RUSÍNOM SPOLUPRÁCA SVEDČÍ

16.03.2021


Nie nadarmo sa hovorí, v jednote je sila. Toto veľmi známe porekadlo platí aj pre nás Rusínov a pre rusínske národnostné organizácie, zvlášť v období sčítania obyvateľstva. Už v kampani pred sčítaním v roku 2011 bolo výrazne cítiť, že sa Rusíni navzájom zomkli a ťahali za jeden povraz.

V súčasnosti je to umocnené aj tým, že sa za ostatných desať rokov podarilo do diania v rusínskom národnostnom ruchu v oveľa väčšej miere vtiahnuť mladú a strednú generáciu, čím sa dosiahla miera participácie naprieč vekovými kategóriami. Táto výrazná zmena postupne zasiahla i realizované aktivity rusínskej národnostnej menšiny, ktorých charakter a obsah sa zákonite prispôsobil mysleniu novej – mladšej generácie a tým otvoril brány rusínskeho ruchu pre doteraz neobsiahnuté publikum – ľudí, ktorých dovtedy existujúca ponuka pre úzkosť ponúkaného sortimentu neoslovila. Výrazne sa za ostatných desať rokov zmenilo i prostredie.

Nezastaviteľný rozmach internetu a sociálnych sieti vniesol aj do práce rusínskych národnostných organizácii nový rozmer. Kým v minulosti sa veľmi ťažko hľadali informačné kanály, ktorými by boli distribuované potrebné informácie k obyvateľom rusínskych regiónov, v súčasnosti tento hendikep odpadol a virtuálny priestor sa stal veľmi rýchlym a efektívnym šíriteľom aj rusínskeho obsahu. Široké masy obyvateľstva majú odrazu možnosť vidieť pozitívne vzory spájané s Rusínmi, či s pôvodom v rusínskom prostredí. Úspešné a verejne známe osobnosti slobodne a bez predsudkov vyjadrujú svoju príslušnosť k národnosti, k vlastným koreňom a tak sa stávajú pozitívnym príkladom aj pre široké masy. Takýmto pozitívnym príkladom sú i mnohé vydarené rusínske aktivity a projekty miestneho, regionálneho i medzinárodného charakteru, ktoré výrazne posilňujú národnostné povedomie. Aj na základe spomínaných aktivít sa podarilo do rusínskeho národnostného diania v oveľa väčšej miere vtiahnuť okrem neziskového sektora i verejný a súkromný sektor (obce, mestá, verejné inštitúcie, súkromné spoločnosti či jednotlivcov).

A práve efektívna a dobre manažovaná medzisektorová spolupráca automaticky vytvára výrazný multiplikačný efekt, ktorým sa znásobujú zdroje, šetria sily, zvyšuje sa efektivita pri dosahovaní spoločných cieľov a mét. V súčasnosti prebiehajúca kampaň pred a počas sčítania obyvateľstva 2021 s názvom SME RUSÍNI len potvrdzuje vyššie vyslovené tézy a je dobrým príkladom z praxe ako možno spoločnými silami dosiahnuť oveľa vyššiu efektivitu. Samozrejme, že je priskoro hodnotiť výsledky práve prebiehajúcej kampane, keďže tie sa preukážu až v počtoch prihlásených k rusínskej národnosti a materinskému jazyku (verím, že budú pre Rusínov pozitívne). Hodnotím však kampaň z pohľadu rozvíreného verejného diskurzu, ktorý má v súčasnosti nebývalý rozmer a to nielen medzi Rusínmi, nielen v regiónoch kde Rusíni žijú, ale v širokej spoločnosti, čo bolo určite jedným z hlavných cieľov kampane a spoločnej aktivity všetkých zainteresovaných.

Aj táto moja súkromná úvaha má prispieť svojim dielom do diskusie o našej národnostnej menšine a najmä o jej budúcnosti. Pretože práve väčšie zomknutie, vzájomná spolupráca a spoločná koordinácia budúcich aktivít môže pozitívne prispieť k napĺňaniu existujúcich výziev, ktoré stoja pred Rusínmi. Tými výzvami sú určite témy ako zastavenie asimilácie Rusínov s väčšinovým národom, väčšia profesionalizácia aktivít rusínskych organizácii, zavádzanie rusínskych reálií do vyučovacieho procesu v regiónoch, kde Rusíni žijú, ekonomický rozvoj regiónov severovýchodného Slovenska a pod. Myslím, že nastúpený trend je dobrý, len treba vytrvať a pokračovať v ňom.

Autor: Ing. Martin Karaš, predseda Rusínskej obrody na Slovensku

Aktuality

Zobraziť všetky
12.09.2021

Odbŷv s’a XVI. Svitovŷj kongres Rusyniv u Krynyci. Dišlo i ku neočekovanŷm zminam

Odbŷv s’a XVI. Svitovŷj kongres Rusyniv u Krynyci. Dišlo i ku neočekovanŷm zminam Po dvoch rokach znova strityly s’a Rusynŷ z ciloho svita. 10-ho i 11-ho septembra 2021-ho roku prochodyv u poľskim kupeľnim misti Krynyc’a XVI. Svitovŷj kongres …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
11.09.2021

11.09.2021 V ČÍSLECH

■ 19 mužů uneslo čtyři letadla. ■ 2977 lidí zemřelo při útoku a na následky zdravotních komplikací. ■ 2753 lidí zahynulo ve Světovém obchodním centru. ■ 343 z nich byli hasiči, 60 bylo příslušníků newyorské policie. ■ 157 pasažérů zemřelo na…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2021

ANTON BESKID – POPREDNÝ RUSÍNSKY POLITIK PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA

V septembri 2020 uplynulo 165 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších rusínskych politikov vôbec– Antona Beskida. Pochádzal z malej šarišskej dedinky Hanigovce, ležiacej na južných svahoch Čergovských vrchov. Narodil sa 16. septembra 1855 …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.09.2021

10. septembra 1919 sa začlenila Podkarpatská Rus k ČSR

Dňa 10. septembra 1919 štáty Dohody podpísali s Rakúskom mierovú zmluvu v Saint-Germain-en-Laye. Súčasťou zmluvy bola aj tzv. Malá minoritná zmluva, ktorá potvrdila, že Podkarpatská Rus sa právoplatne začleňuje do ČSR. Šlo o územie s veľkosťou 1…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.09.2021

Kancelár gréckokatolíckej eparchie: Pápež František bude v Prešove počas byzantského obradu čelom k ľuďom, naši kňazi chrbtom

Pápež František niekoľkokrát aj verejne spomenul, že ako malý chlapec chodieval v Argentíne miništrovať do ukrajinského gréckokatolíckeho chrámu, hovorí kancelár, tajomník biskupa a tlačový hovorca Gréckokatolíckej eparchie Košice Martin Mráz. V…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.09.2021

ROZHOVOR. Vladyka Vasiľ o pápežovi Františkovi: Je to spontánny človek

Vladyka: Ohrozuje nás hnev, nie pandémia. Predtým, než sa súčasný košický gréckokatolícky eparcha CYRIL VASIĽ SJ vrátil na Slovensko, pôsobil v pápežskej kúrii vo Vatikáne na pozícii sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Jeho funkcia mu …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Vasyľ lokalpatriot. Zviduje sja Vasyľa kamarat:
-De planuješ toho roku dovolenkuvaty?
-Nykde, ja sja boju ľitaty...!
-Vypyj soj i letyš...!
-Ja kiď soj vypju, ta mi i tu doma dobri...
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať