšoj generaciji.

Martin Sičak zaproponovav učastnŷm zasidaňa i vŷtvoriňa okremoj vebovoj storinkŷ, kotra bŷ bŷla prysvjačena perepysu naseliňa.

Po tim punkti skinčila časť zasidaňa, na kotrij braly učasť i starostove rusyňskŷch sel, kotrŷ ne suť členamy OSRS. Keďže mnohŷ starostove s’a opravdaly za svoju neučasť, a platforma choče oslovyty štonajšŷrše čislo starostiv, kotrŷ bŷ participovaly na jubilejnim roci i kampani pered perepysom, OSRS jim rezultatŷ znova pošle z oslovliňom o spivpracu.

OSRS rachuje, že tak, jak to bŷlo i pered ostatnim perepysom, na kampani buduť braty učasť všŷtkŷ rusyňskŷ organizaciji, nelem členove OSRS, kotrŷm zaležŷť na rusyňskim dili dovjedna, žebŷ dos’ahly s’a znova pozitivnŷ rezultatŷ pro Rusyniv.

Hovorylo s’a i o financovaňu
V druhij časty zasidaňa hovorylo s’a okrim inšoho i o financovaňu grantovŷch projektiv z Fondu na pidporu kulturŷ narodnostnŷch menšŷn na rik 2020.

Učasť na OSRS brav i predseda Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku Martin Karaš, kotrŷj pryobic’av zahnaty platformi propoziciju štrukturŷ financovaňa podľa okremŷch oblastej, kotra bŷla schvalena Koordinačnŷm vŷborom ROS na joho ostatnim zasidaňu u Svidnyku. OSRS potverdylo, že financovaňom bude zanymaty s’a na najblyzšim zasidaňu i zaprosyť znova štonajšŷršŷj okruh organizacij, žebŷ tota tema bŷla pozitivno vŷrišena ku spokijnosty.

PETRO MEDVІĎ

Aktuality

Zobraziť všetky
31.08.2020

PRED 100 ROKMI... (VII) 100. výročie spoločného štátu ČECHOSLOVÁKOV a RUSÍNOV. Začlenenie PODKARPATSKEJ RUSI do ČSR

Môže Vás tiež zaujímať:   MÚZEUM V KNIHÁCH Československý svet v Karpatoch     https://www.rusyn.sk/ceskoslovensky-svet-v-karpatech-ceskoslovensky-svet-v-karpatoch-cechoslovackyj-svit-v-karpatach/ Československý svet v Karpatoch 2   http…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.08.2020

Uchádzame sa o Vašu priazeň. 2% z Vašich daní pre aktívnych Rusínov

V roku 2019 sme aj vďaka Vašej podpore: - zaznamenali ďalšie životné príbehy Rusínov v rámci projektu ORAL HISTORY, - zorganizovali  Stretnutia pri... s premiérou vlastného dokumentárneho  filmu V osídlach veľmocí    (tento nás dokument odv…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.08.2020

Za zosnulým MUDr. Vasilom Čorňákom

Môj otec, MUDr. Vasil Čorňák, sa narodil  5. februára 1934 v rusínskej dedinke Čukalovce, okr. Snina,  vo veľmi skromných pomeroch maloroľníckej rodiny. Základnú školu absolvoval v rodnej obci, meštianku v Snine a maturitu absolvoval s vyznamenan…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
04.08.2020

Zomrel kardiochirurg MUDr. Vasil Čorňák

Vasil Čorňák,   † 28. júl 2020 Vičnaja jemu pamjať !
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
02.08.2020

Košice pred sto rokmi: Vytrimať, Čechoslováci sa vybíjajú, radila maďarská propaganda

Čo písali noviny kedysi. Letáky maďarskej propagandy Naši maďarskí spoluobčania či v ich žurnáloch, či už osobne, ustavične chlácholia nás, že v Maďarsku nepadne teraz už ani slovo o Slovensku, akoby sa Maďari boli už spriatelili s tou myšli…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
31.07.2020

PIESNE MÁRIE ČOKYNOVEJ Z UBLE 

V skanzene Vihorlatského múzea v Humennom zaznejú najstaršie rusínske pesničky  Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť na hudobný koncert ľudových piesní regionálnych folkloristov pod názvom Piesne Márie Čokynovej …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Teta Paraska:
-Ne všytko zlato, što sja blyšťiť, ne každyj chlop z vylamy - kraľ Neptun...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať