Prešovský samosprávny kraj zrekonštruuje 9 mostov a 15 úsekov ciest

05.06.2022


Vynaloží na to 8,5 miliónov eur z vlastných zdrojov

Tlačová správa
Všetkých trinásť okresov v Prešovskom kraji sa dočká zrekonštruovaných úsekov ciest.  Celkovo župa opraví 15 ciest za 45 dní. Okrem toho zrekonštruuje aj deväť mostov v uspokojivom a veľmi zlom stave, najviac za 240 dní.

Spolu osem mostov a 15 ciest začína v týchto dňoch rekonštruovať Prešovský samosprávny kraj (PSK). Na tento účel vynaloží z vlastných zdrojov takmer 8,5 miliónov eur. Opraví pritom komunikácie od Popradu až po Medzilaborce.

Foto_ Prehľad plánovaných investičných akcií týkajúcich sa opráv ciest a mostov v PSK

„Teší ma, že rekonštrukciou ciest vo všetkých 13 okresoch kraja znížime počet ich havarijného stavu. Zo 74 km v roku 2018 nám tak zostane aktuálne už len 5 km ciest v havarijnom stave, čo je výborná správa. Pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky zároveň opravíme osem mostov. Za štyri roky sme pritom opravili 449 km ciest a 79 mostov, čo je naozaj veľké číslo. A ja som rád, že to, čo sme na začiatku deklarovali, aj plníme,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Župa zrekonštruuje za 45 kalendárnych dní vyše 20 km ciest III. triedy v celom kraji. Odstráni tak ich havarijný a nevyhovujúci stav. Najdlhším rekonštruovaným úsekom bude cesta III. triedy Gerlachov – križovatka s cestou II. triedy (okr. Poprad) v dĺžke 2,994 km.

Opraví tiež úsek Osikov – Bartošovce (okr. Bardejov), Vyšná Sitnica – Závada (okr. Humenné), Vojňany – križovatka s cestou II. triedy 542 (okr. Kežmarok), Habura – Čertižné (okr. Medzilaborce), Podčičva – Továrne (okr. Vranov nad Topľou).

Krajská samospráva zrekonštruuje aj cestu v obci Uloža (okr. Levoča), Lacková, Nižné Ružbachy (okr. Stará Ľubovňa), Soľník (okr. Stropkov), Brutovce – Nižný Slavkov (okr. Sabinov), Ľubovec – Suchá Dolina (okr. Prešov), Nižná Písaná – Vyšná Písaná (okr. Svidník). Taktiež opraví križovatku na ceste II/567 v Snine a aj cestu III/3892 Klenová – križovatka II/566 Ruská Volová (okr. Snina).Celková výška investícií pre tieto úseky predstavuje takmer 3 milióny eur.

Rekonštrukčné práce sa uskutočnia aj na ôsmich mostoch v Prešovskom kraji a jeden most, konkrétne vo Veľkej Frankovej (okr. Kežmarok), sa vybuduje nanovo. Osem mostov sa totiž aktuálne nachádza v 6. stupni stavebno-technického stavu (STS), teda veľmi zlý. Odhadované náklady na tieto investičné akcie sú takmer 5,5 miliónov eur.

Prešovská župa opraví dva mosty v obci Radvaň nad Laborcom v okrese Medzilaborce (4. stupeň STS – uspokojivý a 6. stupeň STS), pričom jeden z nich (M127) má až 132 rokov. Okrem toho zrekonštruuje most v katastrálnom území obce Vyšné Repáše (okr. Levoča), most v obci Huncovce (okr. Kežmarok), Jarovnice, Nižný Slavkov (okr. Sabinov), Tatranská kotlina – Lendak (okr. Poprad) a most za obcou Križovany (okr. Prešov).

Práce na týchto mostoch by mali byť hotové do 180 kalendárnych dní, okrem rekonštrukčných prác na moste v Huncoviach, kde by mali trvať 240 dní.

Foto: Jedna z ciest, ktorá prejde rekonštrukciou za 45 kalendárnych dní

***

V Prešove 3. júna 2022

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a propagácie

Zdroj:
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts2022/doprava/presovsky-samospravny-kraj-zrekonstruuje-8-mostov-15-usekov-ciest.html

Aktuality

Zobraziť všetky
30.06.2022

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-1939  

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké konferencie na túto tému, v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.06.2022

Výsledky sčítania týkajúce sa národnosti a ďalšej národnosti zrátajú

Interpretácia sčítania bude podkladom aj pre rozšírenie zoznamu obcí, v ktorých majú príslušníci národnostnej menšiny právo používať v úradnom styku menšinový jazyk. Výsledky v Sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 týkajúce sa národno…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
20.06.2022

Prešov. Pozvánka do múzea

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravuje výstavu „Rusíni v zbierke obrazov Petra Mikulu“. Zberateľstvo je ušľachtilým a krásnym koníčkom. Hoci si to neuvedomujeme, zberateľmi sme vlastne skoro všetci. Obrazne povedané, už od Noema…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.06.2022

Objavte Poloniny: Zažite rusínsku svadbu aj panenskú prírodu

Poloniny sú najtmavšou oblasťou na Slovensku. Pre mestského človeka znejú Poloniny priam exoticky. Aj ho lákajú, aj tak trochu strašia. Je to príliš veľké neznámo. Ale najvýchodnejší národný park na Slovensku treba zažiť. A raz nestačí. A …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
14.06.2022

V obci Miroľa si pripomenuli 450. výročie prvej písomnej zmienky

V obci Miroľa si v nedeľu 5. júna pripomenuli 450. výročie prvej písomnej zmienky o  obci. Po dlhšej dobe obec znovu ožila, pretože do nej smerovalo veľké množstvo ľudí z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia, ktorí prišli podporiť túto jedinečn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
13.06.2022

Jubilujúci Jozef Rodák

  PaedDr. Jozef Rodák, 13.6.1943, Krajná Poľana, okr. Svidník. historik, dlhoročný riaditeľ Vojenskélho múzea vo Svidníku V roku 1947 sa jeho rodičia presťahovali do obce Dobroslava vo svidníckom okrese, kde prežil detstvo a mladé roky. Je abs…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Zo žyvota. Paraska sja u avtobusi tak micno začitala do knyžky svojoho susida, že ten kiď obertav stranu, ta ji ponuknuv, žeby mu oblyzala palec...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať