Za profesorom Milanom Gerkom

02.11.2021

Za profesorom Milanom Gerkom

V tieto dni, kedy sa väčšina z nás sústreďuje na plnenie si svojich akademických povinností, nás zasiahla smutná správa o zosnutí nášho vzácneho kolegu a priateľa prof. ThDr. Milana Gerku, CSc. vo veku 76 rokov (* Ortuťová, 6. 1. 1945 – † Prešov, 2. 11. 2021).  

Pán profesor sa zapísal do života svojich študentov nezmazateľnou stopou. Bol neustále pripravený im pomôcť s ich študentskými „peripetiami“. I keď bol rektorom Pravoslávneho kňazského seminára, jeho život bol stále prepojený s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou. Akosi si už nevieme predstaviť, že pedagogické porady budú bez jeho vstupov, bez jeho neustáleho akcentovania zachovania kontinuity akademického života bohoslovcov fakulty so seminárom. 

Pán profesor započal svoju vedeckú činnosť ukončením magisterského štúdia v roku 1965. V rokoch 1965-1968 študoval ako ašpirant na Petrohradskej duchovnej akadémii, po absolvovaní ktorej získal kandidatúru. Po tomto období začal aktívne pôsobiť na fakulte. Venoval sa exegéze Starého Zákona a Hebrejskému jazyku. Od externého pedagogického pracovníka 1970, odborného asistenta 1971-1978, špirituála PBF 1973, pokladníka PBF 1974 -1984, knihovníka, vedúceho jednotlivých katedier až po dekana fakulty. Aktívny bol aj v pastorácii: Kantor v Katedrálnom chráme sv. kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove, 1968 – 1970, ekonóm Úradu eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove, 1969 - 1971. Bol duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej obce Závadka, 1972 - 1988, 1990 - po súčasnosť. V roku 1991 - 1993 organizoval a spravoval Pravoslávnu cirkevnú obec Spišská Nová Ves. V rokoch 1994 - 1996 organizoval duchovný život pravoslávnych veriacich – reoptantov z Ukrajiny v obciach Topoľčany, Vozokany, Bánovce nad Bebravou, Tvrdomestice, Dežerice, Žitná Radiša, Ruskovce, Závada, Chlebovany, Detva, Nová Baňa, Holíč, Hontianské Moravce, Ružomberok, Revúca, Brezová pod Bradlom a Smolník. Bol kancelárom Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, dekanom pre okres Spišská Nová Ves a Gelnica, Levoča od roku 1998 po súčasnosť. V roku 1998 založil Filantropiu Pravoslávnej cirkvi na Slovensku a následne sa stal jej riaditeľom. Bol tajomníkom a hovorcom Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku od roku 2001. 

Jeho aktívny modus vivendi je aj naďalej motivujúcim atribútom snahy meniť veci k lepšiemu. 

S veľkou úctou a žiaľom v srdci, ale v nádeji na večný život, milý pán profesor, spomíname. Boli ste nesmierne vzácnym, milým a mimoriadne láskavým človekom. 

Blažennyj pokoj i vičnaja jemu pamjať! 

Kolegovia z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Pravoslávneho kňazského seminára PU

Profesijný životopis:

VZDELANIE A KVALIFIKAČNÝ RAST

VŠ:   Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove
Mgr.  1965    študijný odbor: pravoslávna teológia
Akademický titul:  ThDr. 1980    vedný odbor: pravoslávna teológia
Vedecká hodnosť:   CSc.  1993    vedný odbor: pravoslávna teológia
Habilitácia:       doc.  1978    vedný odbor: pravoslávna teológia
Inaugurácia:       prof. 1983    vedný odbor: pravoslávna teológia

Dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty 1987 – 1993
 
Aktualizoval: Anna Polačková, 04.11.2021

Zdroj: 
Prešovská univerzita
https://www.unipo.sk/aktuality/40295/

Aktuality

Zobraziť všetky
31.05.2022

Hospodársky a sociálny vývoj Podkarpatskej Rusi 1919-1939  

Dejiny Podkarpatskej Rusi patria k tým témam slovenskej historiografie, ktoré neboli dlho spracovávané a slovenskí historici sa k nim „dostali“ až v 90. rokoch minulého storočia. Odvtedy sa uskutočnili viaceré vedecké konferencie na túto tému, v…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Za namy upamjatniňa 75. ričnyci akcyji «Visla». Ne barz mi s’a choče...

75 rokiv tŷrvaňa akcyji «Visla», na što uvahu zvernula jedna z osib. І jedno, i druhje, dumam, pravyľne. O samŷm vŷseliňu povime, što s’a doveršŷlo, ale i «Visla» dale plŷne… to tiž fakt. Upamjatniňa prošly v subotu, 30. kvitňa/apriľa 2022 r., …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Modrá Marilyn trhala rekordy

Warholov portrét je najdrahšie predané americké dielo Slávny portrét Marilyn Monroe Andyho Warhola, známeho predstaviteľa pop kultúry so slovenskými koreňmi, sa stal najdrahším umeleckým dielom amerického umelca, aké sa kedy predalo na aukcii…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
10.05.2022

Smutný osud věčné periferie 

Legendami opředená Zakarpatská Ukrajina (bývala Podkarpatská Rus) budí vášně i v současné válce Kraj kolem Užhorodu po několik staletí tvořil periferii impérií či nově vzniklých národních států. Ať už byl znám jako Uherská Rus, Podkarpatsko, …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Do úradu uviedli nového gréckokatolíckeho apoštolského administrátora Petra Rusnáka

Vymenoval ho pápež František. PREŠOV. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove uviedli v nedeľu 8. mája do úradu apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie bratislavského eparchu Petra Rusnáka. Vlady…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.05.2022

Zastupiteľstvo PSK rozdelilo poslanecké dotácie

Do regiónov pôjde 1,86 miliónov eur Tlačová správa Celkovo 530 projektov podporili krajskí poslanci v rámci Výzvy poslancov PSK. V štyroch programoch rozdelili dohromady 1,86 miliónov eur. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (P…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


-Vasyľu, tvoja Paraska byla vo Francyji...?
-Ňi, to ja ju navčyv...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať