Rok v znamení storočnice, BOJE KARPATY NATERAZ KONČIA

Rok v znamení storočnice, BOJE KARPATY NATERAZ KONČIA
23.01.2019
 
HUMENNÉ. Pre Občianske združenie KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE (KVH) BESKYDY bol uplynulý rok o čosi výnimočnejší. Pripomenuli sme si 100. výročie od ukončenia I. svetovej vojny. Práve s týmto historickým míľnikom je spätá činnosť združenia a aj preto bolo aktivít či podujatí omnoho viac, ako roky predtým. O to, aby sme nezabúdali na naše dejiny sa starajú vášniví historici Martin Drobňák, Radoslav Turik a dobrovoľníci zo združenia. ku v roku 2004 rozdelené na už stále okruhy: odborný výskum; obnova vojnových cintorínov a samozrejme popularizácia vojenskej histórie.

Uplynulý rok, kedy sme si pripomenuli storočnicu Veľkej vojny, bol pre nich omnoho náročnejší, ako po iné roky.
„Realizovali sme množstvo aktivít a podujatí. Priebežne sme pokračovali vo výskumnej činnosti. Naši dobrovoľníci sa tiež venovali obnove vojnových cintorínov. Rozsahom najväčšie bolo podujatie Karpaty 1914/1915, ktoré sme v roku 2018 organizovali v spolupráci s mestom Medzilaborce. Novinkou bolo podujatie Manévre 1911, ktoré sme pripravili v spolupráci s mestom Stropkov. Na oboch podujatiach sa zúčastnilo veľké množstvo divákov. V roku 2018 sme zaznamenali zvýšený záujem o prednáškovú a výskumnú činnosť. Naši historici uskutočnili desiatky prednášok na tému I. svetová vojna a jej dopad na Slovensko. Diskusie sa viedli predovšetkým v školách. Ich realizácia bola náročná na čas, ale teší nás, že verejnosť mala záujem,“ vysvetlil Martin Drobňák. 

Zaiste každého poteší, ak za prácou vidieť výsledky, aj preto Klub neustále pozdvihuje naše dejiny, ktoré majú podobu rôznych publikácií i odborných článkov, od roku 2015 sú to aj zoznamy padlých vojakov. „Začiatkom roka 2018 sme uskutočnili medzinárodnú vedeckú konferenciu Slovensko a prvá svetová vojna. Výstupom bol zborník príspevkov vydaný v závere uplynulého roka. Pokračovali sme v spracovaní zoznamov padlých vojakov z územia dnešného Slovenska na bojiskách I. sv. vojny. V roku 2018 sa nám podarilo publikovať viac ďalších takmer 5000 mien,“ uviedol.

Dobrovoľníkom sa podarilo celkovo objasniť takmer 15 000 záznamov o vojakoch rakúsko-uhorskej armády. Nemalé úsilie venovali aj obnove vojnových cintorínov. Ukončili rekonštrukciu jedného z najväčších z 1. sv. vojny na územní Slovenska – v obci Veľkrop (okr. Stropkov).  „Jeho obnovu sme spoločne s obcou realizovali od roku 2010. Išlo o nesmierne náročnú prácu, ale sme radi, že sa ju podarilo ukončiť. Za nesmierne dôležité považujeme fakt, že bol po zavŕšení obnovy vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Tiež sme realizovali stavbu pamätníka na vrchu Kaštielik pri obciach Mikulášová a Nižná Polianka v okrese Bardejov.  Na vrchu Kaštielik počas I. sv. vojny prebiehala intenzívna bojová činnosť. Súčasťou bola aj realizácia náučného chodníka. Je už štvrtý v poradí, ktorý sme urobili a je zameraný na udalosti prvej svetovej vojny. Priebežne sme tiež pomáhali so starostlivosťou o už obnovené vojnové cintoríny,“ spresnil.

Získavanie relevantných a presných údajov, ako sú napríklad mená padlých vojakov, potrebuje množstvo času strávený skúmaním, niekedy aj výjazdy mimo hraníc Slovenska, priamo v teréne.
„Už niekoľko rokov spracúvame zoznamy vojakov z územia dnešného Slovenska. Okrem toho však realizujeme archívny a odborný výskum zameraný na opis bojových udalostí, na ktorých sa naši predkovia zúčastnili. Súčasťou je aj návšteva bojísk, aby sme mohli porovnať údaje získané v archívoch s realitou v teréne. V predchádzajúcich rokoch sme takto navštívili bojiská I. sv. vojny v Slovinsku, Taliansku, Poľsku, Srbsku a Ukrajine. V tomto roku najvýznamnejší niekoľkodňový výskum na bojisku v Srbsku. Ten sme realizovali v máji roku 2018,“ povedal. 

Začiatkom roka sociálnou sieťou prebehla informácia, že sa mimoriadne úspešné a asi aj najznámejšie podujatie – rekonštrukcia bojov Karpaty 1914/1915 neuskutoční. 
„Áno. Žiaľ deviaty ročník sa nám už nepodarí realizovať. Osem rokov sme sa snažili pripraviť zaujímavý celodenný program a každoročne zlepšovať kvalitu podujatia. Snažili sme sa Karpaty 1914/1915 robiť „trošku“ inak, aby sme návštevníkov nielen zabavili, no najmä poučili. Veríme, že sa nám to darilo a snáď sme aspoň zopár ľudí nadchli pre vojenskú históriu. Žiaľ, náklady na tento druh podujatia sú natoľko vysoké, že nie je v našich silách získať dostatok finančných prostriedkov, aby sme ho v požadovanej kvalite pripravili. Podujatie každoročne končilo v strate a muselo byť dofinancované z rozpočtu občianskeho združenia Klub vojenskej histórie Beskydy na úkor iných aktivít. V roku 2019 sme sa preto rozhodli prerušiť tradíciu a Karpaty 1914/1915 nepripraviť,“ skonštatoval.

Aj napriek vypusteniu tohto podujatia je plánov na rok 2019 stále dosť.
„Budeme pokračovať priebežne v našej činnosti. Hlavnou prioritou je odborný výskum. Už vo februári máme naplánovanú realizáciu medzinárodnej vedeckej konferencie. Priebežne budeme pokračovať v spracovaní zoznamov padlých. Plánujeme tiež tradičné dobrovoľnícke tábory na vojnových cintorínoch. Pripravujeme viacero turistických pochodov na bojiská I. sv. vojny. Samozrejme, o všetkých aktivitách budeme priebežne informovať na webe a sociálnych sieťach,“ dodal Martin Drobňák.  

–mad-
 
Podvihorlatské noviny
Naspäť na aktuality