Mapa paměti Volyňských Čechů 

14.06.2021


O projektu Volyňaci.cz  

Projekt Volyňáci.cz je určen pro širokou veřejnost a zejména pro současnou "digitální" generaci badatelů a zájemců o pozoruhodnou historii našich krajanů. Pozapomenutí volyňští Češi - "kolonisté východu" se také materiálně i osobně významně zasloužili o vznik Československých legií v Rusku za 1. světové války a vznik 1. Československého armádního sboru pod vedením generála Ludvíka Svobody v době 2. světové války. 

Již bezmála jeden a půl století se odehrává nevšední příběh volyňských Čechů, příběh plný nadějí, dramatických zvratů, hrdinství i tragédií. Nalezneme v něm osudy lidí i vesnic, které na Volyni vlastníma rukama vybudovali a přivedli k rozkvětu, aby pak ve zlých dobách výsledky své práce s nemalým úsilím znovu a znovu hájili. Mnohé osobnosti z této významné krajanské komunity, dodnes na Ukrajině žijící, stály u samých počátků prvního i druhého československého odboje v zahraničí. Tisíce volyňských Čechů bojovaly a umíraly se zbraní v ruce za obnovu samostatnosti a svobodu své původní vlasti. Řada z nich se do ní také po druhé světové válce vrátila s perspektivou nových začátků, avšak jejich plány záhy přervala násilná kolektivizace. spisovatel Karel Richter

Z celkového počtu více než 40.000 obyvatel se v roce 1944 dobrovolně přihlásilo a bylo odvedeno přes 10.500 mužů a žen. To je neuvěřitelných 26% obyvatel odvedených do armády a padlo v ní při osvobozování své historické vlasti  7,7% populace!  

Volyňáci byli zejména mimořádně dobrými hospodáři a podnikateli. Zavedli pěstování chmele, vystavěli mj. 16 pivovarů, 5 cukrovarů, 115 mlýnů, 37 strojních dílen, 32 mlékáren, 19 cihelen, 1 cementárnu, 2 elektrárny a 1 nemocnici. Zakládali vlastní školy, kostely, společenské domy, hasičské sbory a zbrojnice, sokolské a další společenské spolky. Vydávali své časopisy. Zachránili řadu svých židovských sousedů.

Touto elektronickou verzí www.VOLYNACI.cz navazujeme na  prvního vydání Historické mapy Českého osídlení na Volyni  autorů  Jiřího Hofmana, Václava Klicpery a Věry Pelcové, která byla vydána v roce 1995.  Volynaci.cz poskytuje mapu unikátního svědectví  prostřednictvím vložených  archiválií, přiřazených k lidem, vesnicím, hospodářské a kulturní aktivitě našich předků. Je určen zejména pro přiblížení historie Volyňských čechů současné generaci "digitálních badatelů" z okruhu naší mládeže.   

Mapa paměti Volyňských Čechů
Obsahuje navzájem propojené údaje o vesnicích, jejich vybavenosti, umístění na mapě a zejména o jejich lidech. 

Naleznete zde 655 názvů vesnic, popisy jejich vybavenosti  v 57 oborových  skupinách; databázi rodáků a cca 10.000 příslušníků zahraničního odboje v  1. a 2. světové válce; informace na základě archiválií, fotografii, kronik, článků, dobových dotazníků apod.

Aktuálně je již vyhledáno a umístěno 610 vesnic v historických mapách Volyňské oblasti v měřítku 1: 100.000  z let 1923-1939. Historické mapy  můžete volit  s překrývajícím náhledem zobrazujícím současný stav krajiny na podkladu Google mapy.

Kontakt autora projektu
Miroslav Hofman
Hofman@parkatrium.cz
tel. 603 227 195

Děkuji za podporu a důvěru členům Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, bez kterých by k pokračování tohoto otcova díla zřejmě nikdy nedošlo. Veškerý obsah byl vložen dobrovolnými redaktory bez nároku na odměnu. Provoz technického zázemí u poskytovatele internetových služeb je však nutné hradit. Podpořte nás proto prosím na transparentní účet projektu:  294306194/0300. Účet je založen u neziskového Sdružení Volyňských Čechů a jejich přátel.

Iné zdroje: 

Histórie Volynské oblasti: 
https://www.volynaci.cz/historie-volynske-oblasti/

Jiří Hofmann: ČESI NA VOLYNI základní informace
https://www.volynaci.cz/file/69/Cesi-na-Volyni-CZ.pdf

Jiří Hofman, Václav Širc, Jaroslav Vaculík, Volyňští Češi v prvním a druhém odboji
https://www.volynaci.cz/file/3595/Hofman-Sirc-Vaculik-Volynaci-v-1.-a-2.-odboj.pdf

Aktuality

Zobraziť všetky
25.07.2021

Pravoslávie. Vedenia cirkví vyzývajú k očkovaniu proti covidu. Čelia preto útokom

Metropolita Hilarion verejne obhajuje povinné očkovanie, ktoré zaviedli niektoré ruské regióny pre určité profesijné skupiny. V uplynulých týždňoch sa ruský metropolita Hilarion (Alfejev) dôrazne zastal očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dok…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
19.07.2021

Starká dostala Rad matky-hrdinky, jej synov však predtým poslali do gulagu

Dejiny rodiny Kataríny Rakovskej sú späté s Podkarpatskou Rusou, miešajú sa v nich Rusíni, Česi, Rusi aj Maďari, demokracia a dlhé roky totality. V spomienkovom rozhovore sa dozviete veľa o veľkých aj malých dejinách, ktorá sa prevalili zmieš…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
18.07.2021

Maliara Moussona pozná najmä Zemplín, jeho obrazy výjavov z Michaloviec a vidieka majú hodnotu desaťtisíce eur

Historik Zemplínskeho múzea Martin Molnár rozpráva o živote maliara Teodora Jozefa Moussona, ktorý v Michalovciach prežil 33 rokov a zaznamenal nielen pestrosť tamojších krojov. Laici mimo Zemplína obvykle meno Teodor Jozef Mousson nepoznajú.…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
17.07.2021

Marka Staviarska: Loli paradička 2 nebude, s novým filmom ostavame na vichodze

Ťažko zohnať peniaze ďalej od Bratislavy. PREŠOV. Je tvorivou umelkyňou, ale zároveň aj racionálnou členkou rodinného klanu Staviarskych, ktorá drží kasu. Marka Staviarska je filmovou producentkou, ktorá stála za úspešnou komédiou Loli paradi…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
15.07.2021

Ivan Pop: Autonomie – rusínský sen a skutečnost 

  Podkarpatská Rus je z geopolitického a zeměpisného hlediska středoevropským regionem a její autochtonní obyvatelé, jihokarpatští Rusíni, sdíleli spolu se všemi národy tohoto regionu jeho složité dějiny. Avšak na rozdíl od jiných národů střední …
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej
09.07.2021

Maďari Slovákov tisíc rokov neutláčali, vážnejšie národnostné spory sa začali až na konci 18. storočia

Na konci 19. storočia sa rozšíril mýtus o maďarskej porobe, tú však Slováci pociťovali len krátko a nie všetci. Predstava o práve tisícročnej národnej porobe sa v slovenskej národoveckej komunite začala „udomácňovať“ v 30. rokoch 19. storočia…
Kategória: Aktuality
Čítať ďalej

Naše obce

Zobraziť galérie

Ujko Vasyľ


Ujko Vasyľ:
-Už jem zmukarenyj pojasňuvaty ľuďom, že ja ne smutnyj - lem terezvyj...!
Zobraziť viac
Náhľad publikácie

Československý svět v Karpatech

Československý svet v Karpatoch

Čechoslovackyj svit v Karpatach

Reprezentatívna fotopublikácia
Objednať