Posviacka vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach

03.07.2021


V piatok 2. júla 2021 sa v Medzilaborciach za účasti generálneho tajomníka Služobného úradu Ministerstva obrany SR Petra Kozáka, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, primátora mesta Medzilaborce Vladislava Višňovského, primátorky mesta Snina Daniely Galandovej, zástupcov Ozbrojených síl SR, miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj ďalších hostí, vrátane zástupcov Vojenského historického ústavu uskutočnila posviacka obnoveného vojnového cintorína z 1. svetovej vojny. Súčasťou posviacky vojnového cintorína bola panychída za padlých vojakov a kladenie vencov k pamätníku „Delo“.

Účastníkom akcie sa prihovorili primátor mesta Medzilaborce, predseda Prešovského samosprávneho kraja a generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR. Vo svojich príhovoroch zdôraznili, že hrôzy 1. svetovej vojny, ktoré na prelome rokov 1914 – 1915 neobišli ani územie dnešného severovýchodného Slovenska, si vyžiadali nesmierne utrpenie a obrovské straty nielen na životoch bojujúcich vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Boje v Karpatoch si vyžiadali aj nedozerné materiálne škody.

Hlavným mementom pripomínajúcim toto vojnové besnenie širokej verejnosti sú vojnové cintoríny. Na území dnešného severovýchodného Slovenska sa nachádza viac než 200 vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny, pričom len v okrese Medzilaborce je ich približne 40. Z toho len v katastri mesta Medzilaborce je umiestnených 8 vojnových cintorínov z 1. svetovej vojny. Na nich našlo miesto posledného odpočinku cca 17 000 c. a. k. rakúsko-uhorských vojakov, nemeckých vojakov a ruských vojakov.

Pozvaní hostia sa po posviacke vojnového cintorína presunuli do Múzea moderného umenia Andyho Warhola, kde im v kinosále predstavili nový dokumentárny film „Medzilaborce 1914/1915 – Zabudnuté denníky“. Po prezentácii dokumentárneho filmu nasledovalo slávnostné otvorenie novej stálej expozície „Karpatský front – Medzilaborce 1914/1915“, ktorú tvoria informačné panely a trojrozmerné predmety, ktoré pútavou formou približujú historické udalosti viažuce sa k tzv. karpatskej ofenzíve ruských vojsk z prelomu rokov 1914 – 1915, s osobitným dôrazom na Medzilaborce a okolie.

Obnova a posviacka vyššie uvedeného vojnového cintorína, výroba dokumentárneho filmu, ako aj vybudovanie expozície „Karpatský front – Medzilaborce 1914/1915“ boli realizované v rámci projektu pod názvom „Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo karpatského oblúka v novom pohľade.“         
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Zdroj: 
http://www.vhu.sk/posviacka-vojnoveho-cintorina-z-1-svetovej-vojny-v-medzilaborciach/

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Marčo, poď, dohonyme vyťah!
-Z tobov choc na poslidňe poschoďa...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať