Oresta Dubaya volali študenti tatko. Narodil sa pred sto rokmi

Oresta Dubaya volali študenti tatko. Narodil sa pred sto rokmi
31.08.2019

Významného humenského rodáka si uctili výstavou i publikáciou.

Výstava je venovaná storočnici narodenia umelca Oresta Dubaya. 

Výstava Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (23 fotografií)
HUMENNÉ. Grafik, maliar, sochár, ilustrátor, pedagóg, významná osobnosť zakladateľskej generácie slovenských grafikov, pozoruhodná tvorivá individualita a vzácna ľudská bytosť Orest Dubay sa narodil 15. augusta pred sto rokmi v dnes už neexistujúcej obci Veľká Poľana v Sninskom okrese.

Vo Vihorlatskom múzeu (VM) pripravili na počesť tohto výročia výstavu diel umelca.

„Výstava je radená chronologicky. Vystavujeme ranú, vrcholnú a neskorú tvorbu majstra Dubaya. Z ranej tvorby si návštevníci môžu všimnúť predovšetkým maľby, plastiky a tiež grafiky. Z neskoršej tvorby sú to predovšetkým ilustrátorské práce a práce pre architektúru,“ povedala historička umenia a kurátorka výstavy Dana Kataniková.

Majster Dubay venoval v roku 1989 vtedy Okresnému vlastivednému múzeu v Humennom takmer 800 svojich diel, ako inšpiratívny dar múzeu v rodnom kraji.

Od roku 1994 nesie múzejná galéria čestný názov Galerijná sieň Oresta Dubaya. V tomto roku si pripomíname 25 rokov jej existencie.

Vystavili aj osobné veci umelca
Súčasťou výstavy sú fotografie umelca. Na výstavu ich zapožičala rodina Dubayovcov.

„Zachytávajú jeho detstvo a neskoršie roky. Máme tu tiež ukážky jeho osobnej korešpondencie s Kolomanom Sokolom, bol jeho asistentom. Po odchode Sokola z vlasti si písali, o svojom asistentovi sa vyjadroval veľmi pochvalne,“ dodala Kataniková.

Synovia Juraj, architekt, a Orest ml., umelec, zapožičali na výstavu aj osobné predmety umelca - okuliare, rydlá, škatuľky od cigariet, pohľadnice i maliarsky stojan.

Volali ho tatko
Výtvarné vlohy zdedil všestranný umelec Orest hlavne po mame.

Manželka Anna rada fotografovala. Jej zábery mu neraz poslúžili ako inšpirácia k tvorbe. Umelecké vlohy zdedili aj obaja synovia a ich deti.

„Bol celistvou osobnosťou. Bol veľký umelec i veľký človek. Ľudský po všetkých stránkach. Jeho študenti ho volali tatko, mal k nim výnimočný vzťah. Držal celú rodinu pokope a nikdy nezabudol na svoje rusínske korene,“ zaspomínala si na štvrtkovej vernisáži jeho nevesta Marta Dubayová.

Priznala, že jej manžel Juraj sa modlil Otčenáš po rusínsky a k Veľkej noci u nich patril tradičný pozdrav Christos voskres!

Miloval hudbu a šach
Orest Dubay chvíle voľna venoval záhrade.

Miloval hudbu, zvlášť si obľúbil pravoslávne spevy. Hrával na husliach, neraz ho na klavíri sprevádzal starší syn Juraj, nevesta Marta hrala na husliach.

„Dodnes ich opatrujeme. Obľuboval šach. So synmi mal vždy rozohrané partie a pokračovali v nich,“ povedala.

Stretávajú sa pri studni
Umelec bol hrdým Rusínom. Počas návštev rodného kraja chodieva rodina k studni Oresta Dubaya.

„Studňa bola pred farou vo Veľkej Poľane. Pred pár rokmi ľudia zistili, že nebola podľa príkazu zasypaná. Zohnali peniaze, vyčistili ju, vysvätili, umiestnili tam panely o živote umelca. Zachovali sa aj ruiny chrámu, v ktorom kázal otec Oresta Dubaya,“ dodala pani Marta. Pri studni pobudli aj v deň vernisáže.

Kniha je, chceli by aj film
Vihorlatské múzeum vydalo pri príležitosti stého výročia narodenia umelca publikáciu o jeho živote a bohatej tvorbe. Text je aj v angličtine a rusínčine.

Riaditeľ VM Vasil Fedič zdôraznil, že ide o vyvrcholenie dlhoročného projektu predstavovania slávnych a významných rodákov.

„Mimoriadne vzácnou je kapitola o jeho osobnom živote. Za spoluprácu ďakujem jeho synom,“ dodala Kataniková, autorka publikácie.

Ambíciou múzejníkov je natočiť o živote a tvorbe Dubaya film.

Marta Dubayová vyjadrila želanie rodiny, aby Vihorlatské múzeum diela umelca zdigitalizovalo.

„Sú to vzácne originály. Dostali by sa tak do sveta,“ dodala.

Výstava potrvá do 31. októbra.


O umelcovi
Orest Dubay (1919 – 2005) sa narodil ako najmladšie zo siedmich detí v rodine gréckokatolíckeho kňaza v neskôr zatopenej obci Veľká Poľana. Rok po narodení najmladšieho dieťaťa otec odišiel na misie do Ameriky. Domov sa vrátil až keď mal Orest 16 rokov.

Gymnaziálne štúdiá začal v Prešove a dokončil v Mukačeve.

Neskôr navštevoval Oddelenie kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po ukončení štúdií pôsobil ako asistent Kolomana Sokola.

Samostatne učiť začal na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 1968 – 1971 pôsobil ako jej rektor.

Svoju tvorbu prezentoval na mnohých kolektívnych výstavách po celom svete, napríklad v Benátkach, Sao Paule, Moskve či Viedni.

Absolvoval viacero študijných ciest, napríklad do Švédska, Fínska, Švajčiarska, Bulharska, Ruska, Číny, Iraku, Egypta, atď.

V roku 1969 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1977 čestný titul národný umelec. Za svoju prácu získal množstvo ocenení, medzi ktorými sú zvlášť významné 1. cena v súťaži k 10. výročiu SNP (1954), strieborná medaila v súťaži Mier svetu v Lipsku (1959), 1. cena v súťaži k 15. výročiu oslobodenia ČSR (1960), Veľká cena na Bienále grafiky v Banskej Bystrici (1977), cena Ex aequo súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici (1981) a iné.

Dubayov výtvarný záber bol mimoriadne široký a mnohovrstevný. V začiatkoch i na konci umeleckej aktivity inklinoval k maliarstvu, kresliarstvu a sochárstvu. Jadro jeho tvorby však spočívalo v grafickom médiu. Okrem toho sa venoval ilustrátorskej činnosti a tvorbe diel pre architektúru.

Rád experimentoval. V grafickej tvorbe sa pohyboval od drevorezu, drevorytu, linorezu, linorytu cez litografiu, lept, až po mezzotintu, suchú ihlu, akvatintu.

Rovnako rôznorodo pristupoval k témam svojich diel. Úvodná fáza priniesla zaujatie modernými motívmi commedie dell´arte, ženskými figúrami a partizánskou tematikou. Vo veľkej miere znázorňoval protivojnové, civilistické, pracovné motívy, či diela spracovávajúce tému rodiny a vzťahov.

Dubay si po celý život volil motívy, ktoré rezonovali aktuálnym dianím a podnecovali k etickým a filozofickým úvahám. Často prostredníctvom nich upozorňoval na nebezpečenstvo civilizácie a vojny.

Okrem spoločenských tém bola pre umelca významným motivickým okruhom príroda.


Jana Otriová

Zdroj:
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22190879/oresta-dubaya-volali-studenti-tatko-narodil-sa-pred-sto-rokmi.html

Foto:
Výstava je venovaná storočnici narodenia umelca Oresta Dubaya. 
Zdroj: Jana Otriová
Korzár
Naspäť na aktuality