Malé dejiny Rusínov – netendenčná a strhujúca literatúra faktu

02.06.2021Čítajú sa ako detektívny román, o mnohom ste netušili


MALĚ DEJINY RUSÍNOV
Keď sa stretnú dva „Rusnáci“, majú tri výklady svojho pôvodu. Toto sa pravda hovorí o viacerých národoch, národnostiach či konfesiách, ale s odľahčením som si to dovolil použiť na Rusínov.

Malý národ odnikiaľ, ako vravieval jeden z najznámejších Rusínov Andy Warhol, mal pritom pozoruhodné dejiny, ktoré sú v úplnom závetrí, úplne mimo dohľad všetkého.

Literatúra existuje, ale Rusíni nie sú v epicentre historikov a iných vedeckých pracovníkov.

Preto je príjemným prekvapením nová kniha Ivana Popa (1938), historika, rusinistu, kulturológa a politológa. Pochádza z Ruska, vyštudoval Užhorodskú univerzitu, žije v Čechách, je insider a zároveň má nadhľad chýbajúci mnohým autorom píšucim o tejto téme. Publikácia sa príznačne volá Malé dejiny Rusínov.

Veľmi príjemný je formát a rozsah knihy, ani nie 250 strán. Napísaná je hutne a tak sa hocikto môže zoznámiť s nesmierne zaujímavými – a pritom neznámymi – dejinami tohto národa.

Vedeli ste, že Rusíni mali vlastný štát?

Že ho vyhlásili v ten istý deň ako Slovenský štát, ale vydržal len niekoľko hodín?

Že Prešov ma byť hlavným mestom rusínskeho štátu Karpatská Rus?

Že tu bola nejaká Karpatská Ukrajina?

Že keď sa za prvej republiky riešila slovenská otázka a slovenská autonómia, Podkarpatská Rus, mimochodom autonómna, bola mimo dohľad a centrálna vláda zasiahla, len keď už lokálni rusínski politici začali príliš „vystrájať“?

Že bola prehliadaná nielen „vlastným“ štátom, ale i mocnosťami, ktoré rusínskych predákov nebrali vážne?

Že spory typické do dnešných dní nechýbali ani v minulosti? Vološin kontra Beskyd…

To je len zopár zaujímavostí, zámerne vytrhnutých z kontextu.

Skrátka fascinujúce čítanie. Najmä pri období vzniku Československa a prvej republiky, vzniku slovenskej autonómie a druhej republiky, vzniku Slovenského štátu a vojnových časov, povojnového usporiadania s venovaním Podkarpatskej Rusi, o ktorú v podstate nikto nestál, Stalinovi od Beneša či o nasledujúcich rokoch.

Novodobé dejiny Rusínov sú fascinujúce. Zobreme si len takú situáciu na konci 1. svetovej vojny. Pop píše (s. 118-9): „Jedna časť chcela byť pripojená k „veľkému Rusku“, iní k Ukrajine, ďalší k Československu a rovnako sa objavila požiadavka na nezávislý štát Karpatská Rus s hlavným mestom Prešov, alebo Užhorod.“

A čo bolo ďalej?
Prešovskí rusofili pochopili, že návrat do Ruska je po boľševickom prevrate pasé a podporili pričlenenie územia k Československu. Iná časť rusínskych politikov bola orientovaná ukrajinsky. A ešte sa to všelijako zamotalo… Prezrádzať netreba, dejiny Rusínov sú natoľko blízke a zároveň neznáme, že sa čítajú ako dobrý detektívny román.

Odporúčam.

Viac o publikácii sa dozviete tu.
https://www.rusyn.sk/ivan-pop-male-dejiny-rusinov-2020/

A pre všetkých ponúkam ešte od vydavateľa informácie, ktoré napísal Peter Medviď:

Malý historický luxus na knižnom trhu
 
Ešte horúca a novotou voňajúca sa nám dostala do rúk  kniha, ktorú vydalo Združenie inteligencie Rusínov Slovenska (ZIRS).   Reč je o publikácii Malé dejiny Rusínov od jedného z najvýznamnejších súčasných rusínskych historikov - prof. Ivana Popa.
 
Aj keď kniha nie je na slovenskom knižnom trhu novinkou, predsa len prináša aj novotu. ZIRS vydalo Malú históriu Rusínov už v roku 2010, rovnako ako teraz pred sčítaním obyvateľstva. Tentoraz  vychádza v novom, veľmi kvalitnom dizajne.
 
Zhrnutie a popretie mýtov
 
„Monografia sumarizačného charakteru Malé dejiny Rusínov predstavuje súhrnnú prácu o histórii Rusínov v celom priereze dejín tohto malého stredoeurópskeho národa. Karpatskí Rusíni patria geopoliticky aj zemepisne do strednej Európy, do jej najvýchodnejšej časti, ktorá sa už dotýka pomyselnej historicko-civilizačnej čiary rozdeľujúcej svet na západný -
svet latinskej kultúry a východný - ortodoxný, svet byzantskej kultúry, ” píše sa v anotácii knihy Ivana Popa.
 
Ako sa o môžeme ďalej dočítať o novej publikácii, históriou karpatských
Rusínov sa zaoberala nielen rusínska historiografia, ale aj maďarská, rakúska, ruská, slovenská, sovietska a ukrajinská.
 
Úvahy maďarských, rakúskych, českých a slovenských historikov o tom, že Rusíni sú súčasťou stredoeurópskych dejín, sú logické. Na druhej strane dnešná beletrizovaná, nadmieru spolitizovaná a nacionalistická ukrajinská historiografia neuznáva Rusínov ani ako svojbytný národ, ani samostatnosť ich dejín.
 
ZIRS sa rozhodlo vydať knihu rovnakým spôsobom ako pred desiatimi rokmi pred sčítaním obyvateľstva, ktoré sa teraz na Slovensku uskutoční vo februári a marci 2021. Vydavateľ chce pred sčítaním  rozšíriť povedomie o Rusínoch, a to tak medzi samotnými Rusínmi, ako aj u majoritného obyvateľstva. A nielen to.
 
„Vydať knihu sme sa rozhodli so zámerom prezentovať ucelený a objektívny pohľad na dejiny malého stredoeurópskeho národa – karpatských Rusínov, a vzhľadom na problematiku sme považovali za potrebné, aby publikácia na jednej strane vypĺňala medzeru v málo prebádanej a publikovanej téme, ale na druhej strane, aby odbúravala romantické mýty z histórie Rusínov, ”  hovorí za vydavateľa Ján Lipinský, predsed ZIRS.
 
Kniha prináša základné fakty o histórii Rusínov - od praveku - keď hovoríme o území, kde dnes Rusíni žijú, až po osudy tohto národa v Európe po druhej svetovej vojne.
 
Malá, ale luxusná
 
Ako sme už spomenuli, ide o druhé, textovo nezmenené vydanie, keďže obsah sám o sebe patrí k tomu najlepšiemu, čo z rusínskej historiografie možno na knižnom trhu nájsť. Ale nové vydanie prináša pre milovníkov kníh i nový veľký bonus.
 
Tým je grafické spracovanie publikácie Ivana Popa z dielne grafičky Kataríny Rybnickej. Vydavateľ zvolil do ruky šikovný  formát, a napriek tomu, že kniha má 230 strán, zvolený kvalitný papier nerobí knihu ani hrubou ani ťažkou. Zvolený typ písma pôsobí nielen esteticky príťažlivo, ale sa aj dobre číta, text je elegantne doplnený obrázkovou dokumentáciou, ktorá má tiež vysokú kvalitu.   
 
Obálka knihy, na ktorej je medveď, symbol rusínskeho erbu, vyrazený na striebornej fólii, je už len potvrdením toho, že  grafika publikácie bola vyhotovená na vysokej, profesionálnej úrovni a v modernom štýle, aký sa v publikaciách o Rusínoch často nevidí.
 
Kniha je preto dobrá nielen  ako „povinný” kúsok v knižnici každého Rusína,
ale tiež ako krásny, luxusom voňajúci, navyše užitočný darček pre blízkych ľudí.
 
Možno, práve táto kniha pomôže mnohým spomenúť si na svoj rusínsky pôvod, a oni na neho potom nezabudnú ani pri sčítaní obyvateľstva v roku 2021.
 
Toľko Peter Medviď, Prešov.

Základné informácie:
Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov 
druhé vydanie, Bratislava 2020
počet strán: 240, 120 x 210 mm
mäkká šitá väzba V4
jazyk: slovenský
ISBN 978 - 80 - 973455 - 1 - 8 
EAN  9788097345518
Vydavateľ: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, Bratislava 

Knihu (12.-€, vrátene poštovného + darček dokumentárny film na DVD) objednávajte TU: kpx128@gmail.com
Distribúciu knihy v ČR zajišťuje společnost : Kosmas, s.r.o. a na Slovensku: IKAR. s.r.o. 


Michal Frank /Frenky

Zdroj:
http://frenky.sk/clanok/1356/male_dejiny_rusinov__netendencna_a_strhujuca_literatura_faktu.html?

Aktuality

Zobraziť všetky
25.06.2021

Pozvánka do Starej Ľubovne

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni |kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja| si Vás dovoľuje pozvať na uvedenie publikácie do života Chorovody na Slovensku Mgr. Katarína Babčáková, PhD. 25. jún| 15.30 h Múzeum ľudovej ar…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.06.2021

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa alebo riaditeľky KULT MINOR pozná termíny vypočutí, mená uchádzačov a členov výberovej komisie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov alebo najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. Budúci pondelok (21.6.) a utorok (22.6.) sa uskutoční neverejné …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Rusínský „Mnichov“: Podkarpatská Rus není jen nostalgie, ale 76 let českého nesplaceného dluhu

PETR JAVŮREK / analýza předseda Enfant terrible Tchéquie Zatímco Němce po válce Edvard Beneš odsunul z Československa bez haléře na západ a Maďary chtěl stejně tak bez haléře odsunout na jih, Rusíny rovnou odsunul se vším majetkem i celou je…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.06.2021

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Permanentný vojnový konflikt a latentné etnické napätie, ktoré komplikujú situáciu na Balkáne v priebehu 90. rokov nás nútia zamyslieť sa nad tým, či opatrenia, ktorými sa svetové spoločenstvo snaží vyriešiť balkánsku krízu, sú efektívne a či ti…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Zaspomínal na svoje gymnaziálne časy

HUMENNÉ. Návštevy škôl po rokoch od ukončenia štúdia sú milou tradíciou študentov. Takto prišiel na svoje stredoškolské časy zaspomínať aj Štátny tajomník ministerstva do pravy a výstavy – Jaroslav Kmeť. Gymnázium armádneho generála Ludvíka S…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.06.2021

Historická Ruthénia nie sú iba Poloniny, park tmavej oblohy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA Za Sninou, povedia vám, sa začína iný svet. Z ciest miznú bilbordy, posledný je na výjazde z mesta, vyzýva ľudí, aby sa v sčítaní obyvateľstva prihlásili k rusínskej národnosti. Na obchodoch sú dvojjazyčné nápi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Zo žyvota. Ďivka i jej frajir. Velyka zvada.
Marča (strašňi kričyť):
-Ja ne tvoja žena, žeby jes mi zakazuvav toto i hento...!
-A chočeš sja ňov staty...?
Marča (rivnako holosno): Chočuuuuu... !
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať