Revitalizácia Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku

01.07.2021


Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie zabezpečuje okrem mnohých ďalších úloh aj odbornú starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku Duklianske bojisko, ktorej jednou z hlavných a dominantných súčastí je Pamätník sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku.

VHÚ, uvedomujúc si význam tohto pamätného miesta bezprostredne spätého s historickými udalosťami viažucimi sa k oslobodzovacím bojom o Slovensko, začal už v roku 2017 jeho komplexnú obnovu a revitalizáciu. V rámci nej boli v týchto dňoch dokončené odborné práce na komplexnej obnove prednej časti vonkajšieho oporného múra areálu pamätníka spočívajúce v jeho spevnení, v kompletnom očistení jednotlivých kamenných blokov, v oprave, resp.  nahradení poškodených kamenných blokov, ako aj v obnove poškodených škár medzi jednotlivými blokmi. Ešte predtým bola vykonaná aj odborná a komplexná rekonštrukcia a obnova pylónu pamätníka spolu s piedestálom nachádzajúcim sa pod sochou sovietskeho seržanta. Jednotlivé travertínové bloky, z ktorých sú pylón a piedestál vytvorené, boli najskôr pomocou špeciálnych neagresívnych prostriedkov kompletne a šetrne vyčistené, a potom boli defekty na menej poškodených blokoch opravené špeciálnou stavebnou chémiou. Neopraviteľné bloky boli nahradené novými. Okrem toho boli očistené aj súsošia nachádzajúce sa na oboch stranách predpolia pylónu pamätníka.

VHÚ v spolupráci s neziskovou organizáciou Dukla Destination realizoval komplexnú obnovu viac ako 30-ročného osvetlenia Pamätníka sovietskej armády s vojnovým cintorínom vo Svidníku. Komplexná obnova spočívala v odstránení starých zariadení s nefunkčnými a poškodenými svietidlami, a v ich následnom nahradení novými, modernými a štýlovými nízkoenergetickými LED reflektormi napojenými na senzory súmrakového spínača s tým, že dva reflektory po zotmení osvetľujú samotný pylón pamätníka, jeden reflektor osvetľuje sochu sovietskeho seržanta spolu s piedestálom a napokon štvrtý reflektor osvetľuje schodisko pod sochou spolu s časťou predpolia pamätníka. Popri obnove osvetlenia boli v areáli pamätníka taktiež nainštalované moderné bezpečnostné kamery, ktoré neustále monitorujú celý priestor tohto pamätného miesta bezprostredne spätého s historickými udalosťami viažucimi sa k bojom o oslobodenie Slovenska.

V areáli pamätníka bola postupne vykonaná aj rozsiahla úprava drevín a zelene spočívajúca vo výrube väčšieho množstva prestarnutých, náletových, poškodených a škodcami napadnutých drevín a krovín s následným odstránením ich pňov a koreňových systémov, a taktiež aj zatrávnením celého výrubom zasiahnutého areálu s cieľom čo možno najviac prinavrátiť tomuto miestu podobu, akú malo v čase svojho sprístupnenia pre verejnosť. Popri tom sa obnovy dočkali aj veľkorozmerné drevené kríže umiestnené pred oboma vrchnými masovými hrobmi.

Všetky vyššie uvedené práce súvisiace so snahou VHÚ o komplexnú obnovu Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku boli realizované po množstve predchádzajúcich konzultácií s Krajským pamiatkovým úradom Prešov, a po následnom schválení jednotlivých plánovaných úprav vecne príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy. 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Zdroj: 
http://www.vhu.sk/revitalizacia-pamatnika-sovietskej-armady-vo-svidniku/

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Zastaranyj i zunavenyj Vasyľ prychodyť z roboty domiv.
-Holubok, mam pro tebe radisnu novynu. Jem, hruba...!
-Do čorta... I ty..?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať