Rumunská pravoslávna cirkev oslavuje jubileum svojej autokefálie

16.06.2020


Formálnemu uznaniu samostatnosti predchádzal v 19. storočí konflikt s Ekumenickým konštantínopolským patriarchátom.

Rumunská pravoslávna cirkev oslavuje v tomto roku 135. výročie udelenia autokefálie. Tomuto formálnemu uznaniu jej samostatnosti predchádzal v 19. storočí konflikt s Ekumenickým patriarchátom.

Pravoslávne eparchie v „Regate“ (v prvom rumunskom štáte, ktorý vznikol v roku 1859 z únie kniežactiev Valašsko a Moldavsko) podliehali Ekumenickému konštantínopolskému patriarchátu (aj valašské a moldavské kniežatá, ktoré boli závislé od Osmanskej ríše, dlhé obdobie pochádzali z „fanariotských“ aristokratických rodín, ktoré boli úzko spojené s Ekumenickým patriarchátom).

V roku 1878 rumunský štát získal nezávislosť a v roku 1881 bol povýšený na kráľovstvo. Dvadsiateho tretieho novembra 1882 Svätá Synoda pravoslávnej cirkvi v Rumunsku jednomyseľne schválila „synodálny akt“, v ktorom historickými i teologickými argumentmi žiadala priznanie autokefálie cirkvi v Rumunskom kráľovstve.

Ako začiatkom tohto roka zdôraznil súčasný rumunský patriarcha Daniel (Ciobotea), tento „synodálny akt“ úplne zmenil vzťahy medzi pravoslávnou cirkvou v Rumunsku a Ekumenickým patriarchátom.     

Povýšenie na patriarchát
Ekumenický patriarcha Joachim IV., ktorý prejavil otvorenosť voči úsiliam cirkevných a politických hodnostárov z Rumunska, nakoniec poslal 25. apríla 1885 do Bukurešti „tomos“ o uznaní autokefálie Rumunskej pravoslávnej cirkvi. Tento „tomos“ – ako povedal súčasný rumunský patriarcha Daniel – výslovne vyzdvihol rovnocennosť autokefálie Rumunskej pravoslávnej cirkvi s „kánonickou autoritou“ ostatných sesterských pravoslávnych cirkví.

A tak si Rumunská pravoslávna cirkev sama posviaca posvätný olej na vysluhovanie sviatosti myropomazania; ostatne tak urobila na Veľký štvrtok v minulom roku, bolo to 22. raz od priznania autokefálie v roku 1885.

Po prvej svetovej vojne boli k Rumunskej pravoslávnej cirkvi pripojené pravoslávne eparchie nových častí Rumunska, ktoré boli dovtedy pod uhorskou, rakúskou či ruskou nadvládou. Pred 95 rokmi – v roku 1925 – bola Rumunská pravoslávna cirkev povýšená na patriarchát.

Prvým patriarchom sa stal Miron (Cristea), ktorý od 11. februára 1938 počas „kráľovskej diktatúry“ Karola II. úradoval aj ako premiér až do svojej smrti 6. marca 1939.   

Rumunská pravoslávna cirkev sa považuje sa „apoštolskú“, pretože apoštol Andrej Prvopovolaný mal v 1. storočí kázať evanjelium aj v dnešnej Dobrudži medzi dolným tokom Dunaja a Čiernym morom.

Druhá najpočetnejšia autokefálna pravoslávna cirkev
Rumunská pravoslávna cirkev je s približne 22 miliónmi členov (85 percent rumunského obyvateľstva) druhou najpočetnejšou autokefálnou pravoslávnou cirkvou po Pravoslávnom patriarcháte Moskvy a celej Rusi.

Rumunský patriarcha je arcibiskupom Bukurešti, metropolitom Munténie a Dobrudže, locum tenens kapadóckej Cézarey. Spolu s patriarchom Rumunskú pravoslávnu cirkev dnes spravuje osem metropolitov, päť arcibiskupov, 24 eparchiálnych biskupov a vyše tucet pomocných biskupov.  

Pravoslávna cirkev v Rumunsku sa delí na 28 eparchií so 14 537 kňazmi a diakonmi, ktorí slávia bohoslužby v 15 717 chrámoch. V diaspóre existuje 13 rumunských pravoslávnych eparchií s 513 kňazmi a diakonmi. V Rumunsku pôsobí okolo 500 monastierov, v ktorých žije 2810 mníchov a 4795 mníšok.

Okrem toho rumunskí pravoslávni majú 15 teologických fakúlt (počas komunizmu smeli existovať len dve) s vyše 12 000 študentkami a študentmi. Od pádu komunizmu bolo v Rumunsku postavených 2000 nových chrámov.

Rumunská pravoslávna cirkev je členkou Konferencie európskych cirkví a už od roku 1961 aj Svetovej rady cirkví, pričom jej výkonným sekretárom je v tomto období rumunský pravoslávny kňaz Ioan Sauca.

Ján Krupa

Zdroj: 
https://svetkrestanstva.postoj.sk/56259/rumunska-pravoslavna-cirkev-oslavuje-jubileum-svojej-autokefalie

Aktuality

Zobraziť všetky
31.12.2020

Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov, 2020

SME RUSÍNI //МЫ  РУСИНЫ ​//СЬМЕ РУСИНЫ ​​​​​ ​ "Dejiny do každej rusínskej rodiny..." Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov  druhé vydanie, Bratislava 2020 počet strán: 240, 120 x 210 mm mäkká šitá väzba V4 jazyk: slovenský ISBN 978 - …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
25.11.2020

ZLOMENÝ GENERÁL PROSIL Z VÄZENIA O MILOSŤ: ROBIL SOM POCTIVO, ALE NEMAL SOM SCHOPNOSTI

List, ktorý napísal pred 65 rokmi vo väzenskej cele, prináša úplne iný pohľad na Ludvíka Svobodu. Generál, ktorý sa v tom čase stal pre komunistický režim nepohodlný, v ňom úpenlivo prosil o milosť. V archívoch sa zachoval list adresovaný pre…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
24.11.2020

75. VÝROČIE VZNIKU DIVADLA ALEXANDRA DUCHNOVIČA

24.11.1945 bolo založené v Prešove na družstevnom základe Ukrajinské národné divadlo, predchodca dnešného Divadla Alexandra Duchnoviča. Prvou premiérou divadla, ktoré okrem niekoľkých profesionálov angažovalo najmä talentovaných amatérov, bol…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
23.11.2020

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů

Sovětská „kulturní revoluce“ v Zakarpatské oblasti – prostředek likvidace národní kultury Rusínů Prvním krokem k uskutečnění sovětské „kulturní revoluce“ na Podkarpatsku byla likvidace rusínského školství, demonstrativní pálení rusínských školn…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
22.11.2020

Před 75 lety se Československo rozloučilo s Podkarpatskem. Oblast se „vrátila“ Ukrajině, k níž dříve nepatřila

„Stará hranice mezi bývalou Podkarpatskou Rusí a Slovenskem se změnila. Namísto zemské hranice nastoupila hranice státní, která nás však nebude oddělovat od Sovětského svazu,“ informoval o definitivním konci společného soužití Čechoslováků a Rus…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
21.11.2020

Před 70 lety byl v Jáchymovských dolech zaveden systém sovětského gulagu

Nechvalně proslulé jáchymovské tábory a doly, v kterých trestanci za nelidských podmínek těžili uran pro Sovětský svaz, fungovaly mezi roky 1949–1961. Charakter totální třídní šikany začal být vůči zdejším politickým vězňům uplatňován právě před…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Haloooó, tu Vasyľ a vkrav jem Pandu z labirskoho ZOO...
-Probačte, ale my zme tu Klub anonymnych alkoholykiv...
-A vy što soj dumate, že ja jem medvedyka terezvyj vkrav...?!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať